Remove all
  • Nexus (NXS)
  • VITE (VITE)
  • Centrality (CENNZ)
  • Cortex (CTXC)
  • Nimiq (NIM)
  • Sentinel Protocol (UPP)
  • Selfkey (KEY)
Absolute: year month week YTD all
Relative: year month week YTD all

Price data updated 6 minutes and 42 seconds ago.

242 Nexus (NXS) $1.31{35,18,37,59,68,95,100,68,72,55,18,11,6,0}-2.82%70,533,021$981.87 %$92,609,742
245 VITE (VITE) $0.18{100,46,40,21,15,28,8,26,9,24,0,7,30,26}-1.34%481,823,131$1,417,57643.74 %$88,404,443
249 Centrality (CENNZ) $0.07{100,81,71,73,46,31,0,25,35,29,19,69,25,8}-4.24%1,200,000,000$51,0811.26 %$84,332,479
253 Cortex (CTXC) $0.32{35,21,29,12,17,32,100,64,44,31,10,12,0,5}+3.15%249,938,725$874,83619.86 %$79,184,253
257 Nimiq (NIM) $0.01{38,19,100,62,74,69,66,42,50,41,13,21,4,0}-1.41%7,762,394,959$30,1111.24 %$71,705,986
265 Sentinel Protocol (UPP) $0.13{100,75,53,49,56,67,66,54,50,55,0,9,10,8}-0.86%458,804,451$30,5707.38 %$60,983,274
266 Selfkey (KEY) $0.01{100,67,75,63,63,60,48,30,33,21,20,23,3,0}-1.40%4,613,195,381$80723.66 %$60,445,144
Total: