Crypto exchange Kucoin

Market Aurora (AOA) / Bitcoin (BTC)

Identifier on Kucoin: AOA-BTC
Date Price Volume Open Low High Close
2021-08-19 0.0000 BTC 12,493,354.7594 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-08-18 0.0000 BTC 4,181,157.5002 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-08-17 0.0000 BTC 6,347,581.0758 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-08-16 0.0000 BTC 9,408,157.5597 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-08-15 0.0000 BTC 17,545,976.4042 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-08-14 0.0000 BTC 6,312,897.6050 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-08-13 0.0000 BTC 13,282,487.8838 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-08-12 0.0000 BTC 20,942,526.3676 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-08-11 0.0000 BTC 12,288,163.6664 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-08-10 0.0000 BTC 15,462,969.2118 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-08-09 0.0000 BTC 18,162,156.9095 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-08-08 0.0000 BTC 71,090,386.6588 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-08-07 0.0000 BTC 15,933,743.6388 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-08-06 0.0000 BTC 18,127,307.1166 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-08-05 0.0000 BTC 35,518,529.0267 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-08-04 0.0000 BTC 13,162,990.0079 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-08-03 0.0000 BTC 13,356,392.5413 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-08-02 0.0000 BTC 44,987,080.0381 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-08-01 0.0000 BTC 10,804,059.0192 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-07-31 0.0000 BTC 3,713,066.6296 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-07-30 0.0000 BTC 6,326,450.2137 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-07-29 0.0000 BTC 8,659,824.5514 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-07-28 0.0000 BTC 8,155,688.1115 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-07-27 0.0000 BTC 1,038,494.0080 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-07-26 0.0000 BTC 1,153,046.6207 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-07-25 0.0000 BTC 872,930.6231 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-07-24 0.0000 BTC 1,100,029.3826 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-07-23 0.0000 BTC 4,587,953.5751 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-07-22 0.0000 BTC 3,446,486.3073 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-07-21 0.0000 BTC 7,148,758.4789 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-07-20 0.0000 BTC 6,566,892.2069 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-07-19 0.0000 BTC 6,814,380.1200 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-07-18 0.0000 BTC 6,394,213.4894 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-07-17 0.0000 BTC 1,649,794.1353 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-07-16 0.0000 BTC 905,315.1735 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-07-15 0.0000 BTC 6,994,524.6945 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-07-14 0.0000 BTC 1,931,080.7136 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-07-13 0.0000 BTC 9,448,134.8740 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-07-12 0.0000 BTC 7,204,919.0340 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-07-11 0.0000 BTC 8,940,410.0317 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-07-10 0.0000 BTC 4,881,637.7127 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-07-09 0.0000 BTC 14,869,907.3611 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-07-08 0.0000 BTC 4,301,237.1920 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-07-07 0.0000 BTC 1,609,158.6468 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-07-06 0.0000 BTC 1,281,078.1387 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-07-05 0.0000 BTC 1,711,809.7780 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-07-04 0.0000 BTC 1,516,105.7340 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-07-03 0.0000 BTC 696,322.3841 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-07-02 0.0000 BTC 2,020,116.0686 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-07-01 0.0000 BTC 3,869,742.6104 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC