Crypto exchange OKEx

Market Cardano (ADA) / EUR

Identifier on OKEx: ADA-EUR
Date Price Volume Open Low High Close
2024-04-24 0.4681 EUR 7,347.0258 ADA 0.4679 EUR 0.4431 EUR 0.4694 EUR 0.4431 EUR
2024-04-23 0.4789 EUR 5,121.9099 ADA 0.4854 EUR 0.4726 EUR 0.4854 EUR 0.4726 EUR
2024-04-22 0.4761 EUR 211.9578 ADA 0.4750 EUR 0.4750 EUR 0.4803 EUR 0.4803 EUR
2024-04-21 0.4712 EUR 4,686.0254 ADA 0.4750 EUR 0.4696 EUR 0.4750 EUR 0.4728 EUR
2024-04-20 0.4713 EUR 1,738.6627 ADA 0.4515 EUR 0.4515 EUR 0.4763 EUR 0.4737 EUR
2024-04-19 0.4403 EUR 175.0580 ADA 0.4109 EUR 0.4109 EUR 0.4423 EUR 0.4423 EUR
2024-04-18 0.4268 EUR 9,659.3185 ADA 0.4166 EUR 0.4166 EUR 0.4301 EUR 0.4228 EUR
2024-04-16 0.4391 EUR 1,743.4304 ADA 0.4426 EUR 0.4267 EUR 0.4432 EUR 0.4267 EUR
2024-04-14 0.4435 EUR 1,446.9638 ADA 0.4441 EUR 0.4324 EUR 0.4478 EUR 0.4441 EUR
2024-04-13 0.4023 EUR 9,352.6132 ADA 0.5180 EUR 0.3904 EUR 0.5180 EUR 0.3989 EUR
2024-04-12 0.5273 EUR 740.9378 ADA 0.5303 EUR 0.5180 EUR 0.5304 EUR 0.5180 EUR
2024-04-11 0.5414 EUR 232.4307 ADA 0.5402 EUR 0.5402 EUR 0.5489 EUR 0.5489 EUR
2024-04-10 0.5280 EUR 5,738.7072 ADA 0.5326 EUR 0.5253 EUR 0.5412 EUR 0.5412 EUR
2024-04-09 0.5554 EUR 1,800.5916 ADA 0.5552 EUR 0.5552 EUR 0.5555 EUR 0.5555 EUR
2024-04-08 0.5536 EUR 4,185.1925 ADA 0.5488 EUR 0.5488 EUR 0.5650 EUR 0.5599 EUR
2024-04-07 0.5488 EUR 142.3828 ADA 0.5488 EUR 0.5488 EUR 0.5488 EUR 0.5488 EUR
2024-04-05 0.5278 EUR 46.0183 ADA 0.5318 EUR 0.5252 EUR 0.5318 EUR 0.5252 EUR
2024-04-04 0.5372 EUR 4,967.0125 ADA 0.5300 EUR 0.5209 EUR 0.5425 EUR 0.5415 EUR
2024-04-02 0.5463 EUR 20,815.6987 ADA 0.5460 EUR 0.5401 EUR 0.5472 EUR 0.5452 EUR
2024-04-01 0.5776 EUR 817.0587 ADA 0.5908 EUR 0.5592 EUR 0.5908 EUR 0.5852 EUR
2024-03-31 0.6015 EUR 53.5875 ADA 0.6018 EUR 0.6003 EUR 0.6018 EUR 0.6003 EUR
2024-03-30 0.6060 EUR 2,231.6803 ADA 0.6099 EUR 0.6057 EUR 0.6099 EUR 0.6057 EUR
2024-03-29 0.6051 EUR 55.8355 ADA 0.6074 EUR 0.6012 EUR 0.6074 EUR 0.6056 EUR
2024-03-28 0.6053 EUR 6,753.5780 ADA 0.6058 EUR 0.6016 EUR 0.6058 EUR 0.6016 EUR
