Crypto exchange Huobi

Market BitUP Token (BUT) / Bitcoin (BTC)

Identifier on Huobi: butbtc
123...2223
Date Price Volume Open Low High Close
2021-12-04 0.0000 BTC 111,693,901.8600 BUT 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-12-03 0.0000 BTC 46,195,197.9900 BUT 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-12-02 0.0000 BTC 30,308,869.7555 BUT 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-12-01 0.0000 BTC 50,939,619.1100 BUT 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-30 0.0000 BTC 140,445,500.4197 BUT 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-29 0.0000 BTC 38,288,795.7300 BUT 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-28 0.0000 BTC 10,904,874.6700 BUT 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-27 0.0000 BTC 73,011,038.0110 BUT 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-26 0.0000 BTC 124,577,958.5087 BUT 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-25 0.0000 BTC 441,201,190.8024 BUT 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-24 0.0000 BTC 27,736,978.2000 BUT 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-23 0.0000 BTC 38,734,611.3300 BUT 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-22 0.0000 BTC 38,519,147.4458 BUT 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-21 0.0000 BTC 23,069,320.6382 BUT 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-20 0.0000 BTC 11,422,048.9130 BUT 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-19 0.0000 BTC 5,405,283.3516 BUT 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-18 0.0000 BTC 11,276,597.5100 BUT 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-17 0.0000 BTC 25,644,457.8073 BUT 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-16 0.0000 BTC 15,471,450.3905 BUT 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-15 0.0000 BTC 31,136,188.9000 BUT 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-14 0.0000 BTC 18,998,514.8796 BUT 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-13 0.0000 BTC 20,650,969.5800 BUT 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-12 0.0000 BTC 23,505,719.2157 BUT 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-11 0.0000 BTC 24,628,669.5330 BUT 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-10 0.0000 BTC 17,727,323.8276 BUT 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-09 0.0000 BTC 41,572,400.8800 BUT 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-08 0.0000 BTC 61,016,451.7288 BUT 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-07 0.0000 BTC 4,603,882.5700 BUT 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-06 0.0000 BTC 21,970,701.2422 BUT 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-05 0.0000 BTC 13,673,039.3415 BUT 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-04 0.0000 BTC 19,313,506.7885 BUT 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-03 0.0000 BTC 17,893,607.1986 BUT 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-02 0.0000 BTC 14,873,340.0880 BUT 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-11-01 0.0000 BTC 22,359,833.0107 BUT 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-31 0.0000 BTC 18,571,498.7599 BUT 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-30 0.0000 BTC 21,798,081.0809 BUT 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-29 0.0000 BTC 34,835,221.5016 BUT 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-28 0.0000 BTC 24,686,283.7602 BUT 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-27 0.0000 BTC 10,030,215.7983 BUT 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-26 0.0000 BTC 2,134,583.9700 BUT 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-25 0.0000 BTC 3,955,597.7600 BUT 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-24 0.0000 BTC 8,783,093.4957 BUT 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-23 0.0000 BTC 18,704,694.6100 BUT 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-22 0.0000 BTC 13,774,927.3100 BUT 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-21 0.0000 BTC 5,215,147.2489 BUT 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-20 0.0000 BTC 9,714,988.0754 BUT 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-19 0.0000 BTC 13,891,106.1221 BUT 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-18 0.0000 BTC 10,949,379.2000 BUT 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-17 0.0000 BTC 20,237,970.1115 BUT 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2021-10-16 0.0000 BTC 43,114,083.8400 BUT 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
123...2223