KardiaChain markets

Market Exchange Processed volume Volume Price
KAI ETH Kucoin 0.00 378,993.65 KAI 0.00 ETH
KAI BTC Bittrex 0.00 842.60 KAI 0.00 BTC
KAI USDT Bittrex 0.00 871.19 KAI 0.06 USDT