Crypto exchange OKEx

Market XRP (XRP) / Bitcoin (BTC)

Identifier on OKEx: XRP-BTC
123...3435
Date Price Volume Open Low High Close
2023-01-10 0.0000 BTC 1,980,818.5820 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-09 0.0000 BTC 3,903,869.0170 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-08 0.0000 BTC 1,848,121.8390 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-07 0.0000 BTC 727,404.8710 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-06 0.0000 BTC 1,931,822.9440 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-05 0.0000 BTC 1,694,204.1160 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-04 0.0000 BTC 1,991,194.0000 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-03 0.0000 BTC 1,478,693.0750 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-02 0.0000 BTC 4,856,075.5260 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-01 0.0000 BTC 1,183,009.6280 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-31 0.0000 BTC 1,065,733.2180 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-30 0.0000 BTC 2,398,530.4320 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-29 0.0000 BTC 2,584,621.8710 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-28 0.0000 BTC 1,837,580.5170 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-27 0.0000 BTC 2,139,176.5040 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-26 0.0000 BTC 2,452,459.1840 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-25 0.0000 BTC 1,288,185.6800 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-24 0.0000 BTC 539,984.3090 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-23 0.0000 BTC 1,650,273.1580 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-22 0.0000 BTC 1,662,823.2580 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-21 0.0000 BTC 1,781,833.8380 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-20 0.0000 BTC 2,917,399.2490 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-19 0.0000 BTC 2,377,682.6480 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-18 0.0000 BTC 460,614.1650 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-17 0.0000 BTC 1,848,689.9120 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-16 0.0000 BTC 4,351,267.1890 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-15 0.0000 BTC 2,150,729.2950 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-14 0.0000 BTC 2,788,473.9130 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-13 0.0000 BTC 2,672,649.3000 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-12 0.0000 BTC 1,718,191.4010 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-11 0.0000 BTC 1,097,738.5930 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-10 0.0000 BTC 551,062.6800 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-09 0.0000 BTC 1,852,609.2240 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-08 0.0000 BTC 2,206,225.1190 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-07 0.0000 BTC 2,242,605.5530 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-06 0.0000 BTC 2,410,153.5870 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-05 0.0000 BTC 2,541,358.1230 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-04 0.0000 BTC 1,557,713.5640 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-03 0.0000 BTC 1,866,704.1730 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-02 0.0000 BTC 2,525,894.1010 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-01 0.0000 BTC 2,155,061.5760 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-30 0.0000 BTC 1,867,639.8290 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-29 0.0000 BTC 2,810,417.2110 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-28 0.0000 BTC 3,866,269.7080 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-27 0.0000 BTC 1,811,913.8830 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-26 0.0000 BTC 1,840,667.0330 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-25 0.0000 BTC 3,371,931.9950 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-24 0.0000 BTC 3,273,905.8170 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-23 0.0000 BTC 2,534,399.5830 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-22 0.0000 BTC 3,659,039.4880 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
123...3435