Crypto exchange Bitvavo

Market Dai (DAI) / EUR

Identifier on Bitvavo: DAI-EUR
123...2627
Date Price Volume Open Low High Close
2024-07-21 0.9164 EUR 726.9007 DAI 0.9197 EUR 0.9100 EUR 0.9200 EUR 0.9162 EUR
2024-07-20 0.9199 EUR 1,655.7337 DAI 0.9161 EUR 0.9081 EUR 0.9255 EUR 0.9112 EUR
2024-07-19 0.9161 EUR 2,609.4642 DAI 0.9134 EUR 0.9082 EUR 0.9207 EUR 0.9171 EUR
2024-07-18 0.9153 EUR 236.5219 DAI 0.9120 EUR 0.9120 EUR 0.9187 EUR 0.9164 EUR
2024-07-17 0.9134 EUR 1,216.4609 DAI 0.9105 EUR 0.9030 EUR 0.9194 EUR 0.9113 EUR
2024-07-16 0.9161 EUR 2,836.5729 DAI 0.9140 EUR 0.9105 EUR 0.9221 EUR 0.9105 EUR
2024-07-15 0.9149 EUR 5,871.3184 DAI 0.9161 EUR 0.9077 EUR 0.9234 EUR 0.9149 EUR
2024-07-14 0.9160 EUR 2,472.3507 DAI 0.9196 EUR 0.9102 EUR 0.9208 EUR 0.9129 EUR
2024-07-13 0.9215 EUR 14,575.2947 DAI 0.9193 EUR 0.9121 EUR 0.9238 EUR 0.9152 EUR
2024-07-12 0.9169 EUR 4,156.5021 DAI 0.9149 EUR 0.9101 EUR 0.9274 EUR 0.9123 EUR
2024-07-11 0.9210 EUR 11,293.9166 DAI 0.9236 EUR 0.9129 EUR 0.9257 EUR 0.9156 EUR
2024-07-10 0.9246 EUR 7,220.3868 DAI 0.9219 EUR 0.9180 EUR 0.9270 EUR 0.9253 EUR
2024-07-09 0.9221 EUR 2,223.7405 DAI 0.9184 EUR 0.9180 EUR 0.9311 EUR 0.9229 EUR
2024-07-08 0.9203 EUR 1,296.0658 DAI 0.9211 EUR 0.9140 EUR 0.9332 EUR 0.9193 EUR
2024-07-07 0.9234 EUR 7,111.7080 DAI 0.9233 EUR 0.9162 EUR 0.9287 EUR 0.9210 EUR
2024-07-06 0.9208 EUR 5,246.2680 DAI 0.9203 EUR 0.9172 EUR 0.9298 EUR 0.9180 EUR
2024-07-05 0.9241 EUR 6,826.4474 DAI 0.9226 EUR 0.9166 EUR 0.9301 EUR 0.9243 EUR
2024-07-04 0.9181 EUR 5,113.9132 DAI 0.9245 EUR 0.9144 EUR 0.9317 EUR 0.9207 EUR
2024-07-03 0.9248 EUR 663.7132 DAI 0.9285 EUR 0.9207 EUR 0.9339 EUR 0.9247 EUR
2024-07-02 0.9302 EUR 3,906.7266 DAI 0.9267 EUR 0.9234 EUR 0.9365 EUR 0.9234 EUR
2024-07-01 0.9265 EUR 486.3589 DAI 0.9279 EUR 0.9236 EUR 0.9369 EUR 0.9292 EUR
2024-06-30 0.9342 EUR 2,789.8345 DAI 0.9375 EUR 0.9276 EUR 0.9412 EUR 0.9355 EUR
2024-06-29 0.9351 EUR 1,181.4766 DAI 0.9315 EUR 0.9281 EUR 0.9375 EUR 0.9321 EUR
2024-06-28 0.9355 EUR 2,514.3410 DAI 0.9326 EUR 0.9240 EUR 0.9385 EUR 0.9294 EUR
