Crypto exchange Kucoin

Market Aurora (AOA) / Bitcoin (BTC)

Identifier on Kucoin: AOA-BTC
123...2425
Date Price Volume Open Low High Close
2021-10-24 0.0000 BTC 469,186.3246 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-23 0.0000 BTC 35,549,154.7050 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-22 0.0000 BTC 18,902,491.0813 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-21 0.0000 BTC 24,898,156.7807 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-20 0.0000 BTC 37,891,891.3864 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-19 0.0000 BTC 7,734,082.1698 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-18 0.0000 BTC 8,128,718.6170 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-17 0.0000 BTC 4,635,172.5544 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-16 0.0000 BTC 9,153,123.7962 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-15 0.0000 BTC 18,161,516.2136 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-14 0.0000 BTC 24,529,701.0450 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-13 0.0000 BTC 9,841,630.4125 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-12 0.0000 BTC 6,982,652.0892 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-11 0.0000 BTC 15,061,106.2319 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-10 0.0000 BTC 11,711,452.3531 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-09 0.0000 BTC 7,784,427.6929 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-08 0.0000 BTC 5,462,696.9911 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-07 0.0000 BTC 6,362,312.7739 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-06 0.0000 BTC 18,791,594.4569 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-05 0.0000 BTC 14,636,146.6439 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-04 0.0000 BTC 18,665,975.7424 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-03 0.0000 BTC 4,812,222.1213 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-02 0.0000 BTC 11,198,790.1217 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-01 0.0000 BTC 7,131,079.8244 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-30 0.0000 BTC 11,192,212.6387 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-29 0.0000 BTC 9,130,355.2491 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-28 0.0000 BTC 5,895,396.6650 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-27 0.0000 BTC 11,367,760.7736 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-26 0.0000 BTC 7,638,683.0748 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-25 0.0000 BTC 9,085,605.9243 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-24 0.0000 BTC 31,647,296.6231 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-23 0.0000 BTC 52,971,620.6419 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-22 0.0000 BTC 8,903,628.5676 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-21 0.0000 BTC 8,302,391.9959 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-20 0.0000 BTC 14,257,771.6407 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-19 0.0000 BTC 11,764,074.0339 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-18 0.0000 BTC 5,858,315.5789 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-17 0.0000 BTC 4,737,118.6183 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-16 0.0000 BTC 4,937,635.5438 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-15 0.0000 BTC 2,437,201.6972 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-14 0.0000 BTC 7,663,970.8747 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-13 0.0000 BTC 20,599,499.5682 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-12 0.0000 BTC 5,134,140.2307 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-11 0.0000 BTC 1,540,038.9121 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-10 0.0000 BTC 4,799,313.2409 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-09 0.0000 BTC 15,103,345.8875 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-08 0.0000 BTC 11,524,575.1059 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-07 0.0000 BTC 29,888,911.0539 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-06 0.0000 BTC 16,564,050.6325 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-09-05 0.0000 BTC 17,372,743.9138 AOA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
123...2425