Crypto exchange OKEx

Market Fun Token (FUN) / Bitcoin (BTC)

Identifier on OKEx: FUN-BTC
123...2526
Date Price Volume Open Low High Close
2021-10-24 0.0000 BTC 84,556.3900 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-23 0.0000 BTC 1,321,987.1900 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-22 0.0000 BTC 3,520,033.6800 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-21 0.0000 BTC 4,628,631.9900 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-20 0.0000 BTC 691,690.3900 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-19 0.0000 BTC 638,649.9700 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-18 0.0000 BTC 428,003.8000 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-17 0.0000 BTC 321,315.4000 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-16 0.0000 BTC 458,607.1600 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-15 0.0000 BTC 384,112.0100 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-14 0.0000 BTC 148,809.4400 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-13 0.0000 BTC 781,874.7900 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-12 0.0000 BTC 989,908.1300 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-11 0.0000 BTC 1,244,709.7600 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-10 0.0000 BTC 1,686,172.9500 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-09 0.0000 BTC 726,212.8900 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-08 0.0000 BTC 445,723.2500 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-07 0.0000 BTC 448,686.6300 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-06 0.0000 BTC 1,222,546.2200 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-05 0.0000 BTC 731,697.2700 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-04 0.0000 BTC 305,378.5000 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-03 0.0000 BTC 189,205.5400 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-02 0.0000 BTC 614,260.5900 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-01 0.0000 BTC 673,814.8800 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-30 0.0000 BTC 450,826.3900 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-29 0.0000 BTC 508,837.8700 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-28 0.0000 BTC 423,660.4300 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-27 0.0000 BTC 473,535.2200 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-26 0.0000 BTC 1,707,994.8200 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-25 0.0000 BTC 960,950.0200 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-24 0.0000 BTC 2,321,392.3400 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-23 0.0000 BTC 1,662,554.7400 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-22 0.0000 BTC 3,902,241.7400 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-21 0.0000 BTC 7,079,264.6100 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-20 0.0000 BTC 1,119,348.1600 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-19 0.0000 BTC 244,198.2700 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-18 0.0000 BTC 720,995.5500 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-17 0.0000 BTC 447,689.2100 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-16 0.0000 BTC 821,798.4000 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-15 0.0000 BTC 289,216.7600 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-14 0.0000 BTC 795,977.8400 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-13 0.0000 BTC 1,218,176.5200 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-12 0.0000 BTC 383,855.0000 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-11 0.0000 BTC 305,607.4900 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-10 0.0000 BTC 723,318.7800 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-09 0.0000 BTC 682,275.8900 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-08 0.0000 BTC 618,482.0900 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-07 0.0000 BTC 1,533,811.7300 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-06 0.0000 BTC 211,218.2100 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-05 0.0000 BTC 479,074.0100 FUN 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
123...2526