2024-06-27 0.9355 EUR 3,079.3884 DAI 0.9264 EUR 0.9264 EUR 0.9400 EUR 0.9385 EUR
2024-06-26 0.9343 EUR 2,147.6537 DAI 0.9287 EUR 0.9276 EUR 0.9412 EUR 0.9296 EUR
2024-06-25 0.9328 EUR 13,681.2017 DAI 0.9295 EUR 0.9187 EUR 0.9412 EUR 0.9310 EUR
2024-06-24 0.9313 EUR 24,840.5613 DAI 0.9403 EUR 0.9240 EUR 0.9412 EUR 0.9240 EUR
2024-06-23 0.9345 EUR 3,270.5787 DAI 0.9312 EUR 0.9240 EUR 0.9407 EUR 0.9374 EUR
2024-06-22 0.9280 EUR 970.9040 DAI 0.9398 EUR 0.9120 EUR 0.9398 EUR 0.9313 EUR
2024-06-21 0.9319 EUR 1,798.6055 DAI 0.9373 EUR 0.9120 EUR 0.9412 EUR 0.9297 EUR
2024-06-20 0.9304 EUR 1,266.6050 DAI 0.9240 EUR 0.9240 EUR 0.9378 EUR 0.9316 EUR
2024-06-19 0.9280 EUR 9,141.4420 DAI 0.9291 EUR 0.9192 EUR 0.9337 EUR 0.9192 EUR
2024-06-18 0.9325 EUR 15,659.8780 DAI 0.9291 EUR 0.9231 EUR 0.9383 EUR 0.9289 EUR
2024-06-17 0.9330 EUR 2,158.2837 DAI 0.9327 EUR 0.9278 EUR 0.9359 EUR 0.9340 EUR
2024-06-16 0.9330 EUR 1,058.3566 DAI 0.9350 EUR 0.9246 EUR 0.9369 EUR 0.9369 EUR
2024-06-15 0.9324 EUR 3,429.1792 DAI 0.9350 EUR 0.9275 EUR 0.9350 EUR 0.9312 EUR
2024-06-14 0.9336 EUR 2,080.9228 DAI 0.9263 EUR 0.9263 EUR 0.9350 EUR 0.9330 EUR
2024-06-13 0.9288 EUR 2,709.1296 DAI 0.9228 EUR 0.9214 EUR 0.9345 EUR 0.9334 EUR
2024-06-12 0.9261 EUR 67,796.8521 DAI 0.9290 EUR 0.9171 EUR 0.9300 EUR 0.9274 EUR
2024-06-11 0.9292 EUR 2,760.1000 DAI 0.9262 EUR 0.9258 EUR 0.9300 EUR 0.9290 EUR
2024-06-10 0.9262 EUR 59,863.9864 DAI 0.9305 EUR 0.9255 EUR 0.9305 EUR 0.9264 EUR
2024-06-09 0.9271 EUR 2,049.2242 DAI 0.9272 EUR 0.9242 EUR 0.9303 EUR 0.9257 EUR
2024-06-08 0.9270 EUR 2,299.4262 DAI 0.9245 EUR 0.9245 EUR 0.9295 EUR 0.9249 EUR
2024-06-07 0.9225 EUR 2,117.2139 DAI 0.9168 EUR 0.9120 EUR 0.9293 EUR 0.9281 EUR
2024-06-06 0.9195 EUR 1,133.3712 DAI 0.9199 EUR 0.9161 EUR 0.9207 EUR 0.9196 EUR
2024-06-05 0.9195 EUR 1,399.0103 DAI 0.9207 EUR 0.9164 EUR 0.9219 EUR 0.9213 EUR
2024-06-04 0.9173 EUR 2,405.9599 DAI 0.9155 EUR 0.9148 EUR 0.9206 EUR 0.9203 EUR
2024-06-03 0.9218 EUR 4,807.6853 DAI 0.9201 EUR 0.9160 EUR 0.9255 EUR 0.9160 EUR
2024-06-02 0.9210 EUR 1,739.0643 DAI 0.9202 EUR 0.9201 EUR 0.9232 EUR 0.9204 EUR
123...2627