Crypto exchange Huobi

Market Theta Token (THETA) / Bitcoin (BTC)

Identifier on Huobi: thetabtc
123...2526
Date Price Volume Open Low High Close
2022-05-18 0.0000 BTC 9,165.5200 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-05-17 0.0000 BTC 21,807.5500 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-05-16 0.0000 BTC 44,939.7600 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-05-15 0.0000 BTC 28,751.6800 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-05-14 0.0000 BTC 71,209.6300 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-05-13 0.0000 BTC 80,194.8676 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-05-12 0.0000 BTC 153,451.5200 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-05-11 0.0000 BTC 305,620.3206 THETA 0.0001 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-05-10 0.0001 BTC 102,069.4006 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-05-09 0.0001 BTC 58,502.1172 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-05-08 0.0001 BTC 20,673.3467 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-05-07 0.0001 BTC 26,520.0400 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-05-06 0.0001 BTC 39,680.7534 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-05-05 0.0001 BTC 51,311.0100 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-05-04 0.0001 BTC 48,134.3600 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-05-03 0.0001 BTC 68,088.8615 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-05-02 0.0001 BTC 24,450.0500 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-05-01 0.0001 BTC 52,686.4400 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-04-30 0.0001 BTC 42,716.6900 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-04-29 0.0001 BTC 27,222.7400 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-04-28 0.0001 BTC 20,797.6100 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-04-27 0.0001 BTC 21,276.9907 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-04-26 0.0001 BTC 43,358.5000 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-04-25 0.0001 BTC 44,772.6732 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-04-24 0.0001 BTC 23,676.1900 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-04-23 0.0001 BTC 17,629.8000 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-04-22 0.0001 BTC 90,928.3338 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-04-21 0.0001 BTC 136,873.3700 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-04-20 0.0001 BTC 15,718.2530 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-04-19 0.0001 BTC 22,314.8400 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-04-18 0.0001 BTC 29,494.2500 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-04-17 0.0001 BTC 17,935.5400 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-04-16 0.0001 BTC 8,415.5300 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-04-15 0.0001 BTC 14,487.5400 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-04-14 0.0001 BTC 32,890.6448 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-04-13 0.0001 BTC 19,062.5500 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-04-12 0.0001 BTC 29,350.6800 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-04-11 0.0001 BTC 38,950.7900 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-04-10 0.0001 BTC 25,489.8038 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-04-09 0.0001 BTC 29,024.4268 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-04-08 0.0001 BTC 24,949.0500 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-04-07 0.0001 BTC 32,710.7881 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-04-06 0.0001 BTC 60,604.8600 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-04-05 0.0001 BTC 46,213.1000 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-04-04 0.0001 BTC 56,473.3300 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-04-03 0.0001 BTC 31,620.1200 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-04-02 0.0001 BTC 64,556.1400 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-04-01 0.0001 BTC 117,641.1924 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-03-31 0.0001 BTC 214,749.1914 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2022-03-30 0.0001 BTC 65,439.7300 THETA 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
123...2526