Crypto exchange Kucoin

Market EOS (EOS) / KuCoin (KCS)

Identifier on Kucoin: EOS-KCS
123...1920
Date Price Volume Open Low High Close
2021-07-23 0.3714 KCS 3,862.7143 EOS 0.3678 KCS 0.3633 KCS 0.3848 KCS 0.3780 KCS
2021-07-22 0.3666 KCS 12,981.2619 EOS 0.3677 KCS 0.3589 KCS 0.4012 KCS 0.3664 KCS
2021-07-21 0.3699 KCS 22,248.6849 EOS 0.3890 KCS 0.3524 KCS 0.3956 KCS 0.3692 KCS
2021-07-20 0.3751 KCS 21,475.3631 EOS 0.3693 KCS 0.3632 KCS 0.3953 KCS 0.3877 KCS
2021-07-19 0.3687 KCS 19,530.2600 EOS 0.3454 KCS 0.3450 KCS 0.3826 KCS 0.3714 KCS
2021-07-18 0.3528 KCS 9,406.3528 EOS 0.3577 KCS 0.3450 KCS 0.3596 KCS 0.3489 KCS
2021-07-17 0.3721 KCS 14,497.0978 EOS 0.3761 KCS 0.3599 KCS 0.3917 KCS 0.3709 KCS
2021-07-16 0.3609 KCS 21,370.0737 EOS 0.3374 KCS 0.3341 KCS 0.3881 KCS 0.3774 KCS
2021-07-15 0.3378 KCS 12,361.8316 EOS 0.3208 KCS 0.3191 KCS 0.3467 KCS 0.3410 KCS
2021-07-14 0.3283 KCS 13,610.2604 EOS 0.3459 KCS 0.3147 KCS 0.3499 KCS 0.3208 KCS
2021-07-13 0.3273 KCS 32,503.4620 EOS 0.3300 KCS 0.3151 KCS 0.3450 KCS 0.3396 KCS
2021-07-12 0.3267 KCS 20,024.7885 EOS 0.2937 KCS 0.2926 KCS 0.3531 KCS 0.3326 KCS
2021-07-11 0.2976 KCS 9,598.1652 EOS 0.3105 KCS 0.2852 KCS 0.3149 KCS 0.2937 KCS
2021-07-10 0.3149 KCS 10,156.1210 EOS 0.3319 KCS 0.2986 KCS 0.3446 KCS 0.3074 KCS
2021-07-09 0.3004 KCS 25,051.5725 EOS 0.2843 KCS 0.2786 KCS 0.3343 KCS 0.3228 KCS
2021-07-08 0.3131 KCS 42,616.2930 EOS 0.2917 KCS 0.2817 KCS 0.3432 KCS 0.2839 KCS
2021-07-07 0.2837 KCS 74,998.5283 EOS 0.2726 KCS 0.2659 KCS 0.3125 KCS 0.2872 KCS
2021-07-06 0.3429 KCS 90,557.1392 EOS 0.4094 KCS 0.2786 KCS 0.4135 KCS 0.2786 KCS
2021-07-05 0.4665 KCS 23,145.1944 EOS 0.5228 KCS 0.4070 KCS 0.5353 KCS 0.4245 KCS
2021-07-04 0.5432 KCS 4,254.5168 EOS 0.5514 KCS 0.5314 KCS 0.5533 KCS 0.5315 KCS
2021-07-03 0.5436 KCS 2,221.9845 EOS 0.5452 KCS 0.5359 KCS 0.5484 KCS 0.5484 KCS
2021-07-02 0.5435 KCS 4,871.9397 EOS 0.5548 KCS 0.5353 KCS 0.5596 KCS 0.5481 KCS
2021-07-01 0.5559 KCS 7,583.0713 EOS 0.5582 KCS 0.5452 KCS 0.5687 KCS 0.5608 KCS
2021-06-30 0.5580 KCS 8,990.5569 EOS 0.5604 KCS 0.5423 KCS 0.5815 KCS 0.5538 KCS
