Crypto exchange Binance US

Market Sushi (SUSHI) / Tether (USDT)

Identifier on Binance US: SUSHIUSDT
Date Price Volume Open Low High Close
2023-04-02 1.1058 USDT 358.6000 SUSHI 1.0950 USDT 1.0950 USDT 1.0950 USDT 1.1070 USDT
2023-04-01 1.0860 USDT 5,888.5000 SUSHI 1.0900 USDT 1.0730 USDT 1.0730 USDT 1.0950 USDT
2023-03-31 1.0932 USDT 9,157.8000 SUSHI 1.0760 USDT 1.0580 USDT 1.0580 USDT 1.0940 USDT
2023-03-30 1.0706 USDT 53,098.5000 SUSHI 1.0850 USDT 0.9960 USDT 1.0510 USDT 1.0740 USDT
2023-03-29 1.0655 USDT 10,298.9000 SUSHI 1.0500 USDT 0.9730 USDT 1.0500 USDT 1.0850 USDT
2023-03-28 1.0311 USDT 12,611.9000 SUSHI 1.0120 USDT 0.9960 USDT 0.9960 USDT 1.0420 USDT
2023-03-27 1.0030 USDT 8,119.6000 SUSHI 1.0590 USDT 0.9710 USDT 0.9980 USDT 1.0060 USDT
2023-03-26 1.0332 USDT 1,302.1000 SUSHI 1.0280 USDT 1.0280 USDT 1.0280 USDT 1.0590 USDT
2023-03-25 1.0166 USDT 1,415.3000 SUSHI 1.0270 USDT 1.0020 USDT 1.0020 USDT 1.0090 USDT
2023-03-24 1.0440 USDT 24,341.4000 SUSHI 1.0710 USDT 1.0210 USDT 1.0260 USDT 1.0270 USDT
2023-03-23 1.0867 USDT 4,200.1000 SUSHI 1.0490 USDT 1.0460 USDT 1.0490 USDT 1.0710 USDT
2023-03-22 1.0880 USDT 61,420.4000 SUSHI 1.1580 USDT 1.0400 USDT 1.0490 USDT 1.0460 USDT
2023-03-21 1.1185 USDT 59,731.6000 SUSHI 1.1750 USDT 1.0370 USDT 1.1390 USDT 1.1630 USDT
2023-03-20 1.1841 USDT 1,734.5000 SUSHI 1.2250 USDT 1.1210 USDT 1.1620 USDT 1.1720 USDT
2023-03-19 1.2273 USDT 1,032.8000 SUSHI 1.2050 USDT 1.2050 USDT 1.2050 USDT 1.2350 USDT
2023-03-18 1.2515 USDT 11,453.9000 SUSHI 1.2480 USDT 1.1300 USDT 1.2050 USDT 1.2050 USDT
2023-03-17 1.1956 USDT 2,617.1000 SUSHI 1.1670 USDT 1.1560 USDT 1.1670 USDT 1.2480 USDT
2023-03-16 1.1178 USDT 1,805.5000 SUSHI 1.1220 USDT 1.0410 USDT 1.1060 USDT 1.1390 USDT
2023-03-15 1.2057 USDT 7,022.2000 SUSHI 1.2660 USDT 1.1050 USDT 1.1220 USDT 1.1220 USDT
2023-03-14 1.2174 USDT 83,511.4000 SUSHI 1.2220 USDT 1.1880 USDT 1.1910 USDT 1.2500 USDT
2023-03-13 1.2445 USDT 20,202.0000 SUSHI 1.1750 USDT 1.1140 USDT 1.1140 USDT 1.2320 USDT
2023-03-12 1.1335 USDT 6,263.8000 SUSHI 1.0600 USDT 1.0520 USDT 1.0590 USDT 1.1650 USDT
2023-03-11 1.1107 USDT 8,738.0000 SUSHI 1.0940 USDT 1.0110 USDT 1.0470 USDT 1.0800 USDT
2023-03-10 1.0630 USDT 3,116.1000 SUSHI 1.0590 USDT 1.0110 USDT 1.0190 USDT 1.0910 USDT
