Crypto exchange Kraken

Market XRP (XRP) / Bitcoin (BTC)

Identifier on Kraken: XXRPXXBT
123...4344
Date Price Volume Open Low High Close
2022-11-29 0.0000 BTC 342,401.5806 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-28 0.0000 BTC 1,251,887.9637 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-27 0.0000 BTC 154,346.1339 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-26 0.0000 BTC 143,627.0761 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-25 0.0000 BTC 749,923.8728 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-24 0.0000 BTC 708,008.2676 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-23 0.0000 BTC 393,912.4607 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-22 0.0000 BTC 658,488.5302 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-21 0.0000 BTC 594,935.6629 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-20 0.0000 BTC 413,936.3525 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-19 0.0000 BTC 237,996.4074 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-18 0.0000 BTC 1,066,787.6539 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-17 0.0000 BTC 937,571.7103 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-16 0.0000 BTC 846,860.4846 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-15 0.0000 BTC 1,300,423.2185 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-14 0.0000 BTC 1,311,580.5064 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-13 0.0000 BTC 568,841.3344 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-12 0.0000 BTC 416,817.4260 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-11 0.0000 BTC 693,851.1451 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-10 0.0000 BTC 3,360,080.4983 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-09 0.0000 BTC 4,891,997.0311 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-08 0.0000 BTC 4,235,164.5668 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-07 0.0000 BTC 482,767.4515 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-06 0.0000 BTC 278,143.8004 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-05 0.0000 BTC 289,226.1459 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-04 0.0000 BTC 726,794.1613 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-03 0.0000 BTC 165,333.4038 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-02 0.0000 BTC 608,272.0322 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-11-01 0.0000 BTC 446,458.9375 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-31 0.0000 BTC 545,617.7968 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-30 0.0000 BTC 258,890.8630 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-29 0.0000 BTC 244,470.1092 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-28 0.0000 BTC 314,611.6842 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-27 0.0000 BTC 1,602,672.8919 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-26 0.0000 BTC 647,040.7986 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-25 0.0000 BTC 398,701.6614 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-24 0.0000 BTC 192,305.1599 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-23 0.0000 BTC 194,065.6035 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-22 0.0000 BTC 129,924.2784 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-21 0.0000 BTC 496,595.5080 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-20 0.0000 BTC 1,172,202.2722 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-19 0.0000 BTC 384,396.3983 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-18 0.0000 BTC 268,370.9719 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-17 0.0000 BTC 466,760.4243 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-16 0.0000 BTC 161,201.1976 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-15 0.0000 BTC 137,078.3161 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-14 0.0000 BTC 784,585.0020 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-13 0.0000 BTC 1,656,054.7686 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-12 0.0000 BTC 208,175.7610 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-10-11 0.0000 BTC 783,113.9650 XRP 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
123...4344