HitBTC

Market TRON (TRX) / EOS (EOS)

Date Price Volume Open Low High Close
2019-10-19 0.0054 EOS 159.0000 TRX 0.0054 EOS 0.0054 EOS 0.0054 EOS 0.0054 EOS
2019-10-18 0.0052 EOS 864.0000 TRX 0.0053 EOS 0.0052 EOS 0.0053 EOS 0.0053 EOS
2019-10-17 0.0052 EOS 1,144.0000 TRX 0.0051 EOS 0.0051 EOS 0.0052 EOS 0.0052 EOS
2019-10-16 0.0051 EOS 762.0000 TRX 0.0052 EOS 0.0051 EOS 0.0052 EOS 0.0051 EOS
2019-10-15 0.0053 EOS 139,082.0000 TRX 0.0053 EOS 0.0053 EOS 0.0056 EOS 0.0053 EOS
2019-10-14 0.0052 EOS 1,648.0000 TRX 0.0052 EOS 0.0052 EOS 0.0052 EOS 0.0052 EOS
2019-10-13 0.0051 EOS 202.0000 TRX 0.0051 EOS 0.0051 EOS 0.0051 EOS 0.0051 EOS
2019-10-12 0.0052 EOS 2,155.0000 TRX 0.0052 EOS 0.0051 EOS 0.0052 EOS 0.0051 EOS
2019-10-11 0.0052 EOS 1,865.0000 TRX 0.0051 EOS 0.0051 EOS 0.0052 EOS 0.0052 EOS
2019-10-10 0.0052 EOS 1,005.0000 TRX 0.0053 EOS 0.0052 EOS 0.0053 EOS 0.0052 EOS
2019-10-09 0.0053 EOS 2,243.0000 TRX 0.0053 EOS 0.0053 EOS 0.0053 EOS 0.0053 EOS
2019-10-08 0.0054 EOS 259.0000 TRX 0.0053 EOS 0.0053 EOS 0.0054 EOS 0.0054 EOS
2019-10-07 0.0051 EOS 3,686.0000 TRX 0.0051 EOS 0.0051 EOS 0.0052 EOS 0.0051 EOS
2019-10-06 0.0051 EOS 12,422.0000 TRX 0.0050 EOS 0.0050 EOS 0.0051 EOS 0.0051 EOS
2019-10-05 0.0050 EOS 5,772.0000 TRX 0.0049 EOS 0.0049 EOS 0.0051 EOS 0.0050 EOS
2019-10-04 0.0048 EOS 653.0000 TRX 0.0048 EOS 0.0048 EOS 0.0048 EOS 0.0048 EOS
2019-10-03 0.0048 EOS 69,315.0000 TRX 0.0048 EOS 0.0048 EOS 0.0048 EOS 0.0048 EOS
2019-10-02 0.0048 EOS 22.0000 TRX 0.0048 EOS 0.0048 EOS 0.0048 EOS 0.0048 EOS
2019-10-01 0.0048 EOS 2,862.0000 TRX 0.0048 EOS 0.0047 EOS 0.0048 EOS 0.0048 EOS
2019-09-30 0.0048 EOS 137,735.0000 TRX 0.0048 EOS 0.0048 EOS 0.0051 EOS 0.0049 EOS
2019-09-29 0.0048 EOS 46.0000 TRX 0.0048 EOS 0.0048 EOS 0.0048 EOS 0.0048 EOS
2019-09-26 0.0046 EOS 10,776.0000 TRX 0.0046 EOS 0.0046 EOS 0.0046 EOS 0.0046 EOS
2019-09-25 0.0046 EOS 85,891.0000 TRX 0.0046 EOS 0.0045 EOS 0.0047 EOS 0.0046 EOS
2019-09-24 0.0047 EOS 127,169.0000 TRX 0.0044 EOS 0.0043 EOS 0.0051 EOS 0.0045 EOS
2019-09-23 0.0044 EOS 18,687.0000 TRX 0.0044 EOS 0.0044 EOS 0.0044 EOS 0.0044 EOS
