Crypto exchange OKEx

Market Mithril (MITH) / Bitcoin (BTC)

Identifier on OKEx: MITH-BTC
123...3233
Date Price Volume Open Low High Close
2022-10-21 0.0000 BTC 2,276,014.7800 MITH 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-20 0.0000 BTC 7,895,416.3040 MITH 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-19 0.0000 BTC 3,212,963.6730 MITH 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-18 0.0000 BTC 2,730,919.8550 MITH 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-17 0.0000 BTC 2,100,163.7720 MITH 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-16 0.0000 BTC 8,293,664.9180 MITH 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-15 0.0000 BTC 2,682,061.0780 MITH 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-14 0.0000 BTC 4,145,866.7540 MITH 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-13 0.0000 BTC 2,630,456.8230 MITH 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-12 0.0000 BTC 3,637,289.2840 MITH 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-11 0.0000 BTC 2,373,710.1140 MITH 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-10 0.0000 BTC 2,356,347.9180 MITH 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-09 0.0000 BTC 2,919,914.3270 MITH 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-08 0.0000 BTC 2,988,404.0550 MITH 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-07 0.0000 BTC 2,808,622.1140 MITH 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-06 0.0000 BTC 3,972,349.2290 MITH 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-05 0.0000 BTC 3,441,239.9930 MITH 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-04 0.0000 BTC 2,865,676.3940 MITH 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-03 0.0000 BTC 3,959,950.9020 MITH 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-02 0.0000 BTC 5,145,856.6660 MITH 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-01 0.0000 BTC 2,376,941.2180 MITH 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-09-30 0.0000 BTC 2,916,288.4120 MITH 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-09-29 0.0000 BTC 4,015,631.7060 MITH 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-09-28 0.0000 BTC 3,794,058.5410 MITH 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-09-27 0.0000 BTC 1,942,423.4820 MITH 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-09-26 0.0000 BTC 2,334,255.4990 MITH 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-09-25 0.0000 BTC 1,657,754.3880 MITH 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-09-24 0.0000 BTC 2,107,331.4950 MITH 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-09-23 0.0000 BTC 2,212,791.8910 MITH 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-09-22 0.0000 BTC 2,848,152.8860 MITH 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-09-21 0.0000 BTC 3,153,250.4270 MITH 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-09-20 0.0000 BTC 2,685,640.9480 MITH 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-09-19 0.0000 BTC 2,860,794.8690 MITH 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-09-18 0.0000 BTC 2,393,514.8340 MITH 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-09-17 0.0000 BTC 3,931,248.2600 MITH 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-09-16 0.0000 BTC 1,956,252.1370 MITH 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-09-15 0.0000 BTC 2,523,692.0810 MITH 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-09-14 0.0000 BTC 2,525,703.1730 MITH 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-09-13 0.0000 BTC 3,442,809.7750 MITH 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-09-12 0.0000 BTC 2,671,689.2370 MITH 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-09-11 0.0000 BTC 2,339,449.1180 MITH 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-09-10 0.0000 BTC 1,645,354.6330 MITH 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-09-09 0.0000 BTC 2,574,756.4270 MITH 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-09-08 0.0000 BTC 2,801,290.8180 MITH 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-09-07 0.0000 BTC 2,550,876.9340 MITH 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-09-06 0.0000 BTC 2,100,089.6270 MITH 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-09-05 0.0000 BTC 2,505,329.9260 MITH 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-09-04 0.0000 BTC 1,760,330.3680 MITH 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-09-03 0.0000 BTC 2,965,522.9740 MITH 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-09-02 0.0000 BTC 1,617,730.4200 MITH 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
123...3233