Victoriouscoin markets

Market Exchange Processed volume Volume Price
vty btc Yobit 0.00 0.00 VTY 0.00 BTC
vty eth Yobit 0.00 0.00 VTY 0.00 ETH
vty doge Yobit 0.00 0.00 VTY 0.00 DOGE
vty waves Yobit 0.00 0.00 VTY 0.00 WAVES
vty usd Yobit 0.00 0.00 VTY 0.00 USD
vty rur Yobit 0.00 0.00 VTY 0.00