2019-09-22 0.0045 EOS 38.0000 TRX 0.0045 EOS 0.0045 EOS 0.0045 EOS 0.0045 EOS
2019-09-21 0.0045 EOS 48,935.0000 TRX 0.0043 EOS 0.0043 EOS 0.0046 EOS 0.0046 EOS
2019-09-20 0.0044 EOS 11,873.0000 TRX 0.0044 EOS 0.0044 EOS 0.0045 EOS 0.0045 EOS
2019-09-18 0.0043 EOS 39,500.0000 TRX 0.0041 EOS 0.0041 EOS 0.0044 EOS 0.0044 EOS
2019-09-17 0.0040 EOS 262.0000 TRX 0.0039 EOS 0.0039 EOS 0.0041 EOS 0.0041 EOS
2019-09-16 0.0039 EOS 307,964.0000 TRX 0.0038 EOS 0.0038 EOS 0.0039 EOS 0.0039 EOS
2019-09-15 0.0039 EOS 77,479.0000 TRX 0.0039 EOS 0.0038 EOS 0.0040 EOS 0.0038 EOS
2019-09-14 0.0040 EOS 127,888.0000 TRX 0.0041 EOS 0.0039 EOS 0.0041 EOS 0.0039 EOS
2019-09-13 0.0040 EOS 1.0000 TRX 0.0040 EOS 0.0040 EOS 0.0040 EOS 0.0040 EOS
2019-09-12 0.0039 EOS 1,448.0000 TRX 0.0039 EOS 0.0039 EOS 0.0039 EOS 0.0039 EOS
2019-09-11 0.0042 EOS 16,042.0000 TRX 0.0042 EOS 0.0040 EOS 0.0042 EOS 0.0040 EOS
2019-09-10 0.0042 EOS 24,904.0000 TRX 0.0041 EOS 0.0041 EOS 0.0042 EOS 0.0042 EOS
2019-09-09 0.0041 EOS 24,546.0000 TRX 0.0040 EOS 0.0040 EOS 0.0041 EOS 0.0041 EOS
2019-09-08 0.0043 EOS 665.0000 TRX 0.0043 EOS 0.0042 EOS 0.0043 EOS 0.0042 EOS
2019-09-07 0.0044 EOS 25,973.0000 TRX 0.0044 EOS 0.0042 EOS 0.0044 EOS 0.0043 EOS
2019-09-06 0.0044 EOS 648.0000 TRX 0.0044 EOS 0.0044 EOS 0.0044 EOS 0.0044 EOS
2019-09-05 0.0045 EOS 3,817.0000 TRX 0.0047 EOS 0.0045 EOS 0.0047 EOS 0.0045 EOS
2019-09-03 0.0047 EOS 8,318.0000 TRX 0.0047 EOS 0.0047 EOS 0.0048 EOS 0.0048 EOS
2019-09-02 0.0047 EOS 21,471.0000 TRX 0.0047 EOS 0.0047 EOS 0.0047 EOS 0.0047 EOS
2019-09-01 0.0048 EOS 166,222.0000 TRX 0.0048 EOS 0.0048 EOS 0.0049 EOS 0.0049 EOS
2019-08-31 0.0047 EOS 8,625.0000 TRX 0.0048 EOS 0.0046 EOS 0.0048 EOS 0.0046 EOS
2019-08-30 0.0048 EOS 19,213.0000 TRX 0.0048 EOS 0.0048 EOS 0.0048 EOS 0.0048 EOS
2019-08-29 0.0048 EOS 568,701.0000 TRX 0.0049 EOS 0.0048 EOS 0.0049 EOS 0.0048 EOS
2019-08-28 0.0050 EOS 164,688.0000 TRX 0.0049 EOS 0.0049 EOS 0.0052 EOS 0.0049 EOS
2019-08-26 0.0049 EOS 42,548.0000 TRX 0.0049 EOS 0.0049 EOS 0.0049 EOS 0.0049 EOS