Crypto exchange Kucoin

Market Klever (KLV) / TRON (TRX)

Identifier on Kucoin: KLV-TRX
123...1112
Date Price Volume Open Low High Close
2022-09-26 0.0742 TRX 56,019.9792 KLV 0.0737 TRX 0.0734 TRX 0.0750 TRX 0.0750 TRX
2022-09-25 0.0751 TRX 463,816.4030 KLV 0.0740 TRX 0.0732 TRX 0.0755 TRX 0.0735 TRX
2022-09-24 0.0749 TRX 38,267.8278 KLV 0.0745 TRX 0.0745 TRX 0.0753 TRX 0.0749 TRX
2022-09-23 0.0763 TRX 245,788.1150 KLV 0.0760 TRX 0.0743 TRX 0.0770 TRX 0.0748 TRX
2022-09-22 0.0731 TRX 373,898.5119 KLV 0.0701 TRX 0.0689 TRX 0.0755 TRX 0.0755 TRX
2022-09-21 0.0703 TRX 357,334.7270 KLV 0.0710 TRX 0.0682 TRX 0.0726 TRX 0.0691 TRX
2022-09-20 0.0716 TRX 1,830,612.4475 KLV 0.0719 TRX 0.0692 TRX 0.0730 TRX 0.0708 TRX
2022-09-19 0.0699 TRX 1,136,697.2612 KLV 0.0731 TRX 0.0654 TRX 0.0731 TRX 0.0715 TRX
2022-09-18 0.0750 TRX 1,055,078.3633 KLV 0.0767 TRX 0.0716 TRX 0.0789 TRX 0.0730 TRX
2022-09-17 0.0774 TRX 965,595.2375 KLV 0.0766 TRX 0.0757 TRX 0.0786 TRX 0.0768 TRX
2022-09-16 0.0782 TRX 896,404.1358 KLV 0.0790 TRX 0.0759 TRX 0.0803 TRX 0.0766 TRX
2022-09-15 0.0805 TRX 645,365.0011 KLV 0.0788 TRX 0.0778 TRX 0.0910 TRX 0.0804 TRX
2022-09-14 0.0776 TRX 999,406.7562 KLV 0.0755 TRX 0.0754 TRX 0.0802 TRX 0.0802 TRX
2022-09-13 0.0797 TRX 1,176,617.8996 KLV 0.0799 TRX 0.0743 TRX 0.0842 TRX 0.0821 TRX
2022-09-12 0.0831 TRX 1,576,554.9273 KLV 0.0802 TRX 0.0801 TRX 0.0929 TRX 0.0820 TRX
2022-09-11 0.0864 TRX 773,579.8516 KLV 0.0892 TRX 0.0783 TRX 0.0907 TRX 0.0783 TRX
2022-09-10 0.0923 TRX 195,460.2379 KLV 0.0927 TRX 0.0899 TRX 0.0934 TRX 0.0903 TRX
2022-09-09 0.0940 TRX 441,504.5038 KLV 0.0917 TRX 0.0901 TRX 0.0960 TRX 0.0932 TRX
2022-09-08 0.0928 TRX 6,725,108.6670 KLV 0.0887 TRX 0.0882 TRX 0.0963 TRX 0.0927 TRX
2022-09-07 0.0851 TRX 5,765,060.8780 KLV 0.0916 TRX 0.0780 TRX 0.0934 TRX 0.0934 TRX
2022-09-06 0.0929 TRX 3,317,738.2072 KLV 0.0951 TRX 0.0912 TRX 0.0951 TRX 0.0918 TRX
2022-09-05 0.1032 TRX 1,967,513.3393 KLV 0.1038 TRX 0.1005 TRX 0.1045 TRX 0.1023 TRX
2022-09-04 0.1052 TRX 2,774,936.0875 KLV 0.1059 TRX 0.1037 TRX 0.1072 TRX 0.1043 TRX
2022-09-03 0.1052 TRX 1,415,008.7512 KLV 0.1054 TRX 0.1043 TRX 0.1067 TRX 0.1061 TRX
2022-09-02 0.1026 TRX 2,507,160.1994 KLV 0.1026 TRX 0.1011 TRX 0.1050 TRX 0.1043 TRX
2022-09-01 0.1032 TRX 4,625,574.6011 KLV 0.1040 TRX 0.1021 TRX 0.1043 TRX 0.1031 TRX
2022-08-31 0.1033 TRX 5,833,227.3767 KLV 0.0995 TRX 0.0995 TRX 0.1054 TRX 0.1040 TRX
2022-08-30 0.1020 TRX 4,486,151.2748 KLV 0.1025 TRX 0.0995 TRX 0.1079 TRX 0.1013 TRX
2022-08-29 0.1025 TRX 4,789,885.7109 KLV 0.1073 TRX 0.0995 TRX 0.1084 TRX 0.1036 TRX
2022-08-28 0.1107 TRX 2,939,588.5236 KLV 0.1140 TRX 0.1072 TRX 0.1141 TRX 0.1081 TRX
2022-08-27 0.1162 TRX 2,823,157.6173 KLV 0.1176 TRX 0.1132 TRX 0.1176 TRX 0.1145 TRX
2022-08-26 0.1181 TRX 3,363,094.5448 KLV 0.1202 TRX 0.1165 TRX 0.1211 TRX 0.1166 TRX
2022-08-25 0.1208 TRX 1,313,996.4296 KLV 0.1219 TRX 0.1194 TRX 0.1224 TRX 0.1212 TRX
2022-08-24 0.1218 TRX 728,658.7477 KLV 0.1225 TRX 0.1213 TRX 0.1230 TRX 0.1222 TRX
2022-08-23 0.1215 TRX 2,061,052.8834 KLV 0.1214 TRX 0.1199 TRX 0.1233 TRX 0.1233 TRX
2022-08-22 0.1216 TRX 1,722,004.5882 KLV 0.1233 TRX 0.1198 TRX 0.1235 TRX 0.1227 TRX
2022-08-21 0.1249 TRX 2,173,958.0912 KLV 0.1231 TRX 0.1228 TRX 0.1263 TRX 0.1237 TRX
2022-08-20 0.1259 TRX 5,907,496.3899 KLV 0.1207 TRX 0.1203 TRX 0.1520 TRX 0.1232 TRX
2022-08-19 0.1260 TRX 9,745,267.3517 KLV 0.1273 TRX 0.1229 TRX 0.1297 TRX 0.1236 TRX
2022-08-18 0.1316 TRX 5,179,583.9110 KLV 0.1354 TRX 0.1282 TRX 0.1359 TRX 0.1290 TRX
2022-08-17 0.1370 TRX 2,283,429.0345 KLV 0.1376 TRX 0.1359 TRX 0.1388 TRX 0.1367 TRX
2022-08-16 0.1392 TRX 2,951,236.5705 KLV 0.1395 TRX 0.1365 TRX 0.1421 TRX 0.1375 TRX
2022-08-15 0.1391 TRX 4,300,698.8871 KLV 0.1395 TRX 0.1376 TRX 0.1413 TRX 0.1394 TRX
2022-08-14 0.1395 TRX 2,457,418.5323 KLV 0.1419 TRX 0.1378 TRX 0.1423 TRX 0.1395 TRX
2022-08-13 0.1419 TRX 3,627,825.2096 KLV 0.1422 TRX 0.1410 TRX 0.1432 TRX 0.1414 TRX
2022-08-12 0.1422 TRX 1,729,700.1968 KLV 0.1422 TRX 0.1409 TRX 0.1431 TRX 0.1422 TRX
2022-08-11 0.1444 TRX 2,213,746.3020 KLV 0.1432 TRX 0.1419 TRX 0.1467 TRX 0.1441 TRX
2022-08-10 0.1430 TRX 1,508,466.7022 KLV 0.1426 TRX 0.1410 TRX 0.1444 TRX 0.1424 TRX
2022-08-09 0.1403 TRX 10,525,055.2161 KLV 0.1397 TRX 0.1380 TRX 0.1456 TRX 0.1421 TRX
2022-08-08 0.1402 TRX 11,283,032.1231 KLV 0.1393 TRX 0.1383 TRX 0.1420 TRX 0.1396 TRX
123...1112