Crypto exchange Yobit

Market Fun Token (FUN) / Bitcoin (BTC)

Identifier on Yobit: fun_btc
123...1617
Date Price Volume Open Low High Close
2021-10-24 0.0000 BTC 1,397.5676 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-23 0.0000 BTC 1,397.5676 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-22 0.0000 BTC 4,530.3611 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-21 0.0000 BTC 0.0000 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-20 0.0000 BTC 3,094.3548 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-19 0.0000 BTC 0.0000 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-18 0.0000 BTC 0.0000 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-17 0.0000 BTC 386.7188 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-16 0.0000 BTC 0.0000 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-15 0.0000 BTC 1,402.0313 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-14 0.0000 BTC 7,917.6364 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-13 0.0000 BTC 0.0000 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-12 0.0000 BTC 390.6176 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-11 0.0000 BTC 3,877.9167 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-10 0.0000 BTC 9,805.2368 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-09 0.0000 BTC 0.0000 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-08 0.0000 BTC 7,043.3333 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-07 0.0000 BTC 0.0000 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-06 0.0000 BTC 541.9189 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-05 0.0000 BTC 298.4872 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-04 0.0000 BTC 2,422.4872 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-03 0.0000 BTC 0.0000 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-02 0.0000 BTC 0.0000 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-01 0.0000 BTC 3,154.9744 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-30 0.0000 BTC 6,409.0250 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-29 0.0000 BTC 4,232.8810 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-28 0.0000 BTC 3,186.3953 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-27 0.0000 BTC 1,790.3171 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-26 0.0000 BTC 596.3409 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-25 0.0000 BTC 0.0000 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-24 0.0000 BTC 2,986.4762 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-23 0.0000 BTC 527.1163 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-22 0.0000 BTC 248.0217 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-21 0.0000 BTC 0.0000 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-20 0.0000 BTC 0.0000 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-19 0.0000 BTC 3,775.5000 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-18 0.0000 BTC 750.7556 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-17 0.0000 BTC 397.1957 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-16 0.0000 BTC 3,618.0000 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-15 0.0000 BTC 2,954.5532 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-14 0.0000 BTC 0.0000 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-13 0.0000 BTC 218.3958 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-12 0.0000 BTC 441.4286 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-11 0.0000 BTC 0.0000 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-10 0.0000 BTC 0.0000 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-09 0.0000 BTC 0.0000 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-08 0.0000 BTC 224.3529 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-07 0.0000 BTC 0.0000 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-06 0.0000 BTC 4,387.2857 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-05 0.0000 BTC 4,338.4561 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
123...1617