Crypto exchange Coinbase Pro

Market Tezos (XTZ) / Bitcoin (BTC)

Identifier on Coinbase Pro: XTZ-BTC
123...910
Date Price Volume Open Low High Close
2020-12-04 0.0001 BTC 8,364.8100 XTZ 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2020-12-03 0.0001 BTC 141,252.1000 XTZ 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2020-12-02 0.0001 BTC 203,124.5200 XTZ 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2020-12-01 0.0001 BTC 669,876.3100 XTZ 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2020-11-30 0.0001 BTC 463,906.2100 XTZ 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2020-11-29 0.0001 BTC 265,110.7700 XTZ 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2020-11-28 0.0001 BTC 322,310.1600 XTZ 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2020-11-27 0.0001 BTC 309,113.7600 XTZ 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2020-11-26 0.0001 BTC 1,181,120.4100 XTZ 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2020-11-25 0.0001 BTC 1,281,259.7400 XTZ 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0002 BTC 0.0001 BTC
2020-11-24 0.0001 BTC 1,579,076.3200 XTZ 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0002 BTC 0.0001 BTC
2020-11-23 0.0001 BTC 761,317.8500 XTZ 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2020-11-22 0.0001 BTC 711,442.4000 XTZ 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2020-11-21 0.0001 BTC 1,042,825.2800 XTZ 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2020-11-20 0.0001 BTC 383,748.0600 XTZ 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2020-11-19 0.0001 BTC 440,725.2200 XTZ 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2020-11-18 0.0001 BTC 764,649.2900 XTZ 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2020-11-17 0.0001 BTC 604,202.7800 XTZ 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2020-11-16 0.0001 BTC 366,061.5600 XTZ 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2020-11-15 0.0001 BTC 311,652.2600 XTZ 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2020-11-14 0.0001 BTC 269,869.2200 XTZ 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2020-11-13 0.0001 BTC 322,354.8500 XTZ 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2020-11-12 0.0001 BTC 439,321.4100 XTZ 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2020-11-11 0.0001 BTC 307,683.3300 XTZ 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2020-11-10 0.0001 BTC 394,092.7100 XTZ 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2020-11-09 0.0001 BTC 266,361.9300 XTZ 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2020-11-08 0.0001 BTC 505,636.3100 XTZ 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2020-11-07 0.0001 BTC 980,112.8900 XTZ 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2020-11-06 0.0001 BTC 887,103.4600 XTZ 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2020-11-05 0.0001 BTC 986,951.2200 XTZ 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2020-11-04 0.0001 BTC 438,675.8400 XTZ 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2020-11-03 0.0001 BTC 276,322.0000 XTZ 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2020-11-02 0.0001 BTC 197,319.4000 XTZ 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2020-11-01 0.0001 BTC 273,282.1800 XTZ 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0002 BTC 0.0001 BTC
2020-10-31 0.0001 BTC 545,477.5500 XTZ 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2020-10-30 0.0001 BTC 406,045.1100 XTZ 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2020-10-29 0.0001 BTC 258,038.2600 XTZ 0.0002 BTC 0.0001 BTC 0.0002 BTC 0.0001 BTC
2020-10-28 0.0002 BTC 359,244.9700 XTZ 0.0002 BTC 0.0001 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-10-27 0.0002 BTC 544,548.3500 XTZ 0.0002 BTC 0.0001 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-10-26 0.0002 BTC 261,733.0500 XTZ 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-10-25 0.0002 BTC 166,134.7300 XTZ 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-10-24 0.0002 BTC 160,851.5600 XTZ 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-10-23 0.0002 BTC 199,320.3400 XTZ 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-10-22 0.0002 BTC 240,092.8800 XTZ 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-10-21 0.0002 BTC 474,338.7400 XTZ 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-10-20 0.0002 BTC 438,956.1300 XTZ 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-10-19 0.0002 BTC 157,852.8000 XTZ 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-10-18 0.0002 BTC 121,744.3000 XTZ 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-10-17 0.0002 BTC 139,955.2300 XTZ 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
2020-10-16 0.0002 BTC 139,072.9700 XTZ 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC 0.0002 BTC
123...910