Crypto exchange Bitvavo

Market Dai (DAI) / EUR

Identifier on Bitvavo: DAI-EUR
123...1415
Date Price Volume Open Low High Close
2022-11-29 0.9620 EUR 10,654.4463 DAI 0.9560 EUR 0.9450 EUR 0.9700 EUR 0.9600 EUR
2022-11-28 0.9531 EUR 4,069.6691 DAI 0.9675 EUR 0.9450 EUR 0.9685 EUR 0.9568 EUR
2022-11-27 0.9562 EUR 18,825.0506 DAI 0.9525 EUR 0.9500 EUR 0.9662 EUR 0.9662 EUR
2022-11-26 0.9560 EUR 3,332.8465 DAI 0.9600 EUR 0.9525 EUR 0.9600 EUR 0.9525 EUR
2022-11-25 0.9563 EUR 3,900.9687 DAI 0.9621 EUR 0.9525 EUR 0.9628 EUR 0.9525 EUR
2022-11-24 0.9574 EUR 2,808.3852 DAI 0.9614 EUR 0.9525 EUR 0.9631 EUR 0.9610 EUR
2022-11-23 0.9649 EUR 24,271.8250 DAI 0.9690 EUR 0.9520 EUR 0.9700 EUR 0.9525 EUR
2022-11-22 0.9577 EUR 8,293.1028 DAI 0.9645 EUR 0.9516 EUR 0.9700 EUR 0.9597 EUR
2022-11-21 0.9660 EUR 10,108.4271 DAI 0.9514 EUR 0.9500 EUR 0.9700 EUR 0.9657 EUR
2022-11-20 0.9566 EUR 17,094.4971 DAI 0.9649 EUR 0.9500 EUR 0.9700 EUR 0.9514 EUR
2022-11-19 0.9602 EUR 14,344.8420 DAI 0.9574 EUR 0.9520 EUR 0.9700 EUR 0.9643 EUR
2022-11-18 0.9561 EUR 17,060.8580 DAI 0.9541 EUR 0.9500 EUR 0.9675 EUR 0.9650 EUR
2022-11-17 0.9556 EUR 5,896.8827 DAI 0.9514 EUR 0.9514 EUR 0.9680 EUR 0.9652 EUR
2022-11-16 0.9565 EUR 10,432.5559 DAI 0.9630 EUR 0.9500 EUR 0.9663 EUR 0.9623 EUR
2022-11-15 0.9506 EUR 77,698.8987 DAI 0.9600 EUR 0.9285 EUR 0.9800 EUR 0.9630 EUR
2022-11-14 0.9551 EUR 7,410.3738 DAI 0.9510 EUR 0.9453 EUR 0.9710 EUR 0.9600 EUR
2022-11-13 0.9466 EUR 51,884.2821 DAI 0.9467 EUR 0.9395 EUR 0.9685 EUR 0.9685 EUR
2022-11-12 0.9436 EUR 116,426.0303 DAI 0.9490 EUR 0.9367 EUR 0.9685 EUR 0.9671 EUR
2022-11-11 0.9527 EUR 158,524.8513 DAI 0.9657 EUR 0.9401 EUR 0.9854 EUR 0.9496 EUR
2022-11-10 0.9830 EUR 70,537.3913 DAI 1.0000 EUR 0.9610 EUR 1.0083 EUR 0.9807 EUR
2022-11-09 0.9886 EUR 94,585.0049 DAI 0.9993 EUR 0.9832 EUR 1.0046 EUR 0.9880 EUR
2022-11-08 0.9961 EUR 86,153.3386 DAI 0.9987 EUR 0.9866 EUR 1.0055 EUR 0.9966 EUR
2022-11-07 1.0010 EUR 24,626.5057 DAI 1.0072 EUR 0.9959 EUR 1.0090 EUR 0.9976 EUR
2022-11-06 1.0039 EUR 182,590.4220 DAI 1.0048 EUR 1.0027 EUR 1.0105 EUR 1.0060 EUR