2024-03-27 0.5973 EUR 1,185.1019 ADA 0.5967 EUR 0.5930 EUR 0.6125 EUR 0.5972 EUR
2024-03-26 0.6230 EUR 860.2608 ADA 0.6245 EUR 0.6057 EUR 0.6246 EUR 0.6057 EUR
2024-03-25 0.6081 EUR 10,091.4265 ADA 0.5936 EUR 0.5936 EUR 0.6147 EUR 0.6147 EUR
2024-03-24 0.5860 EUR 39.5345 ADA 0.5860 EUR 0.5860 EUR 0.5860 EUR 0.5860 EUR
2024-03-23 0.5857 EUR 275.0035 ADA 0.5857 EUR 0.5857 EUR 0.5858 EUR 0.5858 EUR
2024-03-22 0.5673 EUR 1,328.2669 ADA 0.5752 EUR 0.5591 EUR 0.5771 EUR 0.5591 EUR
2024-03-21 0.5790 EUR 688.8518 ADA 0.5740 EUR 0.5740 EUR 0.5811 EUR 0.5800 EUR
2024-03-20 0.5928 EUR 3,046.4421 ADA 0.6146 EUR 0.5617 EUR 0.6146 EUR 0.5845 EUR
2024-03-19 0.6147 EUR 409.5012 ADA 0.6147 EUR 0.6147 EUR 0.6147 EUR 0.6147 EUR
2024-03-18 0.6168 EUR 85.9667 ADA 0.6263 EUR 0.6146 EUR 0.6263 EUR 0.6146 EUR
2024-03-16 0.6202 EUR 3,353.7582 ADA 0.6202 EUR 0.6146 EUR 0.6206 EUR 0.6146 EUR
2024-03-15 0.6406 EUR 4,383.7275 ADA 0.6620 EUR 0.6334 EUR 0.6620 EUR 0.6530 EUR
2024-03-14 0.7221 EUR 5,012.3964 ADA 0.6981 EUR 0.6981 EUR 0.7352 EUR 0.7200 EUR
2024-03-13 0.6914 EUR 2,058.2501 ADA 0.6838 EUR 0.6788 EUR 0.6983 EUR 0.6788 EUR
2024-03-12 0.6761 EUR 3,301.4436 ADA 0.6795 EUR 0.6717 EUR 0.6795 EUR 0.6717 EUR
2024-03-11 0.6953 EUR 5,772.6209 ADA 0.6728 EUR 0.6713 EUR 0.7100 EUR 0.7080 EUR
2024-03-10 0.6583 EUR 54.3036 ADA 0.6583 EUR 0.6583 EUR 0.6583 EUR 0.6583 EUR
2024-03-09 0.6659 EUR 10.2117 ADA 0.6659 EUR 0.6659 EUR 0.6659 EUR 0.6659 EUR
2024-03-08 0.6719 EUR 461.9309 ADA 0.6721 EUR 0.6650 EUR 0.6721 EUR 0.6650 EUR
2024-03-07 0.6892 EUR 191.2280 ADA 0.6736 EUR 0.6736 EUR 0.6905 EUR 0.6905 EUR
2024-03-06 0.6495 EUR 1,226.9243 ADA 0.6484 EUR 0.6484 EUR 0.6743 EUR 0.6743 EUR
2024-03-05 0.7070 EUR 457.6082 ADA 0.7098 EUR 0.6163 EUR 0.7176 EUR 0.6163 EUR
2024-03-04 0.7154 EUR 1,023.5787 ADA 0.7224 EUR 0.7091 EUR 0.7224 EUR 0.7091 EUR
2024-03-03 0.6713 EUR 1,311.2963 ADA 0.6717 EUR 0.6639 EUR 0.6717 EUR 0.6704 EUR
2024-03-02 0.6753 EUR 2,060.5817 ADA 0.7000 EUR 0.6650 EUR 0.7000 EUR 0.6650 EUR
2024-03-01 0.6316 EUR 2,758.8966 ADA 0.6200 EUR 0.6200 EUR 0.6412 EUR 0.6412 EUR