Crypto exchange Yobit

Market SysCoin (SYS) / Bitcoin (BTC)

Identifier on Yobit: sys_btc
123...1112
Date Price Volume Open Low High Close
2020-09-21 0.0000 BTC 0.0000 SYS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-09-20 0.0000 BTC 0.0000 SYS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-09-19 0.0000 BTC 1,867.5943 SYS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-09-18 0.0000 BTC 0.0000 SYS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-09-17 0.0000 BTC 0.0000 SYS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-09-16 0.0000 BTC 0.0000 SYS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-09-15 0.0000 BTC 0.0000 SYS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-09-14 0.0000 BTC 0.0000 SYS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-09-13 0.0000 BTC 181.7699 SYS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-09-12 0.0000 BTC 0.0000 SYS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-09-11 0.0000 BTC 261.4766 SYS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-09-10 0.0000 BTC 503.9694 SYS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-09-09 0.0000 BTC 883.1313 SYS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-09-08 0.0000 BTC 0.0000 SYS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-09-07 0.0000 BTC 0.0000 SYS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-09-06 0.0000 BTC 0.0000 SYS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-09-05 0.0000 BTC 0.0000 SYS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-09-04 0.0000 BTC 0.0000 SYS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-09-03 0.0000 BTC 108.0991 SYS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-09-02 0.0000 BTC 179.7835 SYS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-09-01 0.0000 BTC 276.1068 SYS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-08-31 0.0000 BTC 556.6970 SYS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-08-30 0.0000 BTC 5,806.2762 SYS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-08-29 0.0000 BTC 6,926.2786 SYS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-08-28 0.0000 BTC 67.1858 SYS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-08-27 0.0000 BTC 52.1951 SYS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-08-26 0.0000 BTC 0.0000 SYS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-08-25 0.0000 BTC 108.0421 SYS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-08-24 0.0000 BTC 0.0000 SYS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-08-23 0.0000 BTC 0.0000 SYS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-08-22 0.0000 BTC 0.0000 SYS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-08-21 0.0000 BTC 0.0000 SYS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-08-20 0.0000 BTC 0.0000 SYS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-08-19 0.0000 BTC 0.0000 SYS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-08-18 0.0000 BTC 2,057.4455 SYS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-08-17 0.0000 BTC 3,089.3767 SYS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-08-16 0.0000 BTC 3,855.3527 SYS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-08-15 0.0000 BTC 4,350.8884 SYS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-08-14 0.0000 BTC 330.8128 SYS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-08-13 0.0000 BTC 7,794.1623 SYS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-08-12 0.0000 BTC 1,395.8093 SYS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-08-11 0.0000 BTC 1,251.8634 SYS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-08-10 0.0000 BTC 1,475.2487 SYS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-08-09 0.0000 BTC 71.4242 SYS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-08-08 0.0000 BTC 827.4245 SYS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-08-07 0.0000 BTC 99.9949 SYS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-08-06 0.0000 BTC 70.6219 SYS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-08-05 0.0000 BTC 794.5774 SYS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-08-04 0.0000 BTC 0.0000 SYS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-08-03 0.0000 BTC 259.5650 SYS 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
123...1112