Crypto exchange Binance US

Market Sushi (SUSHI) / Tether (USDT)

Identifier on Binance US: SUSHIUSDT
Date Price Volume Open Low High Close
2022-05-25 1.6904 USDT 2,335.7000 SUSHI 1.6550 USDT 1.6280 USDT 1.6550 USDT 1.7200 USDT
2022-05-24 1.6049 USDT 65,688.4000 SUSHI 1.5270 USDT 1.5110 USDT 1.5430 USDT 1.6820 USDT
2022-05-23 1.6191 USDT 30,804.1000 SUSHI 1.4690 USDT 1.4600 USDT 1.4730 USDT 1.5420 USDT
2022-05-22 1.4515 USDT 22,089.3000 SUSHI 1.4480 USDT 1.4080 USDT 1.4340 USDT 1.4520 USDT
2022-05-21 1.3961 USDT 4,651.0000 SUSHI 1.3020 USDT 1.2870 USDT 1.2880 USDT 1.4630 USDT
2022-05-20 1.3593 USDT 13,078.8000 SUSHI 1.3570 USDT 1.2640 USDT 1.2720 USDT 1.3140 USDT
2022-05-19 1.2816 USDT 18,691.6000 SUSHI 1.2610 USDT 1.2150 USDT 1.2160 USDT 1.3260 USDT
2022-05-18 1.3509 USDT 17,026.6000 SUSHI 1.4560 USDT 1.2840 USDT 1.2980 USDT 1.3090 USDT
2022-05-17 1.3904 USDT 14,256.3000 SUSHI 1.2760 USDT 1.2760 USDT 1.3290 USDT 1.4300 USDT
2022-05-16 1.2824 USDT 8,591.5000 SUSHI 1.3790 USDT 1.2380 USDT 1.2550 USDT 1.2650 USDT
2022-05-15 1.3162 USDT 18,730.8000 SUSHI 1.3100 USDT 1.2660 USDT 1.2720 USDT 1.3720 USDT
2022-05-14 1.2919 USDT 21,039.1000 SUSHI 1.4030 USDT 1.1860 USDT 1.1870 USDT 1.3060 USDT
2022-05-13 1.3937 USDT 54,447.3000 SUSHI 1.1420 USDT 1.1190 USDT 1.2390 USDT 1.2650 USDT
2022-05-12 1.2229 USDT 81,521.6000 SUSHI 1.3380 USDT 1.1190 USDT 1.1800 USDT 1.1610 USDT
2022-05-11 1.4962 USDT 153,040.5000 SUSHI 1.7880 USDT 1.2400 USDT 1.3200 USDT 1.3240 USDT
2022-05-10 1.8027 USDT 58,073.8000 SUSHI 1.7360 USDT 1.6860 USDT 1.7670 USDT 1.8000 USDT
2022-05-09 1.9807 USDT 20,051.2000 SUSHI 2.1140 USDT 1.7220 USDT 1.7560 USDT 1.8380 USDT
2022-05-08 2.1106 USDT 23,165.3000 SUSHI 2.1540 USDT 2.0610 USDT 2.0930 USDT 2.1530 USDT
2022-05-07 2.1524 USDT 9,661.2000 SUSHI 2.2430 USDT 2.0760 USDT 2.1370 USDT 2.1430 USDT
2022-05-06 2.2221 USDT 23,603.0000 SUSHI 2.2720 USDT 2.1720 USDT 2.2210 USDT 2.2470 USDT
2022-05-05 2.3156 USDT 40,531.6000 SUSHI 2.6230 USDT 2.2070 USDT 2.2470 USDT 2.2480 USDT
2022-05-04 2.4210 USDT 20,310.4000 SUSHI 2.3380 USDT 2.3380 USDT 2.3380 USDT 2.6230 USDT
2022-05-03 2.3723 USDT 8,108.0000 SUSHI 2.3390 USDT 2.3130 USDT 2.3160 USDT 2.3230 USDT
2022-05-02 2.3397 USDT 38,852.9000 SUSHI 2.3930 USDT 2.2720 USDT 2.3020 USDT 2.3800 USDT
