Crypto exchange Kucoin

Market Newscrypto (NWC) / Tether (USDT)

Identifier on Kucoin: NWC-USDT
123...2324
Date Price Volume Open Low High Close
2023-03-23 0.0517 USDT 36,623.9011 NWC 0.0515 USDT 0.0509 USDT 0.0525 USDT 0.0518 USDT
2023-03-22 0.0538 USDT 1,037,898.0972 NWC 0.0534 USDT 0.0507 USDT 0.0580 USDT 0.0516 USDT
2023-03-21 0.0513 USDT 237,941.3442 NWC 0.0525 USDT 0.0506 USDT 0.0526 USDT 0.0513 USDT
2023-03-20 0.0523 USDT 685,721.6246 NWC 0.0505 USDT 0.0500 USDT 0.0586 USDT 0.0530 USDT
2023-03-19 0.0508 USDT 154,236.0906 NWC 0.0507 USDT 0.0500 USDT 0.0520 USDT 0.0503 USDT
2023-03-18 0.0515 USDT 318,678.6235 NWC 0.0511 USDT 0.0500 USDT 0.0527 USDT 0.0507 USDT
2023-03-17 0.0515 USDT 468,381.2493 NWC 0.0501 USDT 0.0496 USDT 0.0527 USDT 0.0497 USDT
2023-03-16 0.0489 USDT 148,405.1221 NWC 0.0481 USDT 0.0469 USDT 0.0512 USDT 0.0501 USDT
2023-03-15 0.0489 USDT 279,992.0226 NWC 0.0493 USDT 0.0463 USDT 0.0514 USDT 0.0484 USDT
2023-03-14 0.0496 USDT 773,265.2100 NWC 0.0478 USDT 0.0452 USDT 0.0550 USDT 0.0493 USDT
2023-03-13 0.0478 USDT 592,314.9160 NWC 0.0492 USDT 0.0447 USDT 0.0500 USDT 0.0482 USDT
2023-03-12 0.0458 USDT 544,395.2305 NWC 0.0440 USDT 0.0430 USDT 0.0490 USDT 0.0482 USDT
2023-03-11 0.0438 USDT 232,069.8128 NWC 0.0454 USDT 0.0428 USDT 0.0459 USDT 0.0439 USDT
2023-03-10 0.0444 USDT 698,745.1594 NWC 0.0449 USDT 0.0421 USDT 0.0469 USDT 0.0446 USDT
2023-03-09 0.0503 USDT 433,331.9816 NWC 0.0517 USDT 0.0487 USDT 0.0520 USDT 0.0490 USDT
2023-03-08 0.0507 USDT 598,501.1768 NWC 0.0516 USDT 0.0500 USDT 0.0521 USDT 0.0509 USDT
2023-03-07 0.0538 USDT 892,144.0005 NWC 0.0560 USDT 0.0513 USDT 0.0565 USDT 0.0520 USDT
2023-03-06 0.0568 USDT 2,421,777.2219 NWC 0.0503 USDT 0.0490 USDT 0.0650 USDT 0.0567 USDT
2023-03-05 0.0501 USDT 168,770.4121 NWC 0.0510 USDT 0.0486 USDT 0.0515 USDT 0.0511 USDT
2023-03-04 0.0484 USDT 92,492.9940 NWC 0.0472 USDT 0.0472 USDT 0.0490 USDT 0.0483 USDT
2023-03-03 0.0484 USDT 551,803.4321 NWC 0.0506 USDT 0.0462 USDT 0.0507 USDT 0.0471 USDT
2023-03-02 0.0515 USDT 528,722.6656 NWC 0.0539 USDT 0.0480 USDT 0.0546 USDT 0.0506 USDT
2023-03-01 0.0544 USDT 464,648.9942 NWC 0.0549 USDT 0.0534 USDT 0.0562 USDT 0.0540 USDT
2023-02-28 0.0536 USDT 673,714.0725 NWC 0.0529 USDT 0.0513 USDT 0.0560 USDT 0.0523 USDT
