Remove all
  • TrueFi (TRU)
  • Ark (ARK)
  • Horizen (ZEN)
  • Mass Vehicle Ledger (MVL)
  • Request Network (REQ)
  • Dent (DENT)
  • Constellation (DAG)
  • Orbs (ORBS)
Absolute: year month week YTD all
Relative: year month week YTD all

Price data updated just now.

126 TrueFi (TRU) $0.19{0,14,22,14,24,22,14,18,55,50,67,88,99,100}+0.19%1,141,871,602$3613.88 %$214,420,649
199 Ark (ARK) $0.84{82,74,58,0,73,100,66,41,59,56,45,78,70}-181,091,728$2,691,4052.49 %$151,982,326
141 Horizen (ZEN) $9.77{0,7,23,4,16,43,47,75,58,79,68,100,75,80}+0.69%15,041,013$382.07 %$147,360,407
200 Mass Vehicle Ledger (MVL) $0.01{31,71,40,51,15,61,57,50,8,100,36,44,0}-24,802,958,863$3,611,9914.64 %$147,224,682
143 Request Network (REQ) $0.14{0,18,21,10,29,70,100,55,62,67,79,84,79,80}+0.26%999,653,403$54.40 %$143,597,674
144 Dent (DENT) $0.00{0,26,36,12,61,100,96,66,66,88,69,98,80,91}+0.96%100,000,000,000$301.63 %$139,904,846
213 Constellation (DAG) $0.05{21,17,23,14,0,28,95,100,84,92,81,71,55}-2,873,448,318$292,3740.31 %$130,270,668
227 Orbs (ORBS) $0.03{0,39,36,32,46,78,49,45,17,100,26,41,13}-3,167,720,359$6,187,6422.55 %$109,866,001
Total: