Crypto exchange OKEx

Market Theta Token (THETA) / Bitcoin (BTC)

Identifier on OKEx: THETA-BTC
123...3334
Date Price Volume Open Low High Close
2022-11-29 0.0000 BTC 70,206.0700 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-11-28 0.0000 BTC 57,608.4500 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-11-27 0.0000 BTC 46,997.5900 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-11-26 0.0000 BTC 23,628.9000 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-11-25 0.0000 BTC 51,029.2000 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-11-24 0.0000 BTC 28,572.5900 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-11-23 0.0000 BTC 44,070.3400 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-11-22 0.0000 BTC 32,471.7700 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-11-21 0.0000 BTC 69,600.2300 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-11-20 0.0000 BTC 35,744.0000 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-11-19 0.0000 BTC 14,978.2200 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-11-18 0.0000 BTC 42,660.8800 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-11-17 0.0000 BTC 47,114.2100 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-11-16 0.0000 BTC 37,879.4000 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-11-15 0.0000 BTC 40,997.5900 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-11-14 0.0000 BTC 108,510.6100 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-11-13 0.0000 BTC 70,807.9200 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-11-12 0.0000 BTC 68,214.8900 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-11-11 0.0000 BTC 77,862.9400 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-11-10 0.0000 BTC 128,635.2700 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-11-09 0.0001 BTC 372,827.4300 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-11-08 0.0001 BTC 349,284.4900 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-11-07 0.0001 BTC 179,602.6800 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-11-06 0.0001 BTC 190,845.7400 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-11-05 0.0001 BTC 202,690.8100 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-11-04 0.0001 BTC 271,855.9100 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-11-03 0.0001 BTC 334,056.6100 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-11-02 0.0001 BTC 259,829.1200 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-11-01 0.0001 BTC 146,908.6600 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-10-31 0.0001 BTC 145,845.2300 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-10-30 0.0001 BTC 224,735.9300 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-10-29 0.0001 BTC 307,762.3800 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-10-28 0.0000 BTC 307,338.8000 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-10-27 0.0000 BTC 168,185.0000 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-10-26 0.0000 BTC 159,502.0100 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-10-25 0.0001 BTC 179,390.6100 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-10-24 0.0001 BTC 98,449.4900 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-10-23 0.0001 BTC 36,050.9200 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-10-22 0.0001 BTC 32,043.6900 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-10-21 0.0001 BTC 54,545.8200 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-10-20 0.0001 BTC 57,588.1300 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-10-19 0.0001 BTC 84,016.7700 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-10-18 0.0001 BTC 48,540.0100 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-10-17 0.0001 BTC 37,692.4100 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-10-16 0.0001 BTC 22,501.4300 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-10-15 0.0001 BTC 29,806.3800 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-10-14 0.0001 BTC 47,861.6600 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-10-13 0.0001 BTC 96,959.4300 THETA 0.0001 BTC 0.0000 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-10-12 0.0001 BTC 37,710.2400 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-10-11 0.0001 BTC 57,832.3700 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
123...3334