Crypto exchange Bitvavo

Market NEO (NEO) / EUR

Identifier on Bitvavo: NEO-EUR
123...3738
Date Price Volume Open Low High Close
2024-04-25 16.9920 EUR 2,163.2071 NEO 16.8870 EUR 16.3950 EUR 17.0040 EUR 16.6950 EUR
2024-04-24 17.2338 EUR 14,075.2856 NEO 17.7110 EUR 16.6800 EUR 17.7110 EUR 16.6800 EUR
2024-04-23 18.2925 EUR 15,267.5277 NEO 18.5910 EUR 17.7370 EUR 19.3070 EUR 17.7370 EUR
2024-04-22 18.5568 EUR 12,262.8573 NEO 18.1550 EUR 18.1550 EUR 19.0790 EUR 18.4580 EUR
2024-04-21 18.1029 EUR 16,356.3987 NEO 17.6800 EUR 17.2490 EUR 19.0530 EUR 18.0850 EUR
2024-04-20 17.2013 EUR 11,823.1423 NEO 17.0240 EUR 16.8070 EUR 17.6940 EUR 17.6670 EUR
2024-04-19 17.6267 EUR 49,612.0066 NEO 17.5400 EUR 16.1000 EUR 18.8450 EUR 17.0090 EUR
2024-04-18 16.4882 EUR 25,396.3662 NEO 16.3430 EUR 15.2900 EUR 17.6570 EUR 17.5310 EUR
2024-04-17 16.9028 EUR 24,851.8659 NEO 18.3500 EUR 16.1840 EUR 18.7570 EUR 16.6620 EUR
2024-04-16 18.2832 EUR 38,101.3522 NEO 18.9950 EUR 17.3000 EUR 19.3650 EUR 18.3590 EUR
2024-04-15 20.1147 EUR 147,913.3191 NEO 19.7070 EUR 17.6010 EUR 21.9080 EUR 19.1520 EUR
2024-04-14 16.8329 EUR 36,973.4470 NEO 16.1190 EUR 14.6570 EUR 19.6000 EUR 19.5070 EUR
2024-04-13 16.7639 EUR 38,338.8320 NEO 18.8810 EUR 14.0000 EUR 19.6210 EUR 15.4160 EUR
2024-04-12 20.0303 EUR 65,143.2774 NEO 20.4600 EUR 18.1000 EUR 21.9420 EUR 18.5830 EUR
2024-04-11 21.1181 EUR 162,560.8608 NEO 20.3740 EUR 19.8000 EUR 22.8870 EUR 20.3990 EUR
2024-04-10 17.9999 EUR 40,929.4907 NEO 17.4390 EUR 17.2630 EUR 19.0550 EUR 19.0550 EUR
2024-04-09 18.9971 EUR 196,941.6869 NEO 19.9050 EUR 17.3760 EUR 20.6780 EUR 17.4940 EUR
2024-04-08 18.2548 EUR 362,792.5790 NEO 14.1000 EUR 14.0060 EUR 20.1760 EUR 19.9270 EUR
2024-04-07 14.1571 EUR 3,232.5337 NEO 14.1640 EUR 13.9880 EUR 14.3020 EUR 14.0630 EUR
2024-04-06 14.1397 EUR 5,428.4196 NEO 14.0500 EUR 14.0000 EUR 14.3730 EUR 14.0920 EUR
2024-04-05 14.2406 EUR 16,607.5251 NEO 13.8120 EUR 13.3220 EUR 14.5320 EUR 14.1350 EUR
2024-04-04 13.6567 EUR 2,693.7553 NEO 13.2350 EUR 13.0540 EUR 14.0230 EUR 13.7540 EUR
2024-04-03 13.3140 EUR 1,771.2991 NEO 13.3050 EUR 12.9230 EUR 13.7680 EUR 13.2320 EUR
2024-04-02 13.5310 EUR 21,126.4573 NEO 14.5050 EUR 13.2030 EUR 14.5290 EUR 13.6340 EUR