2021-06-29 0.5504 KCS 11,100.1778 EOS 0.5328 KCS 0.5291 KCS 0.5718 KCS 0.5565 KCS
2021-06-28 0.5191 KCS 9,332.9346 EOS 0.5219 KCS 0.5010 KCS 0.5373 KCS 0.5328 KCS
2021-06-27 0.5196 KCS 5,555.3356 EOS 0.5292 KCS 0.5043 KCS 0.5321 KCS 0.5232 KCS
2021-06-26 0.5314 KCS 7,612.7950 EOS 0.5408 KCS 0.5143 KCS 0.5495 KCS 0.5304 KCS
2021-06-25 0.5516 KCS 12,338.8529 EOS 0.5620 KCS 0.5365 KCS 0.5705 KCS 0.5405 KCS
2021-06-24 0.5577 KCS 14,315.5643 EOS 0.5421 KCS 0.5389 KCS 0.5723 KCS 0.5554 KCS
2021-06-23 0.5392 KCS 22,445.8050 EOS 0.5430 KCS 0.5262 KCS 0.5615 KCS 0.5429 KCS
2021-06-22 0.5632 KCS 40,732.7909 EOS 0.5662 KCS 0.5277 KCS 0.6176 KCS 0.5515 KCS
2021-06-21 0.5694 KCS 23,890.4238 EOS 0.5685 KCS 0.5518 KCS 0.5901 KCS 0.5676 KCS
2021-06-20 0.5632 KCS 12,966.5906 EOS 0.5561 KCS 0.5418 KCS 0.5868 KCS 0.5652 KCS
2021-06-19 0.5659 KCS 9,547.4115 EOS 0.5553 KCS 0.5538 KCS 0.5790 KCS 0.5578 KCS
2021-06-18 0.5528 KCS 25,076.3898 EOS 0.5457 KCS 0.5207 KCS 0.5833 KCS 0.5537 KCS
2021-06-17 0.5514 KCS 13,751.7090 EOS 0.5621 KCS 0.5375 KCS 0.5688 KCS 0.5497 KCS
2021-06-16 0.5689 KCS 8,126.6681 EOS 0.5927 KCS 0.5512 KCS 0.5961 KCS 0.5687 KCS
2021-06-15 0.5966 KCS 2,829.4452 EOS 0.6094 KCS 0.5855 KCS 0.6146 KCS 0.5980 KCS
2021-06-14 0.5979 KCS 3,711.5024 EOS 0.5888 KCS 0.5763 KCS 0.6194 KCS 0.6113 KCS
2021-06-13 0.5916 KCS 2,641.9139 EOS 0.6017 KCS 0.5826 KCS 0.6084 KCS 0.5929 KCS
2021-06-12 0.6076 KCS 5,575.0282 EOS 0.6185 KCS 0.5972 KCS 0.6185 KCS 0.6023 KCS
2021-06-11 0.6299 KCS 11,233.3283 EOS 0.6261 KCS 0.6153 KCS 0.6564 KCS 0.6199 KCS
2021-06-10 0.6331 KCS 13,143.7420 EOS 0.6285 KCS 0.6224 KCS 0.6541 KCS 0.6257 KCS
2021-06-09 0.6227 KCS 18,806.6164 EOS 0.6257 KCS 0.5986 KCS 0.6531 KCS 0.6257 KCS
2021-06-08 0.6392 KCS 21,072.4944 EOS 0.6621 KCS 0.6089 KCS 0.6651 KCS 0.6328 KCS
2021-06-07 0.6693 KCS 6,940.8421 EOS 0.6834 KCS 0.6440 KCS 0.6855 KCS 0.6524 KCS
2021-06-06 0.6839 KCS 4,786.3928 EOS 0.6910 KCS 0.6743 KCS 0.6967 KCS 0.6794 KCS
2021-06-05 0.6814 KCS 10,206.2862 EOS 0.7021 KCS 0.6501 KCS 0.7102 KCS 0.6948 KCS
2021-06-04 0.7050 KCS 14,543.9869 EOS 0.6866 KCS 0.6646 KCS 0.7448 KCS 0.6893 KCS
123...1920