Crypto exchange Kucoin

Market Aurora (AOA) / Bitcoin (BTC)

Identifier on Kucoin: AOA-BTC
Date Price Volume Open Low High Close
2018-08-15 0.0000 BTC 4,479,770.1575 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-08-14 0.0000 BTC 6,111,310.7292 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-08-13 0.0000 BTC 4,088,964.4912 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-08-12 0.0000 BTC 2,412,162.7775 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-08-11 0.0000 BTC 3,017,178.3242 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-08-10 0.0000 BTC 2,735,198.4786 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-08-09 0.0000 BTC 3,573,644.7941 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-08-08 0.0000 BTC 3,302,684.5270 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-08-07 0.0000 BTC 4,354,317.6410 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-08-06 0.0000 BTC 3,692,616.4547 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-08-05 0.0000 BTC 3,568,652.4523 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-08-04 0.0000 BTC 3,335,551.8969 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-08-03 0.0000 BTC 4,502,033.3270 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-08-02 0.0000 BTC 4,813,163.0385 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-08-01 0.0000 BTC 4,238,175.5957 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-31 0.0000 BTC 4,499,144.5309 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-30 0.0000 BTC 4,183,776.0301 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-29 0.0000 BTC 4,126,805.4602 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-28 0.0000 BTC 3,875,041.1705 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-27 0.0000 BTC 2,762,827.8032 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-26 0.0000 BTC 4,087,330.8427 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-25 0.0000 BTC 4,130,855.0465 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-24 0.0000 BTC 6,543,096.9453 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-23 0.0000 BTC 4,294,870.7682 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-22 0.0000 BTC 3,685,109.4233 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-21 0.0000 BTC 3,881,962.1921 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-20 0.0000 BTC 4,231,445.3060 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-19 0.0000 BTC 3,763,919.6475 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-18 0.0000 BTC 3,610,832.0213 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-17 0.0000 BTC 2,911,125.1584 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-16 0.0000 BTC 3,854,750.9986 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-15 0.0000 BTC 2,966,166.2256 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-14 0.0000 BTC 3,168,343.7343 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-13 0.0000 BTC 3,277,072.3401 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-12 0.0000 BTC 4,530,199.7738 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-11 0.0000 BTC 4,546,347.0136 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-10 0.0000 BTC 3,807,920.4268 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-09 0.0000 BTC 4,972,073.3743 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-08 0.0000 BTC 3,582,333.6181 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-07 0.0000 BTC 2,540,673.2707 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-06 0.0000 BTC 4,059,422.9800 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-05 0.0000 BTC 1,974,356.7430 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-04 0.0000 BTC 1,045,068.9869 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-03 0.0000 BTC 639,363.7671 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-02 0.0000 BTC 1,134,690.4279 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-07-01 0.0000 BTC 646,672.9235 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-06-30 0.0000 BTC 542,486.4726 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-06-29 0.0000 BTC 545,693.0779 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-06-28 0.0000 BTC 84,771,377.3390 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-06-27 0.0000 BTC 24,104,915.0451 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC