Crypto exchange Huobi

Market IOI Token (IOI) / BTC

Identifier on Huobi: ioibtc
Date Price Volume Open Low High Close
2022-01-09 0.0000 BTC 7,446.8507 IOI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-01-08 0.0000 BTC 7,998.8233 IOI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-01-07 0.0000 BTC 13,290.2336 IOI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-01-06 0.0000 BTC 9,104.4527 IOI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-01-05 0.0000 BTC 20,160.3043 IOI 0.0001 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-01-04 0.0001 BTC 35,258.7172 IOI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0001 BTC
2022-01-03 0.0000 BTC 31,270.8108 IOI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0001 BTC
2022-01-02 0.0000 BTC 8,253.1526 IOI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-01-01 0.0000 BTC 5,897.0846 IOI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-12-31 0.0000 BTC 6,426.0128 IOI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-12-30 0.0000 BTC 8,941.3318 IOI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-12-29 0.0000 BTC 6,597.0289 IOI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-12-28 0.0000 BTC 6,337.4722 IOI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-12-27 0.0000 BTC 9,640.9804 IOI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-12-26 0.0000 BTC 7,034.4046 IOI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-12-25 0.0000 BTC 7,130.2942 IOI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-12-24 0.0000 BTC 6,743.9364 IOI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-12-23 0.0000 BTC 7,881.6730 IOI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-12-22 0.0000 BTC 7,916.5056 IOI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-12-21 0.0000 BTC 6,976.3632 IOI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-12-20 0.0001 BTC 9,061.1155 IOI 0.0001 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-12-19 0.0001 BTC 10,428.4434 IOI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0001 BTC
2021-12-18 0.0000 BTC 11,201.2790 IOI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-12-17 0.0000 BTC 10,109.0596 IOI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-12-16 0.0000 BTC 31,087.2403 IOI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-12-15 0.0000 BTC 57,169.5390 IOI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-12-14 0.0000 BTC 20,072.8272 IOI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-12-13 0.0000 BTC 10,173.0584 IOI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-12-12 0.0000 BTC 7,479.8512 IOI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-12-11 0.0000 BTC 20,239.4898 IOI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-12-10 0.0000 BTC 20,418.1430 IOI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-12-09 0.0000 BTC 31,916.3895 IOI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-12-08 0.0000 BTC 15,855.2917 IOI 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-12-07 0.0001 BTC 13,618.6704 IOI 0.0001 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-12-06 0.0001 BTC 25,148.4464 IOI 0.0001 BTC 0.0000 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-12-05 0.0001 BTC 15,096.0007 IOI 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-12-04 0.0001 BTC 30,997.5293 IOI 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-12-03 0.0001 BTC 12,550.3942 IOI 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-12-02 0.0001 BTC 9,627.7758 IOI 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-12-01 0.0001 BTC 38,156.6076 IOI 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-11-30 0.0001 BTC 25,703.2200 IOI 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-11-29 0.0001 BTC 19,065.5925 IOI 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-11-28 0.0001 BTC 14,810.7946 IOI 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-11-27 0.0001 BTC 19,054.1727 IOI 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-11-26 0.0001 BTC 43,494.6831 IOI 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-11-25 0.0001 BTC 16,635.5724 IOI 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-11-24 0.0001 BTC 72,450.4841 IOI 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC