Crypto exchange Bitvavo

Market Automata Network (ATA) / EUR

Identifier on Bitvavo: ATA-EUR
123...910
Date Price Volume Open Low High Close
2022-12-05 0.1123 EUR 59,469.8366 ATA 0.1136 EUR 0.1122 EUR 0.1136 EUR 0.1122 EUR
2022-12-04 0.1116 EUR 240,315.9319 ATA 0.1082 EUR 0.1082 EUR 0.1143 EUR 0.1116 EUR
2022-12-03 0.1117 EUR 500,995.5969 ATA 0.1151 EUR 0.1075 EUR 0.1151 EUR 0.1083 EUR
2022-12-02 0.1119 EUR 664,138.8428 ATA 0.1073 EUR 0.1068 EUR 0.1152 EUR 0.1138 EUR
2022-12-01 0.1097 EUR 517,022.9703 ATA 0.1100 EUR 0.1071 EUR 0.1120 EUR 0.1071 EUR
2022-11-30 0.1104 EUR 216,963.3135 ATA 0.1098 EUR 0.1028 EUR 0.1140 EUR 0.1113 EUR
2022-11-29 0.1088 EUR 1,025,773.7938 ATA 0.1042 EUR 0.1039 EUR 0.1133 EUR 0.1086 EUR
2022-11-28 0.1010 EUR 420,819.1885 ATA 0.1114 EUR 0.0990 EUR 0.1114 EUR 0.1036 EUR
2022-11-27 0.1090 EUR 1,380,103.2090 ATA 0.1046 EUR 0.1039 EUR 0.1131 EUR 0.1087 EUR
2022-11-26 0.1037 EUR 229,327.2560 ATA 0.1026 EUR 0.1021 EUR 0.1054 EUR 0.1033 EUR
2022-11-25 0.1010 EUR 311,995.5537 ATA 0.0996 EUR 0.0989 EUR 0.1026 EUR 0.1025 EUR
2022-11-24 0.1033 EUR 727,569.1331 ATA 0.1048 EUR 0.1014 EUR 0.1063 EUR 0.1036 EUR
2022-11-23 0.1035 EUR 716,743.8129 ATA 0.1012 EUR 0.1008 EUR 0.1061 EUR 0.1040 EUR
2022-11-22 0.0992 EUR 1,101,460.8310 ATA 0.1002 EUR 0.0934 EUR 0.1021 EUR 0.1003 EUR
2022-11-21 0.0959 EUR 911,121.0225 ATA 0.0942 EUR 0.0899 EUR 0.1006 EUR 0.0995 EUR
2022-11-20 0.1015 EUR 2,195,533.6371 ATA 0.0977 EUR 0.0940 EUR 0.1069 EUR 0.0942 EUR
2022-11-19 0.0957 EUR 411,901.2226 ATA 0.0977 EUR 0.0941 EUR 0.0982 EUR 0.0982 EUR
2022-11-18 0.0983 EUR 454,126.4086 ATA 0.0994 EUR 0.0967 EUR 0.1002 EUR 0.0969 EUR
2022-11-17 0.1001 EUR 253,524.6535 ATA 0.1011 EUR 0.0981 EUR 0.1035 EUR 0.0990 EUR
2022-11-16 0.1019 EUR 692,636.2901 ATA 0.1052 EUR 0.0976 EUR 0.1075 EUR 0.1019 EUR
2022-11-15 0.1063 EUR 973,505.4132 ATA 0.1063 EUR 0.1038 EUR 0.1084 EUR 0.1051 EUR
2022-11-14 0.1046 EUR 1,072,629.3532 ATA 0.1148 EUR 0.1010 EUR 0.1148 EUR 0.1052 EUR
2022-11-13 0.1138 EUR 701,822.0948 ATA 0.1099 EUR 0.1075 EUR 0.1223 EUR 0.1146 EUR
2022-11-12 0.1119 EUR 173,868.9643 ATA 0.1154 EUR 0.1084 EUR 0.1163 EUR 0.1089 EUR
