Crypto exchange Kraken

Market EOS (EOS) / EUR

Identifier on Kraken: EOSEUR
123...4849
Date Price Volume Open Low High Close
2024-07-21 0.5557 EUR 13,103.2697 EOS 0.5612 EUR 0.5359 EUR 0.5686 EUR 0.5465 EUR
2024-07-20 0.5594 EUR 22,265.6299 EOS 0.5591 EUR 0.5531 EUR 0.5631 EUR 0.5599 EUR
2024-07-19 0.5469 EUR 24,421.7483 EOS 0.5368 EUR 0.5301 EUR 0.5638 EUR 0.5614 EUR
2024-07-18 0.5453 EUR 118,812.1639 EOS 0.5524 EUR 0.5261 EUR 0.5584 EUR 0.5357 EUR
2024-07-17 0.5628 EUR 126,472.4853 EOS 0.5543 EUR 0.5527 EUR 0.5692 EUR 0.5527 EUR
2024-07-16 0.5478 EUR 111,828.8813 EOS 0.5457 EUR 0.5305 EUR 0.5586 EUR 0.5499 EUR
2024-07-15 0.5307 EUR 62,305.5276 EOS 0.5312 EUR 0.5259 EUR 0.5440 EUR 0.5440 EUR
2024-07-14 0.5238 EUR 59,246.3242 EOS 0.5024 EUR 0.5005 EUR 0.5317 EUR 0.5285 EUR
2024-07-13 0.4954 EUR 32,015.9192 EOS 0.4817 EUR 0.4815 EUR 0.5025 EUR 0.4994 EUR
2024-07-12 0.4789 EUR 29,488.7037 EOS 0.4756 EUR 0.4735 EUR 0.4810 EUR 0.4809 EUR
2024-07-11 0.4879 EUR 111,759.8387 EOS 0.4857 EUR 0.4797 EUR 0.4977 EUR 0.4802 EUR
2024-07-10 0.4818 EUR 69,792.9987 EOS 0.4805 EUR 0.4769 EUR 0.4893 EUR 0.4813 EUR
2024-07-09 0.4845 EUR 116,633.6395 EOS 0.4705 EUR 0.4705 EUR 0.4928 EUR 0.4807 EUR
2024-07-08 0.4611 EUR 183,495.2122 EOS 0.4528 EUR 0.4352 EUR 0.4777 EUR 0.4727 EUR
2024-07-07 0.4713 EUR 86,629.9383 EOS 0.4784 EUR 0.4588 EUR 0.4785 EUR 0.4650 EUR
2024-07-06 0.4555 EUR 88,823.3867 EOS 0.4476 EUR 0.4428 EUR 0.4832 EUR 0.4799 EUR
2024-07-05 0.4331 EUR 466,979.5202 EOS 0.4616 EUR 0.4089 EUR 0.4616 EUR 0.4425 EUR
2024-07-04 0.4934 EUR 225,729.6759 EOS 0.5208 EUR 0.4709 EUR 0.5208 EUR 0.4759 EUR
2024-07-03 0.5281 EUR 105,889.5314 EOS 0.5420 EUR 0.5131 EUR 0.5420 EUR 0.5167 EUR
2024-07-02 0.5419 EUR 28,446.2584 EOS 0.5385 EUR 0.5359 EUR 0.5449 EUR 0.5445 EUR
2024-07-01 0.5396 EUR 84,063.8575 EOS 0.5369 EUR 0.5334 EUR 0.5455 EUR 0.5422 EUR
2024-06-30 0.5323 EUR 46,811.3657 EOS 0.5288 EUR 0.5227 EUR 0.5369 EUR 0.5369 EUR
2024-06-29 0.5321 EUR 98,094.7471 EOS 0.5454 EUR 0.5259 EUR 0.5524 EUR 0.5267 EUR
2024-06-28 0.5518 EUR 95,402.2038 EOS 0.5495 EUR 0.5444 EUR 0.5580 EUR 0.5564 EUR
2024-06-27 0.5385 EUR 349,919.8151 EOS 0.5355 EUR 0.5284 EUR 0.5509 EUR 0.5496 EUR
2024-06-26 0.5375 EUR 169,521.5097 EOS 0.5385 EUR 0.5296 EUR 0.5416 EUR 0.5391 EUR
2024-06-25 0.5395 EUR 280,422.6126 EOS 0.5284 EUR 0.5284 EUR 0.5454 EUR 0.5389 EUR
2024-06-24 0.5161 EUR 194,486.0793 EOS 0.5237 EUR 0.4927 EUR 0.5266 EUR 0.5170 EUR
2024-06-23 0.5322 EUR 80,903.4660 EOS 0.5378 EUR 0.5198 EUR 0.5400 EUR 0.5295 EUR
2024-06-22 0.5338 EUR 136,465.3061 EOS 0.5257 EUR 0.5233 EUR 0.5397 EUR 0.5371 EUR
2024-06-21 0.5349 EUR 272,764.6194 EOS 0.5307 EUR 0.5248 EUR 0.5439 EUR 0.5301 EUR
2024-06-20 0.5387 EUR 68,106.9841 EOS 0.5305 EUR 0.5261 EUR 0.5531 EUR 0.5368 EUR
2024-06-19 0.5304 EUR 318,412.3277 EOS 0.5159 EUR 0.5159 EUR 0.5380 EUR 0.5334 EUR
2024-06-18 0.5210 EUR 485,861.2455 EOS 0.5717 EUR 0.4909 EUR 0.5718 EUR 0.5128 EUR
2024-06-17 0.5805 EUR 120,189.1278 EOS 0.6110 EUR 0.5595 EUR 0.6135 EUR 0.5806 EUR
2024-06-16 0.6143 EUR 5,671.6523 EOS 0.6173 EUR 0.6085 EUR 0.6213 EUR 0.6110 EUR
2024-06-15 0.6135 EUR 30,723.1202 EOS 0.6072 EUR 0.6051 EUR 0.6187 EUR 0.6165 EUR
2024-06-14 0.6154 EUR 224,921.8744 EOS 0.6287 EUR 0.5943 EUR 0.6391 EUR 0.5995 EUR
2024-06-13 0.6338 EUR 32,927.1971 EOS 0.6439 EUR 0.6250 EUR 0.6439 EUR 0.6281 EUR
2024-06-12 0.6495 EUR 123,277.8105 EOS 0.6376 EUR 0.6257 EUR 0.6583 EUR 0.6480 EUR
2024-06-11 0.6390 EUR 39,589.0281 EOS 0.6559 EUR 0.6197 EUR 0.6559 EUR 0.6367 EUR
2024-06-10 0.6607 EUR 22,270.2691 EOS 0.6573 EUR 0.6495 EUR 0.6658 EUR 0.6568 EUR
2024-06-09 0.6555 EUR 6,031.0852 EOS 0.6516 EUR 0.6500 EUR 0.6600 EUR 0.6569 EUR
2024-06-08 0.6559 EUR 64,017.6716 EOS 0.6730 EUR 0.6422 EUR 0.6757 EUR 0.6495 EUR
2024-06-07 0.6809 EUR 614,045.8706 EOS 0.7193 EUR 0.6186 EUR 0.7394 EUR 0.6735 EUR
2024-06-06 0.7254 EUR 90,022.3867 EOS 0.7400 EUR 0.7120 EUR 0.7400 EUR 0.7198 EUR
2024-06-05 0.7420 EUR 257,478.0487 EOS 0.7456 EUR 0.7359 EUR 0.7492 EUR 0.7437 EUR
2024-06-04 0.7331 EUR 45,511.8044 EOS 0.7338 EUR 0.7239 EUR 0.7458 EUR 0.7454 EUR
2024-06-03 0.7515 EUR 32,005.2621 EOS 0.7313 EUR 0.7313 EUR 0.7587 EUR 0.7408 EUR
2024-06-02 0.7428 EUR 9,239.4998 EOS 0.7492 EUR 0.7321 EUR 0.7513 EUR 0.7368 EUR
123...4849