2024-04-01 14.5502 EUR 5,006.3767 NEO 15.3670 EUR 14.1120 EUR 15.5480 EUR 14.5140 EUR
2024-03-31 15.0590 EUR 3,300.8995 NEO 14.9080 EUR 14.8490 EUR 15.4740 EUR 15.2310 EUR
2024-03-30 15.2922 EUR 4,204.2951 NEO 15.4520 EUR 14.8760 EUR 15.4520 EUR 14.9570 EUR
2024-03-29 15.2591 EUR 13,770.6291 NEO 15.0460 EUR 14.5470 EUR 15.7650 EUR 15.6080 EUR
2024-03-28 14.7599 EUR 5,511.3581 NEO 14.5000 EUR 14.2250 EUR 15.1640 EUR 15.1640 EUR
2024-03-27 14.6656 EUR 3,696.2170 NEO 15.0230 EUR 14.1910 EUR 15.2370 EUR 14.6620 EUR
2024-03-26 14.9236 EUR 6,124.2487 NEO 14.4590 EUR 14.4510 EUR 15.1500 EUR 14.9330 EUR
2024-03-25 14.2598 EUR 5,436.4061 NEO 14.0260 EUR 13.8970 EUR 14.7240 EUR 14.5740 EUR
2024-03-24 13.8514 EUR 3,146.4951 NEO 13.7330 EUR 13.5010 EUR 14.0580 EUR 13.9900 EUR
2024-03-23 13.5595 EUR 7,090.5041 NEO 13.2520 EUR 13.1900 EUR 13.8380 EUR 13.5740 EUR
2024-03-22 13.3794 EUR 3,608.9575 NEO 13.7230 EUR 12.9350 EUR 13.9230 EUR 13.2330 EUR
2024-03-21 13.6328 EUR 6,777.4740 NEO 13.5330 EUR 13.3440 EUR 13.8770 EUR 13.7130 EUR
2024-03-20 12.7375 EUR 9,145.3883 NEO 12.2260 EUR 11.8700 EUR 13.5000 EUR 13.4560 EUR
2024-03-19 12.5663 EUR 9,039.3712 NEO 13.5880 EUR 12.0150 EUR 13.5880 EUR 12.0150 EUR
2024-03-18 13.8298 EUR 2,649.6896 NEO 14.0580 EUR 13.3050 EUR 14.2100 EUR 13.5110 EUR
2024-03-17 13.6628 EUR 6,756.5026 NEO 13.6770 EUR 12.8830 EUR 14.3190 EUR 14.0990 EUR
2024-03-16 13.9935 EUR 8,177.9923 NEO 14.9520 EUR 13.3740 EUR 14.9610 EUR 13.6280 EUR
2024-03-15 14.6818 EUR 35,906.5400 NEO 15.9050 EUR 13.7320 EUR 16.0810 EUR 14.8610 EUR
2024-03-14 15.7938 EUR 20,833.9214 NEO 16.4330 EUR 14.9530 EUR 16.6630 EUR 15.7980 EUR
2024-03-13 16.4281 EUR 25,692.4666 NEO 16.2850 EUR 16.0700 EUR 16.8000 EUR 16.4810 EUR
2024-03-12 15.8516 EUR 12,235.2271 NEO 16.5910 EUR 14.8880 EUR 16.5950 EUR 16.0380 EUR
2024-03-11 16.2133 EUR 18,329.6234 NEO 15.5080 EUR 14.7750 EUR 16.6600 EUR 16.5920 EUR
2024-03-10 15.6650 EUR 12,374.6105 NEO 15.8510 EUR 15.1390 EUR 16.2410 EUR 15.4280 EUR
2024-03-09 15.9191 EUR 5,956.1523 NEO 15.8550 EUR 15.5690 EUR 16.1440 EUR 15.9670 EUR
2024-03-08 15.8889 EUR 8,645.8063 NEO 16.0390 EUR 15.2000 EUR 16.2850 EUR 15.8610 EUR
2024-03-07 15.7665 EUR 10,946.4293 NEO 15.7780 EUR 15.1880 EUR 16.2370 EUR 16.0090 EUR
123...3738