Crypto exchange Bitvavo

Market NEAR Protocol (NEAR) / EUR

Identifier on Bitvavo: NEAR-EUR
Date Price Volume Open Low High Close
2023-03-20 1.9502 EUR 63,839.8697 NEAR 2.0053 EUR 1.9000 EUR 2.0497 EUR 1.9045 EUR
2023-03-19 2.0115 EUR 38,449.7104 NEAR 1.9700 EUR 1.9481 EUR 2.0559 EUR 2.0003 EUR
2023-03-18 2.0021 EUR 122,635.8417 NEAR 2.0181 EUR 1.9000 EUR 2.0621 EUR 1.9494 EUR
2023-03-17 1.9356 EUR 144,146.9866 NEAR 1.8505 EUR 1.8351 EUR 2.0199 EUR 2.0133 EUR
2023-03-16 1.8429 EUR 51,909.5774 NEAR 1.8268 EUR 1.7950 EUR 1.9042 EUR 1.8550 EUR
2023-03-15 1.9195 EUR 73,106.4606 NEAR 1.9737 EUR 1.7681 EUR 1.9998 EUR 1.8456 EUR
2023-03-14 1.9530 EUR 165,131.0443 NEAR 1.8812 EUR 1.8214 EUR 2.0572 EUR 1.9640 EUR
2023-03-13 1.8503 EUR 311,858.1770 NEAR 1.8111 EUR 1.7650 EUR 1.8941 EUR 1.8639 EUR
2023-03-12 1.7315 EUR 207,319.1694 NEAR 1.6774 EUR 1.6559 EUR 1.8400 EUR 1.8242 EUR
2023-03-11 1.6490 EUR 87,179.9525 NEAR 1.6944 EUR 1.5991 EUR 1.7563 EUR 1.6578 EUR
2023-03-10 1.6593 EUR 146,895.8594 NEAR 1.6903 EUR 1.5787 EUR 1.7120 EUR 1.7028 EUR
2023-03-09 1.7161 EUR 112,886.1049 NEAR 1.7491 EUR 1.6302 EUR 1.8112 EUR 1.6892 EUR
2023-03-08 1.7906 EUR 58,264.4538 NEAR 1.8941 EUR 1.7289 EUR 1.9051 EUR 1.7448 EUR
2023-03-07 1.8781 EUR 49,340.5914 NEAR 1.9270 EUR 1.8400 EUR 1.9554 EUR 1.8871 EUR
2023-03-06 1.9131 EUR 40,272.1295 NEAR 1.9108 EUR 1.8695 EUR 1.9471 EUR 1.9262 EUR
2023-03-05 1.9458 EUR 19,907.5938 NEAR 1.9300 EUR 1.9018 EUR 1.9916 EUR 1.9081 EUR
2023-03-04 1.9346 EUR 36,935.4000 NEAR 1.9795 EUR 1.8685 EUR 1.9909 EUR 1.9248 EUR
2023-03-03 1.9766 EUR 96,286.0285 NEAR 2.1336 EUR 1.9175 EUR 2.1336 EUR 1.9700 EUR
2023-03-02 2.1112 EUR 51,706.6989 NEAR 2.1739 EUR 2.0850 EUR 2.1803 EUR 2.1222 EUR
2023-03-01 2.1670 EUR 32,701.4360 NEAR 2.1114 EUR 2.0925 EUR 2.2258 EUR 2.1619 EUR
2023-02-28 2.1543 EUR 38,033.3849 NEAR 2.2129 EUR 2.0929 EUR 2.2899 EUR 2.1200 EUR
2023-02-27 2.2103 EUR 31,279.3302 NEAR 2.2530 EUR 2.1630 EUR 2.2873 EUR 2.2133 EUR
2023-02-26 2.2191 EUR 37,349.1248 NEAR 2.1749 EUR 2.1568 EUR 2.2731 EUR 2.2482 EUR
2023-02-25 2.1601 EUR 31,474.2309 NEAR 2.1911 EUR 2.0900 EUR 2.2166 EUR 2.1615 EUR