2023-03-09 1.1036 USDT 3,511.3000 SUSHI 1.1200 USDT 1.0410 USDT 1.0410 USDT 1.0410 USDT
2023-03-08 1.1491 USDT 2,099.9000 SUSHI 1.1920 USDT 1.1140 USDT 1.1200 USDT 1.1200 USDT
2023-03-07 1.1889 USDT 5,471.5000 SUSHI 1.2150 USDT 1.1060 USDT 1.1730 USDT 1.1730 USDT
2023-03-06 1.2072 USDT 3,144.9000 SUSHI 1.2260 USDT 1.1760 USDT 1.1760 USDT 1.2150 USDT
2023-03-05 1.2180 USDT 154.6000 SUSHI 1.1950 USDT 1.1950 USDT 1.1950 USDT 1.2260 USDT
2023-03-04 1.1892 USDT 1,221.1000 SUSHI 1.2470 USDT 1.1720 USDT 1.1730 USDT 1.1950 USDT
2023-03-03 1.2123 USDT 9,075.0000 SUSHI 1.3010 USDT 1.1560 USDT 1.2010 USDT 1.2240 USDT
2023-03-02 1.3196 USDT 3,865.0000 SUSHI 1.3640 USDT 1.2910 USDT 1.2910 USDT 1.2910 USDT
2023-03-01 1.3383 USDT 1,795.7000 SUSHI 1.2660 USDT 1.2660 USDT 1.2660 USDT 1.3370 USDT
2023-02-28 1.2969 USDT 1,049.8000 SUSHI 1.2960 USDT 1.2640 USDT 1.2800 USDT 1.2920 USDT
2023-02-27 1.3188 USDT 9,364.2000 SUSHI 1.3390 USDT 1.2820 USDT 1.2830 USDT 1.2920 USDT
2023-02-26 1.3296 USDT 1,956.8000 SUSHI 1.3230 USDT 1.3170 USDT 1.3170 USDT 1.3460 USDT
2023-02-25 1.3486 USDT 3,552.2000 SUSHI 1.3570 USDT 1.2830 USDT 1.2830 USDT 1.3230 USDT
2023-02-24 1.4496 USDT 8,304.9000 SUSHI 1.4890 USDT 1.3350 USDT 1.3650 USDT 1.3640 USDT
2023-02-23 1.4212 USDT 14,646.5000 SUSHI 1.4050 USDT 1.4030 USDT 1.4060 USDT 1.4770 USDT
2023-02-22 1.3975 USDT 4,281.3000 SUSHI 1.4500 USDT 1.3250 USDT 1.3450 USDT 1.3870 USDT
2023-02-21 1.4602 USDT 5,201.3000 SUSHI 1.5000 USDT 1.3990 USDT 1.3990 USDT 1.4280 USDT
2023-02-20 1.4872 USDT 21,050.1000 SUSHI 1.4280 USDT 1.3930 USDT 1.4050 USDT 1.5050 USDT
2023-02-19 1.4901 USDT 9,569.1000 SUSHI 1.4410 USDT 1.4240 USDT 1.4240 USDT 1.4360 USDT
2023-02-18 1.4436 USDT 2,593.6000 SUSHI 1.4260 USDT 1.3840 USDT 1.4050 USDT 1.4410 USDT
2023-02-17 1.3955 USDT 2,981.3000 SUSHI 1.3250 USDT 1.3220 USDT 1.3460 USDT 1.4150 USDT
2023-02-16 1.4011 USDT 39,338.5000 SUSHI 1.4130 USDT 1.3380 USDT 1.3380 USDT 1.3380 USDT
2023-02-15 1.3931 USDT 83,703.3000 SUSHI 1.3140 USDT 1.2850 USDT 1.2930 USDT 1.4130 USDT
2023-02-14 1.2987 USDT 7,432.4000 SUSHI 1.2850 USDT 1.2640 USDT 1.2640 USDT 1.3110 USDT
2023-02-13 1.2748 USDT 6,304.4000 SUSHI 1.2640 USDT 1.2090 USDT 1.2290 USDT 1.2650 USDT
2023-02-12 1.2949 USDT 3,126.9000 SUSHI 1.3140 USDT 1.2420 USDT 1.2650 USDT 1.2650 USDT