Crypto exchange HitBTC

Market Rapidz (RPZX) / Bitcoin Cash (BCH)

Identifier on HitBTC: RPZXBCH
123...1011
Date Price Volume Open Low High Close
2021-10-20 0.0000 BCH 1,637,100.0000 RPZX 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH
2021-10-19 0.0000 BCH 4,700.0000 RPZX 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH
2021-10-18 0.0000 BCH 570,300.0000 RPZX 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH
2021-10-15 0.0000 BCH 15,000.0000 RPZX 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH
2021-10-13 0.0000 BCH 283,900.0000 RPZX 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH
2021-10-12 0.0000 BCH 2,394,900.0000 RPZX 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH
2021-10-11 0.0000 BCH 52,500.0000 RPZX 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH
2021-10-10 0.0000 BCH 690,700.0000 RPZX 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH
2021-10-09 0.0000 BCH 200.0000 RPZX 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH
2021-10-07 0.0000 BCH 152,800.0000 RPZX 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH
2021-10-06 0.0000 BCH 858,600.0000 RPZX 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH
2021-10-05 0.0000 BCH 4,940,500.0000 RPZX 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH
2021-10-04 0.0000 BCH 23,734,200.0000 RPZX 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH
2021-10-03 0.0000 BCH 20,693,500.0000 RPZX 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH
2021-10-02 0.0000 BCH 24,599,800.0000 RPZX 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH
2021-10-01 0.0000 BCH 22,639,300.0000 RPZX 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH
2021-09-30 0.0000 BCH 23,620,500.0000 RPZX 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH
2021-09-29 0.0000 BCH 11,648,400.0000 RPZX 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH
2021-09-28 0.0000 BCH 10,359,000.0000 RPZX 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH
2021-09-27 0.0000 BCH 17,959,200.0000 RPZX 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH
2021-09-26 0.0000 BCH 37,616,100.0000 RPZX 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH
2021-09-25 0.0000 BCH 8,316,400.0000 RPZX 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH
2021-09-24 0.0000 BCH 4,544,900.0000 RPZX 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH
2021-09-23 0.0000 BCH 11,510,200.0000 RPZX 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH
2021-09-22 0.0000 BCH 12,142,100.0000 RPZX 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH
2021-09-21 0.0000 BCH 13,340,500.0000 RPZX 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH
2021-09-20 0.0000 BCH 9,179,700.0000 RPZX 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH
2021-09-19 0.0000 BCH 8,679,100.0000 RPZX 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH
2021-09-18 0.0000 BCH 15,665,700.0000 RPZX 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH
2021-09-17 0.0000 BCH 12,341,300.0000 RPZX 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH
2021-09-16 0.0000 BCH 15,641,200.0000 RPZX 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH
2021-09-15 0.0000 BCH 9,719,100.0000 RPZX 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH
2021-09-14 0.0000 BCH 12,983,800.0000 RPZX 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH
2021-09-13 0.0000 BCH 16,040,400.0000 RPZX 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH
2021-09-12 0.0000 BCH 7,270,200.0000 RPZX 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH
2021-09-11 0.0000 BCH 5,968,100.0000 RPZX 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH
2021-09-10 0.0000 BCH 8,258,300.0000 RPZX 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH
2021-09-09 0.0000 BCH 7,013,500.0000 RPZX 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH
2021-09-08 0.0000 BCH 19,075,800.0000 RPZX 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH
2021-09-07 0.0000 BCH 18,174,800.0000 RPZX 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH
2021-09-06 0.0000 BCH 8,596,100.0000 RPZX 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH
2021-09-05 0.0000 BCH 24,667,300.0000 RPZX 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH
2021-09-04 0.0000 BCH 16,830,100.0000 RPZX 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH
2021-09-03 0.0000 BCH 26,809,300.0000 RPZX 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH
2021-09-02 0.0000 BCH 23,573,800.0000 RPZX 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH
2021-09-01 0.0000 BCH 23,230,900.0000 RPZX 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH
2021-08-31 0.0000 BCH 11,380,000.0000 RPZX 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH
2021-08-30 0.0000 BCH 12,224,200.0000 RPZX 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH
2021-08-29 0.0000 BCH 23,194,900.0000 RPZX 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH
2021-08-28 0.0000 BCH 19,639,100.0000 RPZX 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH 0.0000 BCH
123...1011