2023-02-24 2.2365 EUR 69,270.4598 NEAR 2.3386 EUR 2.1467 EUR 2.3400 EUR 2.1890 EUR
2023-02-23 2.3625 EUR 66,369.2050 NEAR 2.3662 EUR 2.2891 EUR 2.4200 EUR 2.3347 EUR
2023-02-22 2.3156 EUR 72,053.6878 NEAR 2.4098 EUR 2.2550 EUR 2.4148 EUR 2.3596 EUR
2023-02-21 2.4258 EUR 102,780.6130 NEAR 2.5267 EUR 2.3500 EUR 2.5349 EUR 2.3991 EUR
2023-02-20 2.5219 EUR 230,029.4686 NEAR 2.4168 EUR 2.3335 EUR 2.6000 EUR 2.5221 EUR
2023-02-19 2.4331 EUR 124,415.6627 NEAR 2.4065 EUR 2.3574 EUR 2.5094 EUR 2.4102 EUR
2023-02-18 2.4474 EUR 189,027.0699 NEAR 2.3062 EUR 2.3062 EUR 2.5311 EUR 2.4116 EUR
2023-02-17 2.2650 EUR 99,193.1441 NEAR 2.1684 EUR 2.1652 EUR 2.3247 EUR 2.2867 EUR
2023-02-16 2.3247 EUR 126,382.4655 NEAR 2.3529 EUR 2.1742 EUR 2.3902 EUR 2.1742 EUR
2023-02-15 2.2006 EUR 102,481.8852 NEAR 2.1011 EUR 2.0606 EUR 2.3260 EUR 2.3089 EUR
2023-02-14 2.0272 EUR 145,800.5754 NEAR 2.0351 EUR 1.9531 EUR 2.1083 EUR 2.0969 EUR
2023-02-13 2.0097 EUR 77,016.9983 NEAR 2.0983 EUR 1.9606 EUR 2.1076 EUR 2.0249 EUR
2023-02-12 2.1706 EUR 73,657.2754 NEAR 2.1430 EUR 2.0600 EUR 2.2230 EUR 2.1027 EUR
2023-02-11 2.1072 EUR 73,678.1704 NEAR 2.1040 EUR 2.0818 EUR 2.1515 EUR 2.1499 EUR
2023-02-10 2.1123 EUR 100,315.3816 NEAR 2.1127 EUR 2.0651 EUR 2.1623 EUR 2.1044 EUR
2023-02-09 2.2896 EUR 226,694.7562 NEAR 2.4652 EUR 2.0536 EUR 2.4652 EUR 2.1117 EUR
2023-02-08 2.5039 EUR 592,841.8520 NEAR 2.3247 EUR 2.3054 EUR 2.6478 EUR 2.4852 EUR
2023-02-07 2.2190 EUR 111,819.1000 NEAR 2.1491 EUR 2.1491 EUR 2.3385 EUR 2.3181 EUR
2023-02-06 2.2034 EUR 62,658.2208 NEAR 2.2174 EUR 2.1379 EUR 2.2492 EUR 2.1397 EUR
2023-02-05 2.2493 EUR 73,837.8127 NEAR 2.3183 EUR 2.1631 EUR 2.3625 EUR 2.2223 EUR
2023-02-04 2.3190 EUR 44,549.3287 NEAR 2.3234 EUR 2.2563 EUR 2.3900 EUR 2.3400 EUR
2023-02-03 2.2702 EUR 48,058.2819 NEAR 2.2446 EUR 2.2053 EUR 2.3230 EUR 2.3125 EUR
2023-02-02 2.2715 EUR 140,682.0616 NEAR 2.1991 EUR 2.1991 EUR 2.3550 EUR 2.2380 EUR
2023-02-01 2.0891 EUR 125,177.8450 NEAR 2.1467 EUR 1.9940 EUR 2.2054 EUR 2.1997 EUR
2023-01-31 2.1451 EUR 160,626.8577 NEAR 2.1279 EUR 2.0990 EUR 2.1848 EUR 2.1399 EUR
2023-01-30 2.1706 EUR 125,716.9627 NEAR 2.3622 EUR 2.0460 EUR 2.3667 EUR 2.1154 EUR