Crypto exchange Bitvavo

Market XRP (XRP) / EUR

Identifier on Bitvavo: XRP-EUR
123...2728
Date Price Volume Open Low High Close
2022-11-29 0.3783 EUR 8,552,327.4024 XRP 0.3757 EUR 0.3690 EUR 0.3906 EUR 0.3875 EUR
2022-11-28 0.3673 EUR 15,276,984.1101 XRP 0.3820 EUR 0.3592 EUR 0.3843 EUR 0.3762 EUR
2022-11-27 0.3868 EUR 6,560,173.3606 XRP 0.3806 EUR 0.3801 EUR 0.3935 EUR 0.3854 EUR
2022-11-26 0.3879 EUR 6,454,615.6429 XRP 0.3917 EUR 0.3780 EUR 0.3973 EUR 0.3819 EUR
2022-11-25 0.3900 EUR 19,645,281.1346 XRP 0.3853 EUR 0.3734 EUR 0.4013 EUR 0.3921 EUR
2022-11-24 0.3728 EUR 17,332,769.7709 XRP 0.3660 EUR 0.3586 EUR 0.3886 EUR 0.3836 EUR
2022-11-23 0.3636 EUR 15,377,289.9039 XRP 0.3638 EUR 0.3565 EUR 0.3750 EUR 0.3652 EUR
2022-11-22 0.3551 EUR 24,930,029.8961 XRP 0.3552 EUR 0.3414 EUR 0.3663 EUR 0.3639 EUR
2022-11-21 0.3445 EUR 20,767,854.9962 XRP 0.3491 EUR 0.3354 EUR 0.3598 EUR 0.3569 EUR
2022-11-20 0.3629 EUR 13,388,869.5663 XRP 0.3711 EUR 0.3469 EUR 0.3838 EUR 0.3498 EUR
2022-11-19 0.3688 EUR 5,803,774.6878 XRP 0.3705 EUR 0.3635 EUR 0.3756 EUR 0.3722 EUR
2022-11-18 0.3673 EUR 11,386,241.2949 XRP 0.3682 EUR 0.3614 EUR 0.3732 EUR 0.3706 EUR
2022-11-17 0.3633 EUR 12,381,349.7616 XRP 0.3609 EUR 0.3565 EUR 0.3723 EUR 0.3685 EUR
2022-11-16 0.3603 EUR 19,274,553.7292 XRP 0.3749 EUR 0.3470 EUR 0.3764 EUR 0.3609 EUR
2022-11-15 0.3686 EUR 29,379,391.2137 XRP 0.3653 EUR 0.3545 EUR 0.3832 EUR 0.3729 EUR
2022-11-14 0.3412 EUR 33,968,973.2770 XRP 0.3292 EUR 0.3110 EUR 0.3671 EUR 0.3644 EUR
2022-11-13 0.3341 EUR 11,557,758.7101 XRP 0.3498 EUR 0.3207 EUR 0.3559 EUR 0.3253 EUR
2022-11-12 0.3544 EUR 7,254,497.1080 XRP 0.3702 EUR 0.3461 EUR 0.3702 EUR 0.3528 EUR
2022-11-11 0.3721 EUR 27,845,312.4417 XRP 0.3861 EUR 0.3546 EUR 0.3909 EUR 0.3717 EUR
2022-11-10 0.3686 EUR 46,337,968.4207 XRP 0.3306 EUR 0.3296 EUR 0.3937 EUR 0.3871 EUR
2022-11-09 0.3597 EUR 58,378,669.8324 XRP 0.4037 EUR 0.3155 EUR 0.4089 EUR 0.3323 EUR
2022-11-08 0.4159 EUR 41,891,216.3484 XRP 0.4642 EUR 0.3312 EUR 0.4665 EUR 0.3962 EUR
2022-11-07 0.4710 EUR 10,504,538.3677 XRP 0.4739 EUR 0.4576 EUR 0.4802 EUR 0.4627 EUR
2022-11-06 0.4898 EUR 7,843,081.8808 XRP 0.4950 EUR 0.4773 EUR 0.4965 EUR 0.4779 EUR
