Crypto exchange Kucoin

Market KuCoin (KCS) / Bitcoin (BTC)

Identifier on Kucoin: KCS-BTC
123...2425
Date Price Volume Open Low High Close
2021-04-21 0.0002 BTC 407,142.1045 KCS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0003 BTC 0.0003 BTC
2021-04-20 0.0002 BTC 532,184.8802 KCS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2021-04-19 0.0002 BTC 624,613.7889 KCS 0.0003 BTC 0.0002 BTC 0.0003 BTC 0.0002 BTC
2021-04-18 0.0002 BTC 1,074,255.1605 KCS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2021-04-17 0.0002 BTC 511,086.2933 KCS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2021-04-16 0.0002 BTC 1,306,933.5881 KCS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0003 BTC 0.0002 BTC
2021-04-15 0.0003 BTC 414,851.4365 KCS 0.0003 BTC 0.0002 BTC 0.0003 BTC 0.0003 BTC
2021-04-14 0.0003 BTC 524,331.2607 KCS 0.0003 BTC 0.0003 BTC 0.0003 BTC 0.0003 BTC
2021-04-13 0.0003 BTC 949,132.2769 KCS 0.0003 BTC 0.0002 BTC 0.0003 BTC 0.0003 BTC
2021-04-12 0.0003 BTC 871,424.8171 KCS 0.0003 BTC 0.0003 BTC 0.0003 BTC 0.0003 BTC
2021-04-11 0.0003 BTC 1,047,277.5040 KCS 0.0003 BTC 0.0002 BTC 0.0003 BTC 0.0003 BTC
2021-04-10 0.0003 BTC 1,570,185.4107 KCS 0.0003 BTC 0.0003 BTC 0.0003 BTC 0.0003 BTC
2021-04-09 0.0003 BTC 1,270,121.8752 KCS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0003 BTC 0.0003 BTC
2021-04-08 0.0002 BTC 723,453.2941 KCS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2021-04-07 0.0002 BTC 1,781,788.3912 KCS 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2021-04-06 0.0002 BTC 889,131.6461 KCS 0.0002 BTC 0.0001 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2021-04-05 0.0001 BTC 823,267.2541 KCS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2021-04-04 0.0001 BTC 486,398.8234 KCS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-04-03 0.0001 BTC 592,465.1992 KCS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-04-02 0.0001 BTC 808,019.8700 KCS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-04-01 0.0001 BTC 775,800.3865 KCS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-03-31 0.0001 BTC 229,103.7936 KCS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-03-30 0.0001 BTC 176,584.0507 KCS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-03-29 0.0001 BTC 157,103.8274 KCS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-03-28 0.0001 BTC 137,156.1800 KCS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-03-27 0.0001 BTC 226,825.9630 KCS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-03-26 0.0001 BTC 159,284.8797 KCS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-03-25 0.0001 BTC 323,926.8428 KCS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-03-24 0.0001 BTC 466,602.9905 KCS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-03-23 0.0001 BTC 315,540.9485 KCS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-03-22 0.0001 BTC 361,018.5218 KCS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-03-21 0.0001 BTC 362,266.2224 KCS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-03-20 0.0001 BTC 322,026.2952 KCS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-03-19 0.0001 BTC 409,171.6805 KCS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-03-18 0.0001 BTC 288,755.1351 KCS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-03-17 0.0001 BTC 235,926.8350 KCS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-03-16 0.0001 BTC 359,759.1396 KCS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-03-15 0.0001 BTC 372,671.8698 KCS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-03-14 0.0001 BTC 263,658.4889 KCS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-03-13 0.0001 BTC 437,422.2413 KCS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-03-12 0.0001 BTC 471,954.8034 KCS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-03-11 0.0001 BTC 351,028.2014 KCS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-03-10 0.0001 BTC 554,507.6576 KCS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-03-09 0.0001 BTC 359,686.4136 KCS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-03-08 0.0001 BTC 256,474.8036 KCS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-03-07 0.0001 BTC 303,741.7882 KCS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-03-06 0.0001 BTC 187,176.0849 KCS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-03-05 0.0001 BTC 378,705.0037 KCS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-03-04 0.0001 BTC 417,289.1732 KCS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-03-03 0.0001 BTC 303,979.7547 KCS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
123...2425