2022-11-05 1.0038 EUR 144,786.2212 DAI 1.0052 EUR 0.9992 EUR 1.0084 EUR 1.0048 EUR
2022-11-04 1.0127 EUR 74,055.4697 DAI 1.0264 EUR 1.0029 EUR 1.0264 EUR 1.0053 EUR
2022-11-03 1.0243 EUR 48,953.0320 DAI 1.0176 EUR 1.0155 EUR 1.0276 EUR 1.0264 EUR
2022-11-02 1.0115 EUR 28,017.8775 DAI 1.0131 EUR 1.0038 EUR 1.0200 EUR 1.0197 EUR
2022-11-01 1.0090 EUR 15,525.5944 DAI 1.0112 EUR 1.0042 EUR 1.0148 EUR 1.0140 EUR
2022-10-31 1.0099 EUR 27,796.5938 DAI 1.0028 EUR 1.0028 EUR 1.0135 EUR 1.0124 EUR
2022-10-30 1.0029 EUR 32,917.2271 DAI 1.0018 EUR 1.0002 EUR 1.0059 EUR 1.0051 EUR
2022-10-29 1.0026 EUR 28,641.7136 DAI 1.0023 EUR 0.9993 EUR 1.0043 EUR 1.0040 EUR
2022-10-28 1.0079 EUR 23,199.0292 DAI 1.0048 EUR 0.9999 EUR 1.0158 EUR 1.0038 EUR
2022-10-27 0.9980 EUR 92,762.9915 DAI 0.9930 EUR 0.9908 EUR 1.0050 EUR 1.0017 EUR
2022-10-26 0.9960 EUR 30,285.5626 DAI 1.0055 EUR 0.9906 EUR 1.0062 EUR 0.9928 EUR
2022-10-25 1.0055 EUR 25,870.0365 DAI 1.0105 EUR 1.0014 EUR 1.0155 EUR 1.0047 EUR
2022-10-24 1.0134 EUR 20,877.2495 DAI 1.0144 EUR 1.0106 EUR 1.0202 EUR 1.0106 EUR
2022-10-23 1.0146 EUR 10,766.8663 DAI 1.0130 EUR 1.0119 EUR 1.0168 EUR 1.0132 EUR
2022-10-22 1.0138 EUR 5,420.2116 DAI 1.0151 EUR 1.0127 EUR 1.0154 EUR 1.0129 EUR
2022-10-21 1.0218 EUR 46,348.1183 DAI 1.0227 EUR 1.0124 EUR 1.0297 EUR 1.0127 EUR
2022-10-20 1.0197 EUR 26,348.8194 DAI 1.0252 EUR 1.0155 EUR 1.0253 EUR 1.0227 EUR
2022-10-19 1.0171 EUR 22,508.5533 DAI 1.0138 EUR 1.0127 EUR 1.0253 EUR 1.0213 EUR
2022-10-18 1.0160 EUR 8,530.5031 DAI 1.0146 EUR 1.0124 EUR 1.0199 EUR 1.0126 EUR
2022-10-17 1.0179 EUR 17,665.0371 DAI 1.0274 EUR 1.0148 EUR 1.0293 EUR 1.0173 EUR
2022-10-16 1.0294 EUR 12,595.7553 DAI 1.0304 EUR 1.0270 EUR 1.0304 EUR 1.0284 EUR
2022-10-15 1.0289 EUR 10,818.8234 DAI 1.0295 EUR 1.0274 EUR 1.0306 EUR 1.0301 EUR
2022-10-14 1.0256 EUR 25,161.4929 DAI 1.0241 EUR 1.0200 EUR 1.0305 EUR 1.0275 EUR
2022-10-13 1.0286 EUR 100,676.2681 DAI 1.0316 EUR 1.0184 EUR 1.0389 EUR 1.0221 EUR
2022-10-12 1.0304 EUR 39,081.5035 DAI 1.0297 EUR 1.0268 EUR 1.0337 EUR 1.0313 EUR
2022-10-11 1.0306 EUR 10,914.6507 DAI 1.0302 EUR 1.0251 EUR 1.0330 EUR 1.0305 EUR
123...1415