2022-11-05 0.5003 EUR 10,562,296.8285 XRP 0.5091 EUR 0.4917 EUR 0.5123 EUR 0.4967 EUR
2022-11-04 0.4993 EUR 26,109,589.4528 XRP 0.4662 EUR 0.4644 EUR 0.5200 EUR 0.5066 EUR
2022-11-03 0.4673 EUR 8,028,227.9550 XRP 0.4587 EUR 0.4573 EUR 0.4723 EUR 0.4674 EUR
2022-11-02 0.4627 EUR 10,860,644.4551 XRP 0.4698 EUR 0.4531 EUR 0.4711 EUR 0.4620 EUR
2022-11-01 0.4660 EUR 9,657,983.2834 XRP 0.4694 EUR 0.4575 EUR 0.4728 EUR 0.4704 EUR
2022-10-31 0.4607 EUR 9,862,507.6561 XRP 0.4603 EUR 0.4503 EUR 0.4730 EUR 0.4716 EUR
2022-10-30 0.4648 EUR 7,493,220.8668 XRP 0.4715 EUR 0.4566 EUR 0.4747 EUR 0.4593 EUR
2022-10-29 0.4751 EUR 10,964,382.4855 XRP 0.4759 EUR 0.4680 EUR 0.4850 EUR 0.4693 EUR
2022-10-28 0.4670 EUR 7,690,298.4099 XRP 0.4627 EUR 0.4584 EUR 0.4770 EUR 0.4740 EUR
2022-10-27 0.4689 EUR 10,778,096.4877 XRP 0.4643 EUR 0.4603 EUR 0.4776 EUR 0.4637 EUR
2022-10-26 0.4634 EUR 9,396,702.2615 XRP 0.4627 EUR 0.4585 EUR 0.4693 EUR 0.4650 EUR
2022-10-25 0.4573 EUR 18,926,477.2116 XRP 0.4587 EUR 0.4490 EUR 0.4742 EUR 0.4638 EUR
2022-10-24 0.4631 EUR 10,424,921.7634 XRP 0.4755 EUR 0.4544 EUR 0.4797 EUR 0.4604 EUR
2022-10-23 0.4676 EUR 10,771,388.5495 XRP 0.4724 EUR 0.4586 EUR 0.4791 EUR 0.4755 EUR
2022-10-22 0.4705 EUR 8,854,696.8805 XRP 0.4686 EUR 0.4627 EUR 0.4775 EUR 0.4724 EUR
2022-10-21 0.4572 EUR 14,177,633.3284 XRP 0.4564 EUR 0.4472 EUR 0.4683 EUR 0.4666 EUR
2022-10-20 0.4587 EUR 13,918,647.5800 XRP 0.4613 EUR 0.4362 EUR 0.4744 EUR 0.4573 EUR
2022-10-19 0.4676 EUR 8,518,731.6715 XRP 0.4722 EUR 0.4617 EUR 0.4749 EUR 0.4618 EUR
2022-10-18 0.4768 EUR 11,547,592.0237 XRP 0.4890 EUR 0.4641 EUR 0.4914 EUR 0.4737 EUR
2022-10-17 0.4822 EUR 14,962,170.9163 XRP 0.4894 EUR 0.4750 EUR 0.4925 EUR 0.4885 EUR
2022-10-16 0.4929 EUR 12,272,699.1496 XRP 0.4953 EUR 0.4820 EUR 0.5015 EUR 0.4896 EUR
2022-10-15 0.4992 EUR 14,208,491.3583 XRP 0.5029 EUR 0.4920 EUR 0.5042 EUR 0.4963 EUR
2022-10-14 0.5091 EUR 20,310,760.9808 XRP 0.4906 EUR 0.4893 EUR 0.5235 EUR 0.5012 EUR
2022-10-13 0.4782 EUR 29,254,348.0239 XRP 0.5033 EUR 0.4513 EUR 0.5046 EUR 0.4955 EUR
2022-10-12 0.5040 EUR 11,180,942.5261 XRP 0.5012 EUR 0.4977 EUR 0.5119 EUR 0.5025 EUR
2022-10-11 0.5049 EUR 21,550,838.9592 XRP 0.5084 EUR 0.4937 EUR 0.5157 EUR 0.5043 EUR
123...2728