Crypto exchange Kucoin

Market Newscrypto (NWC) / Tether (USDT)

Identifier on Kucoin: NWC-USDT
123...3233
Date Price Volume Open Low High Close
2024-05-26 0.1030 USDT 17,679.1500 NWC 0.1031 USDT 0.1030 USDT 0.1032 USDT 0.1032 USDT
2024-05-25 0.1037 USDT 296,978.7900 NWC 0.1056 USDT 0.1031 USDT 0.1067 USDT 0.1031 USDT
2024-05-24 0.1055 USDT 124,367.0100 NWC 0.1041 USDT 0.1039 USDT 0.1082 USDT 0.1055 USDT
2024-05-23 0.1053 USDT 239,692.7300 NWC 0.1059 USDT 0.1032 USDT 0.1091 USDT 0.1044 USDT
2024-05-22 0.1101 USDT 69,537.2800 NWC 0.1123 USDT 0.1075 USDT 0.1127 USDT 0.1081 USDT
2024-05-21 0.1099 USDT 293,149.5400 NWC 0.1061 USDT 0.1041 USDT 0.1151 USDT 0.1107 USDT
2024-05-20 0.1148 USDT 225,018.3800 NWC 0.1137 USDT 0.1101 USDT 0.1234 USDT 0.1196 USDT
2024-05-19 0.1153 USDT 86,537.7500 NWC 0.1161 USDT 0.1140 USDT 0.1170 USDT 0.1140 USDT
2024-05-18 0.1163 USDT 18,574.1900 NWC 0.1163 USDT 0.1156 USDT 0.1174 USDT 0.1156 USDT
2024-05-17 0.1146 USDT 341,113.8600 NWC 0.1108 USDT 0.1083 USDT 0.1177 USDT 0.1174 USDT
2024-05-16 0.1143 USDT 227,383.4900 NWC 0.1127 USDT 0.1090 USDT 0.1179 USDT 0.1110 USDT
2024-05-15 0.1087 USDT 271,959.6500 NWC 0.1047 USDT 0.1035 USDT 0.1204 USDT 0.1129 USDT
2024-05-14 0.1069 USDT 110,113.4300 NWC 0.1083 USDT 0.1046 USDT 0.1090 USDT 0.1050 USDT
2024-05-13 0.1079 USDT 155,767.7800 NWC 0.1093 USDT 0.1060 USDT 0.1095 USDT 0.1073 USDT
2024-05-12 0.1095 USDT 108,145.4800 NWC 0.1106 USDT 0.1089 USDT 0.1133 USDT 0.1092 USDT
2024-05-11 0.1096 USDT 108,107.4900 NWC 0.1095 USDT 0.1089 USDT 0.1122 USDT 0.1102 USDT
2024-05-10 0.1092 USDT 343,476.2900 NWC 0.1083 USDT 0.1080 USDT 0.1103 USDT 0.1094 USDT
2024-05-09 0.1061 USDT 228,524.1600 NWC 0.1073 USDT 0.1030 USDT 0.1088 USDT 0.1073 USDT
2024-05-08 0.1121 USDT 77,569.1900 NWC 0.1113 USDT 0.1079 USDT 0.1143 USDT 0.1079 USDT
2024-05-07 0.1135 USDT 107,033.5100 NWC 0.1182 USDT 0.1111 USDT 0.1189 USDT 0.1121 USDT
2024-05-06 0.1185 USDT 200,718.1600 NWC 0.1161 USDT 0.1142 USDT 0.1220 USDT 0.1177 USDT
2024-05-05 0.1171 USDT 82,937.1600 NWC 0.1178 USDT 0.1143 USDT 0.1195 USDT 0.1171 USDT
2024-05-04 0.1158 USDT 98,752.3500 NWC 0.1159 USDT 0.1138 USDT 0.1179 USDT 0.1159 USDT
2024-05-03 0.1089 USDT 187,772.8600 NWC 0.1100 USDT 0.1050 USDT 0.1154 USDT 0.1146 USDT
