Crypto exchange OKEx

Market XRP (XRP) / Bitcoin (BTC)

Identifier on OKEx: XRP-BTC
123...4445
Date Price Volume Open Low High Close
2024-05-17 0.0000 BTC 2,112,091.5890 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-05-16 0.0000 BTC 2,964,396.3450 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-05-15 0.0000 BTC 3,100,679.5230 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-05-14 0.0000 BTC 2,179,485.8980 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-05-13 0.0000 BTC 2,158,585.2720 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-05-12 0.0000 BTC 711,117.7660 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-05-11 0.0000 BTC 1,160,727.1700 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-05-10 0.0000 BTC 4,335,462.0200 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-05-09 0.0000 BTC 3,373,242.2550 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-05-08 0.0000 BTC 3,269,643.9980 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-05-07 0.0000 BTC 4,090,675.6920 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-05-06 0.0000 BTC 6,998,262.2090 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-05-05 0.0000 BTC 1,952,398.8050 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-05-04 0.0000 BTC 3,201,263.3560 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-05-03 0.0000 BTC 7,777,069.1410 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-05-02 0.0000 BTC 4,182,023.8730 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-05-01 0.0000 BTC 9,437,702.1240 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-30 0.0000 BTC 5,379,401.8800 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-29 0.0000 BTC 3,842,082.6580 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-28 0.0000 BTC 1,045,264.5920 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-27 0.0000 BTC 2,385,451.6760 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-26 0.0000 BTC 3,513,744.6830 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-25 0.0000 BTC 5,947,763.3340 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-24 0.0000 BTC 5,667,629.9790 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-23 0.0000 BTC 4,579,107.9980 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-22 0.0000 BTC 6,704,313.8390 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-21 0.0000 BTC 3,004,235.9870 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-20 0.0000 BTC 5,719,619.2450 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-19 0.0000 BTC 5,468,715.6800 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-18 0.0000 BTC 3,184,601.8760 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-17 0.0000 BTC 4,944,921.5640 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-16 0.0000 BTC 4,209,467.2450 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-15 0.0000 BTC 7,833,355.3750 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-14 0.0000 BTC 15,492,544.0810 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-13 0.0000 BTC 31,191,969.2380 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-12 0.0000 BTC 14,901,569.5740 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-11 0.0000 BTC 2,593,148.0950 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-10 0.0000 BTC 4,248,139.9510 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-09 0.0000 BTC 6,098,683.1140 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-08 0.0000 BTC 5,426,736.7760 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-07 0.0000 BTC 1,802,862.8210 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-06 0.0000 BTC 1,873,491.9900 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-05 0.0000 BTC 2,969,086.4470 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-04 0.0000 BTC 6,307,200.6950 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-03 0.0000 BTC 3,675,353.8930 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-02 0.0000 BTC 13,196,651.9800 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-04-01 0.0000 BTC 4,326,671.5460 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-03-31 0.0000 BTC 1,121,173.0860 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-03-30 0.0000 BTC 1,746,549.8950 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2024-03-29 0.0000 BTC 6,201,947.9580 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
123...4445