2023-02-27 0.0550 USDT 1,383,459.6339 NWC 0.0549 USDT 0.0523 USDT 0.0571 USDT 0.0530 USDT
2023-02-26 0.0553 USDT 642,292.3654 NWC 0.0550 USDT 0.0543 USDT 0.0563 USDT 0.0553 USDT
2023-02-25 0.0565 USDT 369,748.8754 NWC 0.0570 USDT 0.0534 USDT 0.0604 USDT 0.0544 USDT
2023-02-24 0.0581 USDT 489,883.6471 NWC 0.0597 USDT 0.0555 USDT 0.0598 USDT 0.0563 USDT
2023-02-23 0.0580 USDT 955,377.5759 NWC 0.0555 USDT 0.0551 USDT 0.0652 USDT 0.0600 USDT
2023-02-22 0.0552 USDT 455,112.0564 NWC 0.0550 USDT 0.0543 USDT 0.0562 USDT 0.0550 USDT
2023-02-21 0.0576 USDT 855,865.2602 NWC 0.0584 USDT 0.0550 USDT 0.0617 USDT 0.0562 USDT
2023-02-20 0.0582 USDT 772,614.1683 NWC 0.0580 USDT 0.0569 USDT 0.0602 USDT 0.0572 USDT
2023-02-19 0.0581 USDT 792,591.3874 NWC 0.0591 USDT 0.0562 USDT 0.0597 USDT 0.0576 USDT
2023-02-18 0.0589 USDT 657,490.4028 NWC 0.0592 USDT 0.0575 USDT 0.0608 USDT 0.0584 USDT
2023-02-17 0.0583 USDT 465,962.1426 NWC 0.0590 USDT 0.0567 USDT 0.0599 USDT 0.0594 USDT
2023-02-16 0.0608 USDT 692,822.4014 NWC 0.0612 USDT 0.0582 USDT 0.0627 USDT 0.0605 USDT
2023-02-15 0.0589 USDT 809,896.5835 NWC 0.0588 USDT 0.0569 USDT 0.0612 USDT 0.0600 USDT
2023-02-14 0.0573 USDT 838,546.6379 NWC 0.0574 USDT 0.0559 USDT 0.0581 USDT 0.0569 USDT
2023-02-13 0.0568 USDT 803,514.9146 NWC 0.0580 USDT 0.0554 USDT 0.0581 USDT 0.0570 USDT
2023-02-12 0.0590 USDT 398,274.6390 NWC 0.0590 USDT 0.0575 USDT 0.0604 USDT 0.0586 USDT
2023-02-11 0.0585 USDT 952,290.0259 NWC 0.0584 USDT 0.0568 USDT 0.0598 USDT 0.0583 USDT
2023-02-10 0.0557 USDT 1,031,429.8662 NWC 0.0556 USDT 0.0530 USDT 0.0587 USDT 0.0576 USDT
2023-02-09 0.0588 USDT 964,500.0900 NWC 0.0600 USDT 0.0546 USDT 0.0606 USDT 0.0553 USDT
2023-02-08 0.0625 USDT 928,632.0581 NWC 0.0636 USDT 0.0589 USDT 0.0652 USDT 0.0597 USDT
2023-02-07 0.0593 USDT 1,059,745.3146 NWC 0.0594 USDT 0.0578 USDT 0.0607 USDT 0.0606 USDT
2023-02-06 0.0579 USDT 833,317.6678 NWC 0.0584 USDT 0.0564 USDT 0.0613 USDT 0.0590 USDT
2023-02-05 0.0598 USDT 1,286,683.1330 NWC 0.0611 USDT 0.0571 USDT 0.0618 USDT 0.0584 USDT
2023-02-04 0.0612 USDT 516,208.2498 NWC 0.0600 USDT 0.0597 USDT 0.0629 USDT 0.0611 USDT
2023-02-03 0.0598 USDT 739,577.9549 NWC 0.0611 USDT 0.0581 USDT 0.0612 USDT 0.0591 USDT
2023-02-02 0.0620 USDT 1,401,643.7035 NWC 0.0612 USDT 0.0587 USDT 0.0653 USDT 0.0606 USDT
123...2324