2024-05-02 0.1074 USDT 49,284.4200 NWC 0.1053 USDT 0.1042 USDT 0.1091 USDT 0.1076 USDT
2024-05-01 0.1045 USDT 191,817.2700 NWC 0.1066 USDT 0.1019 USDT 0.1069 USDT 0.1052 USDT
2024-04-30 0.1127 USDT 484,625.0800 NWC 0.1181 USDT 0.1053 USDT 0.1182 USDT 0.1077 USDT
2024-04-29 0.1172 USDT 87,745.5800 NWC 0.1204 USDT 0.1160 USDT 0.1209 USDT 0.1181 USDT
2024-04-28 0.1218 USDT 132,605.4300 NWC 0.1233 USDT 0.1200 USDT 0.1250 USDT 0.1204 USDT
2024-04-27 0.1224 USDT 75,584.7400 NWC 0.1215 USDT 0.1202 USDT 0.1247 USDT 0.1220 USDT
2024-04-26 0.1234 USDT 159,390.9600 NWC 0.1294 USDT 0.1200 USDT 0.1301 USDT 0.1211 USDT
2024-04-25 0.1264 USDT 190,048.4900 NWC 0.1274 USDT 0.1223 USDT 0.1315 USDT 0.1300 USDT
2024-04-24 0.1324 USDT 139,608.1700 NWC 0.1312 USDT 0.1273 USDT 0.1374 USDT 0.1273 USDT
2024-04-23 0.1352 USDT 719,555.3100 NWC 0.1333 USDT 0.1316 USDT 0.1410 USDT 0.1324 USDT
2024-04-22 0.1326 USDT 717,887.7500 NWC 0.1285 USDT 0.1279 USDT 0.1398 USDT 0.1348 USDT
2024-04-21 0.1296 USDT 165,199.0300 NWC 0.1352 USDT 0.1254 USDT 0.1356 USDT 0.1283 USDT
2024-04-20 0.1268 USDT 335,715.9300 NWC 0.1244 USDT 0.1235 USDT 0.1292 USDT 0.1292 USDT
2024-04-19 0.1251 USDT 314,305.2600 NWC 0.1254 USDT 0.1205 USDT 0.1292 USDT 0.1243 USDT
2024-04-18 0.1277 USDT 335,007.5800 NWC 0.1223 USDT 0.1200 USDT 0.1352 USDT 0.1283 USDT
2024-04-17 0.1271 USDT 224,921.6200 NWC 0.1296 USDT 0.1232 USDT 0.1332 USDT 0.1275 USDT
2024-04-16 0.1322 USDT 410,497.8000 NWC 0.1299 USDT 0.1198 USDT 0.1483 USDT 0.1287 USDT
2024-04-15 0.1424 USDT 703,706.4500 NWC 0.1391 USDT 0.1202 USDT 0.1559 USDT 0.1299 USDT
2024-04-14 0.1371 USDT 664,982.8398 NWC 0.1181 USDT 0.1130 USDT 0.1606 USDT 0.1318 USDT
2024-04-13 0.1157 USDT 1,179,984.8288 NWC 0.1253 USDT 0.1015 USDT 0.1310 USDT 0.1151 USDT
2024-04-12 0.1296 USDT 882,240.4815 NWC 0.1413 USDT 0.1165 USDT 0.1453 USDT 0.1255 USDT
2024-04-11 0.1444 USDT 246,039.5600 NWC 0.1460 USDT 0.1413 USDT 0.1510 USDT 0.1417 USDT
2024-04-10 0.1475 USDT 784,374.9300 NWC 0.1438 USDT 0.1420 USDT 0.1552 USDT 0.1470 USDT
2024-04-09 0.1515 USDT 2,391,528.6700 NWC 0.1506 USDT 0.1420 USDT 0.1689 USDT 0.1427 USDT
2024-04-08 0.1508 USDT 519,197.5400 NWC 0.1497 USDT 0.1463 USDT 0.1543 USDT 0.1505 USDT
2024-04-07 0.1487 USDT 242,108.9100 NWC 0.1495 USDT 0.1454 USDT 0.1508 USDT 0.1482 USDT
123...3233