Remove all
  • VerusCoin (VRSC)
  • Gifto (GTO)
  • Nuls (NULS)
  • Akropolis (AKRO)
  • CUDOS (CUDOS)
  • PARSIQ (PRQ)
  • Ooki Protocol (OOKI)
  • Velo (VELO)
Absolute: year month week YTD all
Relative: year month week YTD all

Price data updated just now.

365 VerusCoin (VRSC) $0.31{78,100,0,24,26,30,45,89,99,78,68,41,49,64}+1.06%70,725,109$4,1720.19 %$21,460,057
371 Gifto (GTO) $0.02{78,100,62,26,16,5,11,43,10,0,17,55,50,39}-0.65%999,271,532$256,84599.98 %$19,841,564
373 Nuls (NULS) $0.20{100,35,0,31,30,32,50,21,37,5,10,79,93,61}-1.50%99,620,739$25,19648.44 %$19,634,335
378 Akropolis (AKRO) $0.00{92,100,84,80,78,70,66,0,57,56,55,62,60,58}-0.64%5,000,000,000$95,958426.67 %$18,524,288
381 CUDOS (CUDOS) $0.01{20,31,100,29,15,15,8,17,6,7,6,1,3,0}-1.50%3,449,041,267$43,67239.46 %$18,255,803
382 PARSIQ (PRQ) $0.10{23,100,33,52,90,48,20,32,0,33,15,27,17,9}-0.76%173,215,032$48,31052.26 %$17,993,285
393 Ooki Protocol (OOKI) $0.00{67,78,8,6,11,0,11,100,24,15,27,65,14,17}+0.09%3,341,351,880$38,12038.50 %$16,355,795
483 Velo (VELO) $0.01{95,100,63,40,54,1,0,2,89,69,44,27,11,10}-0.31%1,229,925,310$206,898528.89 %$6,389,469
Total: