V Systems markets

Market Exchange Processed volume Volume Price
VSYS USDT OKEx 562,644.00 37,905,925.90 VSYS 0.03 USDT
VSYS BTC OKEx 421,652.00 18,535,437.39 VSYS 0.00 BTC
VSYS USDT Bithumb Global 18,222.00 481,622.52 VSYS 0.03 USDT
VSYS BTC Bithumb Global 8,689.00 245,972.62 VSYS 0.00 BTC
VSYS USD HitBTC 60.00 9,120.00 VSYS 0.03 USDT
VSYS BTC HitBTC outdated outdated outdated
VSYS USDK OKEx 0.00 145,680.33 VSYS 0.03
VSYS USDT Kucoin 0.00 3,551,476.83 VSYS 0.03 USDT