2022-11-11 0.1184 EUR 630,158.9064 ATA 0.1212 EUR 0.1093 EUR 0.1262 EUR 0.1139 EUR
2022-11-10 0.1152 EUR 631,475.2580 ATA 0.1043 EUR 0.1038 EUR 0.1250 EUR 0.1206 EUR
2022-11-09 0.1186 EUR 467,776.9376 ATA 0.1324 EUR 0.1009 EUR 0.1324 EUR 0.1011 EUR
2022-11-08 0.1419 EUR 619,836.6834 ATA 0.1638 EUR 0.1225 EUR 0.1646 EUR 0.1297 EUR
2022-11-07 0.1611 EUR 624,474.1821 ATA 0.1630 EUR 0.1578 EUR 0.1687 EUR 0.1620 EUR
2022-11-06 0.1707 EUR 295,166.7227 ATA 0.1730 EUR 0.1630 EUR 0.1746 EUR 0.1637 EUR
2022-11-05 0.1792 EUR 161,036.9795 ATA 0.1780 EUR 0.1734 EUR 0.1838 EUR 0.1739 EUR
2022-11-04 0.1774 EUR 1,269,467.0889 ATA 0.1855 EUR 0.1717 EUR 0.1863 EUR 0.1787 EUR
2022-11-03 0.1834 EUR 5,223,010.8395 ATA 0.1663 EUR 0.1663 EUR 0.2190 EUR 0.1848 EUR
2022-11-02 0.1644 EUR 1,096,343.9100 ATA 0.1556 EUR 0.1543 EUR 0.1697 EUR 0.1661 EUR
2022-11-01 0.1584 EUR 77,030.5330 ATA 0.1583 EUR 0.1559 EUR 0.1599 EUR 0.1562 EUR
2022-10-31 0.1574 EUR 194,371.3677 ATA 0.1590 EUR 0.1557 EUR 0.1603 EUR 0.1577 EUR
2022-10-30 0.1618 EUR 113,859.5812 ATA 0.1648 EUR 0.1567 EUR 0.1682 EUR 0.1579 EUR
2022-10-29 0.1653 EUR 530,915.8155 ATA 0.1592 EUR 0.1592 EUR 0.1692 EUR 0.1634 EUR
2022-10-28 0.1608 EUR 369,361.7572 ATA 0.1602 EUR 0.1569 EUR 0.1633 EUR 0.1602 EUR
2022-10-27 0.1626 EUR 311,627.7974 ATA 0.1600 EUR 0.1589 EUR 0.1649 EUR 0.1609 EUR
2022-10-26 0.1605 EUR 354,646.4411 ATA 0.1595 EUR 0.1582 EUR 0.1636 EUR 0.1595 EUR
2022-10-25 0.1615 EUR 1,185,187.8574 ATA 0.1613 EUR 0.1567 EUR 0.1665 EUR 0.1605 EUR
2022-10-24 0.1597 EUR 1,192,312.1210 ATA 0.1545 EUR 0.1525 EUR 0.1656 EUR 0.1612 EUR
2022-10-23 0.1575 EUR 1,090,954.3891 ATA 0.1525 EUR 0.1457 EUR 0.1600 EUR 0.1550 EUR
2022-10-22 0.1535 EUR 996,652.6312 ATA 0.1547 EUR 0.1511 EUR 0.1559 EUR 0.1526 EUR
2022-10-21 0.1576 EUR 1,504,878.7698 ATA 0.1524 EUR 0.1500 EUR 0.1638 EUR 0.1559 EUR
2022-10-20 0.1512 EUR 346,150.5824 ATA 0.1496 EUR 0.1487 EUR 0.1552 EUR 0.1519 EUR
2022-10-19 0.1504 EUR 834,865.5174 ATA 0.1534 EUR 0.1465 EUR 0.1545 EUR 0.1498 EUR
2022-10-18 0.1536 EUR 1,296,005.1443 ATA 0.1489 EUR 0.1475 EUR 0.1616 EUR 0.1534 EUR
2022-10-17 0.1483 EUR 250,555.5073 ATA 0.1512 EUR 0.1466 EUR 0.1512 EUR 0.1483 EUR
123...910