2022-05-01 2.3384 USDT 14,739.9000 SUSHI 2.3010 USDT 2.2700 USDT 2.3060 USDT 2.3930 USDT
2022-04-30 2.4698 USDT 43,949.9000 SUSHI 2.7100 USDT 2.2510 USDT 2.4860 USDT 2.3300 USDT
2022-04-29 2.8889 USDT 32,424.1000 SUSHI 2.9830 USDT 2.6640 USDT 2.6970 USDT 2.6980 USDT
2022-04-28 2.9833 USDT 23,458.3000 SUSHI 2.9890 USDT 2.9290 USDT 2.9520 USDT 2.9630 USDT
2022-04-27 2.9594 USDT 50,025.6000 SUSHI 2.9110 USDT 2.9110 USDT 2.9110 USDT 2.9950 USDT
2022-04-26 3.1550 USDT 47,739.9000 SUSHI 3.2820 USDT 2.8600 USDT 2.9340 USDT 2.9150 USDT
2022-04-25 3.2275 USDT 72,404.4000 SUSHI 3.3670 USDT 3.0870 USDT 3.1260 USDT 3.2840 USDT
2022-04-24 3.4681 USDT 115,558.6000 SUSHI 3.4330 USDT 3.3510 USDT 3.3830 USDT 3.3760 USDT
2022-04-23 3.4402 USDT 47,796.9000 SUSHI 3.5340 USDT 3.3760 USDT 3.4120 USDT 3.4160 USDT
2022-04-22 3.5579 USDT 129,270.9000 SUSHI 3.4600 USDT 3.4250 USDT 3.4830 USDT 3.5220 USDT
2022-04-21 3.5161 USDT 94,672.6000 SUSHI 3.5070 USDT 3.3840 USDT 3.4500 USDT 3.4500 USDT
2022-04-20 3.5080 USDT 62,639.5000 SUSHI 3.3590 USDT 3.2470 USDT 3.2830 USDT 3.5230 USDT
2022-04-19 3.3152 USDT 13,521.9000 SUSHI 3.2980 USDT 3.2400 USDT 3.2530 USDT 3.3530 USDT
2022-04-18 3.1601 USDT 23,566.2000 SUSHI 3.1870 USDT 3.0310 USDT 3.0970 USDT 3.2860 USDT
2022-04-17 3.3465 USDT 21,680.1000 SUSHI 3.3300 USDT 3.1930 USDT 3.2830 USDT 3.1930 USDT
2022-04-16 3.2954 USDT 8,508.7000 SUSHI 3.2860 USDT 3.2440 USDT 3.2640 USDT 3.3290 USDT
2022-04-15 3.2757 USDT 9,659.9000 SUSHI 3.2160 USDT 3.2120 USDT 3.2340 USDT 3.2980 USDT
2022-04-14 3.3485 USDT 21,263.5000 SUSHI 3.3280 USDT 3.1820 USDT 3.1970 USDT 3.2250 USDT
2022-04-13 3.2879 USDT 38,483.8000 SUSHI 3.2340 USDT 3.1800 USDT 3.1840 USDT 3.3190 USDT
2022-04-12 3.1874 USDT 8,847.7000 SUSHI 3.1210 USDT 3.0980 USDT 3.1170 USDT 3.2250 USDT
2022-04-11 3.2540 USDT 44,248.1000 SUSHI 3.3880 USDT 3.0830 USDT 3.1200 USDT 3.1020 USDT
2022-04-10 3.5325 USDT 5,620.4000 SUSHI 3.5490 USDT 3.4050 USDT 3.4290 USDT 3.4200 USDT
2022-04-09 3.4506 USDT 11,139.5000 SUSHI 3.3990 USDT 3.3990 USDT 3.4270 USDT 3.5730 USDT
2022-04-08 3.5657 USDT 8,648.8000 SUSHI 3.6200 USDT 3.3600 USDT 3.3880 USDT 3.3600 USDT
2022-04-07 3.6029 USDT 6,049.2000 SUSHI 3.5530 USDT 3.4770 USDT 3.5550 USDT 3.6410 USDT
2022-04-06 3.7647 USDT 59,454.4000 SUSHI 4.0810 USDT 3.5660 USDT 3.6100 USDT 3.5670 USDT