Crypto exchange Kucoin

Market KuCoin (KCS) / Bitcoin (BTC)

Identifier on Kucoin: KCS-BTC
123...2627
Date Price Volume Open Low High Close
2021-08-01 0.0002 BTC 83,403.5411 KCS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2021-07-31 0.0002 BTC 96,051.6539 KCS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0003 BTC 0.0002 BTC
2021-07-30 0.0003 BTC 185,634.1881 KCS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0003 BTC 0.0002 BTC
2021-07-29 0.0002 BTC 68,395.4591 KCS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2021-07-28 0.0002 BTC 56,310.0854 KCS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2021-07-27 0.0003 BTC 52,260.7211 KCS 0.0003 BTC 0.0002 BTC 0.0003 BTC 0.0002 BTC
2021-07-26 0.0003 BTC 194,666.4524 KCS 0.0003 BTC 0.0002 BTC 0.0003 BTC 0.0003 BTC
2021-07-25 0.0003 BTC 72,444.1952 KCS 0.0003 BTC 0.0003 BTC 0.0003 BTC 0.0003 BTC
2021-07-24 0.0003 BTC 46,477.5056 KCS 0.0003 BTC 0.0003 BTC 0.0003 BTC 0.0003 BTC
2021-07-23 0.0003 BTC 60,387.7617 KCS 0.0003 BTC 0.0003 BTC 0.0003 BTC 0.0003 BTC
2021-07-22 0.0003 BTC 47,243.3913 KCS 0.0003 BTC 0.0003 BTC 0.0003 BTC 0.0003 BTC
2021-07-21 0.0003 BTC 104,680.6290 KCS 0.0003 BTC 0.0003 BTC 0.0003 BTC 0.0003 BTC
2021-07-20 0.0003 BTC 221,158.9358 KCS 0.0003 BTC 0.0003 BTC 0.0003 BTC 0.0003 BTC
2021-07-19 0.0003 BTC 174,576.9597 KCS 0.0003 BTC 0.0003 BTC 0.0003 BTC 0.0003 BTC
2021-07-18 0.0003 BTC 61,149.8578 KCS 0.0003 BTC 0.0003 BTC 0.0003 BTC 0.0003 BTC
2021-07-17 0.0003 BTC 73,313.9701 KCS 0.0003 BTC 0.0003 BTC 0.0003 BTC 0.0003 BTC
2021-07-16 0.0003 BTC 207,523.9947 KCS 0.0003 BTC 0.0003 BTC 0.0003 BTC 0.0003 BTC
2021-07-15 0.0003 BTC 106,901.4809 KCS 0.0004 BTC 0.0003 BTC 0.0004 BTC 0.0003 BTC
2021-07-14 0.0004 BTC 127,813.1778 KCS 0.0003 BTC 0.0003 BTC 0.0004 BTC 0.0004 BTC
2021-07-13 0.0004 BTC 141,929.0945 KCS 0.0004 BTC 0.0003 BTC 0.0004 BTC 0.0004 BTC
2021-07-12 0.0004 BTC 208,116.0938 KCS 0.0004 BTC 0.0004 BTC 0.0004 BTC 0.0004 BTC
2021-07-11 0.0004 BTC 92,203.5228 KCS 0.0004 BTC 0.0004 BTC 0.0004 BTC 0.0004 BTC
2021-07-10 0.0004 BTC 160,639.1388 KCS 0.0004 BTC 0.0004 BTC 0.0004 BTC 0.0004 BTC
2021-07-09 0.0004 BTC 198,648.6756 KCS 0.0004 BTC 0.0004 BTC 0.0004 BTC 0.0004 BTC
2021-07-08 0.0004 BTC 594,340.1922 KCS 0.0004 BTC 0.0003 BTC 0.0004 BTC 0.0004 BTC
2021-07-07 0.0004 BTC 751,176.8413 KCS 0.0004 BTC 0.0004 BTC 0.0004 BTC 0.0004 BTC
2021-07-06 0.0003 BTC 1,360,115.2895 KCS 0.0003 BTC 0.0003 BTC 0.0004 BTC 0.0004 BTC
2021-07-05 0.0002 BTC 361,149.3264 KCS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0003 BTC 0.0003 BTC
2021-07-04 0.0002 BTC 61,251.8243 KCS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2021-07-03 0.0002 BTC 55,037.6236 KCS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2021-07-02 0.0002 BTC 78,555.2962 KCS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2021-07-01 0.0002 BTC 129,443.1860 KCS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2021-06-30 0.0002 BTC 103,993.8599 KCS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2021-06-29 0.0002 BTC 141,294.7050 KCS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2021-06-28 0.0002 BTC 113,638.7540 KCS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2021-06-27 0.0002 BTC 127,812.1259 KCS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2021-06-26 0.0002 BTC 133,138.3158 KCS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2021-06-25 0.0002 BTC 120,420.3069 KCS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2021-06-24 0.0002 BTC 131,794.6394 KCS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2021-06-23 0.0002 BTC 224,699.1896 KCS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2021-06-22 0.0002 BTC 396,652.5788 KCS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2021-06-21 0.0002 BTC 302,902.1276 KCS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2021-06-20 0.0002 BTC 249,469.9323 KCS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2021-06-19 0.0002 BTC 159,820.6594 KCS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2021-06-18 0.0002 BTC 350,476.5604 KCS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2021-06-17 0.0002 BTC 243,784.1739 KCS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2021-06-16 0.0002 BTC 170,825.2873 KCS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2021-06-15 0.0002 BTC 138,038.7787 KCS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2021-06-14 0.0002 BTC 133,114.7648 KCS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2021-06-13 0.0002 BTC 113,200.6226 KCS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
123...2627