Crypto exchange Kraken

Market NEAR Protocol (NEAR) / USD

Identifier on Kraken: NEARUSD
Date Price Volume Open Low High Close
2023-02-01 2.2840 USD 207,981.6779 NEAR 2.3400 USD 2.1720 USD 2.4380 USD 2.4040 USD
2023-01-31 2.3380 USD 123,673.2987 NEAR 2.3080 USD 2.2780 USD 2.3770 USD 2.3390 USD
2023-01-30 2.3950 USD 103,723.0652 NEAR 2.5800 USD 2.2300 USD 2.5800 USD 2.2840 USD
2023-01-29 2.5550 USD 377,502.1972 NEAR 2.4720 USD 2.4340 USD 2.6140 USD 2.5640 USD
2023-01-28 2.5200 USD 226,929.0268 NEAR 2.5710 USD 2.4360 USD 2.6770 USD 2.4590 USD
2023-01-27 2.4900 USD 308,792.6298 NEAR 2.5220 USD 2.3900 USD 2.6600 USD 2.5480 USD
2023-01-26 2.5820 USD 139,007.7818 NEAR 2.5590 USD 2.5020 USD 2.7070 USD 2.5060 USD
2023-01-25 2.3990 USD 291,294.2068 NEAR 2.3520 USD 2.2850 USD 2.6220 USD 2.5250 USD
2023-01-24 2.5070 USD 232,368.4373 NEAR 2.5440 USD 2.3170 USD 2.6170 USD 2.3600 USD
2023-01-23 2.5500 USD 277,612.2103 NEAR 2.4030 USD 2.4030 USD 2.7020 USD 2.5530 USD
2023-01-22 2.4960 USD 179,574.2528 NEAR 2.3200 USD 2.3200 USD 3.0500 USD 2.3880 USD
2023-01-21 2.3800 USD 222,110.6505 NEAR 2.3950 USD 2.3170 USD 2.4750 USD 2.3960 USD
2023-01-20 2.2470 USD 147,280.3928 NEAR 2.1030 USD 2.0500 USD 2.4060 USD 2.3670 USD
2023-01-19 2.0610 USD 142,478.5992 NEAR 1.9710 USD 1.9710 USD 2.1550 USD 2.0960 USD
2023-01-18 2.0740 USD 219,417.5213 NEAR 2.1510 USD 1.9430 USD 2.2320 USD 1.9890 USD
2023-01-17 2.2040 USD 90,170.1572 NEAR 2.1720 USD 2.1580 USD 2.2530 USD 2.2050 USD
2023-01-16 2.2220 USD 312,012.9141 NEAR 2.2320 USD 1.9410 USD 2.5000 USD 2.1870 USD
2023-01-15 2.1850 USD 58,926.2440 NEAR 2.2560 USD 2.1120 USD 2.2560 USD 2.2020 USD
2023-01-14 2.1640 USD 306,436.6875 NEAR 1.9610 USD 1.9450 USD 2.3920 USD 2.2370 USD
2023-01-13 1.8750 USD 155,416.0384 NEAR 1.8350 USD 1.7780 USD 1.9940 USD 1.9480 USD
2023-01-12 1.8150 USD 185,210.2774 NEAR 1.8300 USD 1.7200 USD 1.9510 USD 1.8410 USD
2023-01-11 1.6650 USD 146,575.0383 NEAR 1.6480 USD 1.5600 USD 1.7580 USD 1.7330 USD
2023-01-10 1.6280 USD 39,318.8489 NEAR 1.6430 USD 1.5950 USD 1.6640 USD 1.6390 USD
2023-01-09 1.6780 USD 312,285.7817 NEAR 1.6520 USD 1.6230 USD 1.7240 USD 1.6250 USD
2023-01-08 1.5910 USD 56,684.8832 NEAR 1.5610 USD 1.5220 USD 1.6460 USD 1.6200 USD
2023-01-07 1.5640 USD 30,519.9993 NEAR 1.5930 USD 1.5460 USD 1.5990 USD 1.5690 USD
2023-01-06 1.5200 USD 23,745.0864 NEAR 1.5320 USD 1.4830 USD 1.5740 USD 1.5670 USD
2023-01-05 1.5640 USD 142,061.5938 NEAR 1.5490 USD 1.5230 USD 1.6920 USD 1.5450 USD
2023-01-04 1.5000 USD 266,809.5850 NEAR 1.3340 USD 1.3290 USD 1.6190 USD 1.5490 USD
2023-01-03 1.3200 USD 187,712.7703 NEAR 1.3130 USD 1.2980 USD 1.3800 USD 1.3330 USD
2023-01-02 1.2960 USD 53,301.0177 NEAR 1.2750 USD 1.2370 USD 1.3220 USD 1.3150 USD
2023-01-01 1.2480 USD 45,090.7938 NEAR 1.2500 USD 1.2110 USD 1.2810 USD 1.2770 USD
2022-12-31 1.2580 USD 68,962.1896 NEAR 1.2750 USD 1.2130 USD 1.2770 USD 1.2530 USD
2022-12-30 1.2660 USD 81,315.3191 NEAR 1.2960 USD 1.2420 USD 1.3000 USD 1.2670 USD
2022-12-29 1.3050 USD 49,894.3347 NEAR 1.3130 USD 1.2660 USD 1.3290 USD 1.2930 USD
2022-12-28 1.3110 USD 176,644.3942 NEAR 1.3540 USD 1.2680 USD 1.3570 USD 1.3100 USD
2022-12-27 1.3310 USD 398,518.7068 NEAR 1.3730 USD 1.3180 USD 1.4010 USD 1.3390 USD
2022-12-26 1.3490 USD 14,920.2961 NEAR 1.3350 USD 1.3330 USD 1.3600 USD 1.3540 USD
2022-12-25 1.3210 USD 17,032.6911 NEAR 1.3390 USD 1.3020 USD 1.3390 USD 1.3330 USD
2022-12-24 1.3330 USD 21,994.5745 NEAR 1.3430 USD 1.3290 USD 1.3520 USD 1.3370 USD
2022-12-23 1.3470 USD 79,369.9281 NEAR 1.3170 USD 1.3170 USD 1.3620 USD 1.3420 USD
2022-12-22 1.2970 USD 104,038.4076 NEAR 1.3040 USD 1.2500 USD 1.3760 USD 1.3140 USD
2022-12-21 1.3010 USD 42,004.9309 NEAR 1.3390 USD 1.2800 USD 1.3460 USD 1.2890 USD
2022-12-20 1.2980 USD 41,970.6754 NEAR 1.2530 USD 1.2530 USD 1.3490 USD 1.3470 USD
2022-12-19 1.3090 USD 91,831.8672 NEAR 1.3810 USD 1.2390 USD 1.3830 USD 1.2550 USD
2022-12-18 1.3700 USD 17,964.3577 NEAR 1.3950 USD 1.3470 USD 1.3950 USD 1.3670 USD
2022-12-17 1.2830 USD 333,596.0357 NEAR 1.3730 USD 1.0300 USD 1.4390 USD 1.3830 USD
2022-12-16 1.4930 USD 94,411.4576 NEAR 1.5880 USD 1.3500 USD 1.6080 USD 1.3730 USD
2022-12-15 1.6310 USD 25,855.7747 NEAR 1.6590 USD 1.5900 USD 1.6680 USD 1.6120 USD
2022-12-14 1.6980 USD 82,872.4882 NEAR 1.7150 USD 1.6620 USD 1.7340 USD 1.6630 USD