Crypto exchange Kucoin

Market Aurora (AOA) / Bitcoin (BTC)

Identifier on Kucoin: AOA-BTC
Date Price Volume Open Low High Close
2018-10-04 0.0000 BTC 27,282,578.6291 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-10-03 0.0000 BTC 25,808,399.2733 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-10-02 0.0000 BTC 25,776,331.5737 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-10-01 0.0000 BTC 16,100,593.5077 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-30 0.0000 BTC 15,602,004.6032 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-29 0.0000 BTC 15,555,668.0503 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-28 0.0000 BTC 12,229,252.1908 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-27 0.0000 BTC 15,794,760.8134 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-26 0.0000 BTC 18,925,672.2309 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-25 0.0000 BTC 19,800,976.7786 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-24 0.0000 BTC 22,704,455.9515 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-23 0.0000 BTC 16,447,402.6528 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-22 0.0000 BTC 10,168,862.8068 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-21 0.0000 BTC 19,750,009.8491 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-20 0.0000 BTC 27,662,465.3404 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-19 0.0000 BTC 24,928,751.3396 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-18 0.0000 BTC 15,776,784.1934 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-17 0.0000 BTC 16,913,315.4126 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-16 0.0000 BTC 22,241,657.4176 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-15 0.0000 BTC 26,704,276.8236 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-14 0.0000 BTC 26,538,100.1709 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-13 0.0000 BTC 32,472,650.2584 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-12 0.0000 BTC 27,028,411.1504 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-11 0.0000 BTC 17,382,773.1649 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-10 0.0000 BTC 12,519,332.1324 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-09 0.0000 BTC 11,036,399.9424 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-08 0.0000 BTC 12,275,721.9523 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-07 0.0000 BTC 18,116,987.1707 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-06 0.0000 BTC 10,544,873.6149 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-05 0.0000 BTC 22,123,630.8394 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-04 0.0000 BTC 22,858,670.0404 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-03 0.0000 BTC 28,184,256.1727 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-02 0.0000 BTC 30,532,327.3813 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-09-01 0.0000 BTC 27,892,292.4879 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-08-31 0.0000 BTC 44,833,722.0221 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-08-30 0.0000 BTC 44,326,456.1425 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-08-29 0.0000 BTC 14,068,696.5892 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-08-28 0.0000 BTC 547,583.0767 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-08-27 0.0000 BTC 1,165,946.1536 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-08-26 0.0000 BTC 701,173.6570 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-08-25 0.0000 BTC 1,730,002.8345 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-08-24 0.0000 BTC 1,727,201.4962 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-08-23 0.0000 BTC 1,970,105.2432 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-08-22 0.0000 BTC 2,415,538.5199 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-08-21 0.0000 BTC 1,968,944.9197 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-08-20 0.0000 BTC 2,071,076.5384 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-08-19 0.0000 BTC 133,433.8066 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-08-18 0.0000 BTC 861,778.9413 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-08-17 0.0000 BTC 1,747,090.5192 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2018-08-16 0.0000 BTC 3,108,901.5315 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC