Crypto exchange Kucoin

Market KuCoin (KCS) / Bitcoin (BTC)

Identifier on Kucoin: KCS-BTC
123...3233
Date Price Volume Open Low High Close
2022-07-01 0.0005 BTC 20,587.3696 KCS 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-06-30 0.0005 BTC 16,563.9374 KCS 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-06-29 0.0005 BTC 14,681.5835 KCS 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-06-28 0.0005 BTC 9,365.0263 KCS 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-06-27 0.0005 BTC 8,853.0066 KCS 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-06-26 0.0005 BTC 22,018.6374 KCS 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-06-25 0.0005 BTC 20,092.5592 KCS 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-06-24 0.0005 BTC 20,747.5712 KCS 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-06-23 0.0005 BTC 37,136.1320 KCS 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-06-22 0.0005 BTC 23,081.5971 KCS 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-06-21 0.0005 BTC 39,843.2556 KCS 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-06-20 0.0005 BTC 26,798.4243 KCS 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-06-19 0.0005 BTC 77,737.2732 KCS 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-06-18 0.0005 BTC 134,842.5596 KCS 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0006 BTC 0.0005 BTC
2022-06-17 0.0005 BTC 22,353.2339 KCS 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-06-16 0.0005 BTC 32,394.5796 KCS 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-06-15 0.0005 BTC 78,697.9507 KCS 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-06-14 0.0005 BTC 67,713.2648 KCS 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-06-13 0.0005 BTC 216,949.8559 KCS 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-06-12 0.0005 BTC 31,571.1982 KCS 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-06-11 0.0005 BTC 16,415.4101 KCS 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-06-10 0.0005 BTC 25,251.2085 KCS 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-06-09 0.0005 BTC 16,826.5141 KCS 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-06-08 0.0005 BTC 15,741.3810 KCS 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-06-07 0.0005 BTC 31,740.4431 KCS 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-06-06 0.0005 BTC 24,335.5073 KCS 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-06-05 0.0006 BTC 14,616.4388 KCS 0.0006 BTC 0.0005 BTC 0.0006 BTC 0.0005 BTC
2022-06-04 0.0006 BTC 43,319.2793 KCS 0.0006 BTC 0.0006 BTC 0.0006 BTC 0.0006 BTC
2022-06-03 0.0006 BTC 17,613.0256 KCS 0.0006 BTC 0.0006 BTC 0.0006 BTC 0.0006 BTC
2022-06-02 0.0006 BTC 31,196.9982 KCS 0.0006 BTC 0.0006 BTC 0.0006 BTC 0.0006 BTC
2022-06-01 0.0006 BTC 48,608.0709 KCS 0.0006 BTC 0.0005 BTC 0.0006 BTC 0.0006 BTC
2022-05-31 0.0005 BTC 23,233.9911 KCS 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0006 BTC 0.0006 BTC
2022-05-30 0.0006 BTC 19,927.1051 KCS 0.0006 BTC 0.0005 BTC 0.0006 BTC 0.0005 BTC
2022-05-29 0.0005 BTC 26,255.1729 KCS 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0006 BTC 0.0006 BTC
2022-05-28 0.0005 BTC 12,671.9076 KCS 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-05-27 0.0005 BTC 26,147.3430 KCS 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-05-26 0.0005 BTC 41,989.8581 KCS 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-05-25 0.0005 BTC 24,464.5140 KCS 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-05-24 0.0006 BTC 26,017.2996 KCS 0.0006 BTC 0.0006 BTC 0.0006 BTC 0.0006 BTC
2022-05-23 0.0006 BTC 57,082.1163 KCS 0.0006 BTC 0.0005 BTC 0.0006 BTC 0.0006 BTC
2022-05-22 0.0006 BTC 104,125.4504 KCS 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0006 BTC 0.0006 BTC
2022-05-21 0.0005 BTC 74,725.8974 KCS 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-05-20 0.0005 BTC 88,515.9295 KCS 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-05-19 0.0005 BTC 38,731.5223 KCS 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-05-18 0.0005 BTC 74,272.9892 KCS 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-05-17 0.0005 BTC 37,689.1259 KCS 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-05-16 0.0005 BTC 79,859.1620 KCS 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-05-15 0.0004 BTC 43,583.7737 KCS 0.0004 BTC 0.0004 BTC 0.0005 BTC 0.0005 BTC
2022-05-14 0.0004 BTC 43,575.6882 KCS 0.0004 BTC 0.0004 BTC 0.0004 BTC 0.0004 BTC
2022-05-13 0.0004 BTC 97,633.7969 KCS 0.0004 BTC 0.0004 BTC 0.0004 BTC 0.0004 BTC
123...3233