Crypto exchange HitBTC

Market Bytecoin (BCN) / EOS (EOS)

Identifier on HitBTC: BCNEOS
123...1516
Date Price Volume Open Low High Close
2021-04-16 0.0001 EOS 823,800.0000 BCN 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS
2021-04-15 0.0001 EOS 11,300.0000 BCN 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS
2021-04-14 0.0001 EOS 6,000.0000 BCN 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS
2021-04-13 0.0001 EOS 126,600.0000 BCN 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS
2021-04-12 0.0001 EOS 23,000.0000 BCN 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS
2021-04-10 0.0001 EOS 12,900.0000 BCN 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS
2021-04-09 0.0002 EOS 5,358,100.0000 BCN 0.0002 EOS 0.0002 EOS 0.0002 EOS 0.0002 EOS
2021-04-08 0.0001 EOS 10,100.0000 BCN 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS
2021-04-07 0.0001 EOS 721,100.0000 BCN 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS
2021-04-06 0.0001 EOS 2,705,800.0000 BCN 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0002 EOS 0.0001 EOS
2021-04-05 0.0001 EOS 1,395,400.0000 BCN 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS
2021-04-04 0.0001 EOS 2,782,800.0000 BCN 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS
2021-04-03 0.0001 EOS 3,079,600.0000 BCN 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS
2021-04-02 0.0001 EOS 24,600.0000 BCN 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS
2021-04-01 0.0001 EOS 36,500.0000 BCN 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS
2021-03-31 0.0001 EOS 100.0000 BCN 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS
2021-03-30 0.0001 EOS 1,300.0000 BCN 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS
2021-03-28 0.0001 EOS 1,500.0000 BCN 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS
2021-03-27 0.0001 EOS 43,600.0000 BCN 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS
2021-03-26 0.0001 EOS 307,900.0000 BCN 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS
2021-03-25 0.0002 EOS 2,180,200.0000 BCN 0.0002 EOS 0.0001 EOS 0.0002 EOS 0.0001 EOS
2021-03-24 0.0001 EOS 977,400.0000 BCN 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0002 EOS 0.0002 EOS
2021-03-23 0.0001 EOS 5,016,200.0000 BCN 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0002 EOS 0.0001 EOS
2021-03-22 0.0001 EOS 249,200.0000 BCN 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS
2021-03-21 0.0001 EOS 134,400.0000 BCN 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS
2021-03-20 0.0001 EOS 2,300.0000 BCN 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS
2021-03-19 0.0001 EOS 4,700.0000 BCN 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS
2021-03-18 0.0001 EOS 300.0000 BCN 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS
2021-03-17 0.0001 EOS 3,300.0000 BCN 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS
2021-03-16 0.0001 EOS 5,500.0000 BCN 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS
2021-03-15 0.0001 EOS 20,000.0000 BCN 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS
2021-03-14 0.0001 EOS 24,200.0000 BCN 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS
2021-03-13 0.0001 EOS 552,500.0000 BCN 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS
2021-03-11 0.0001 EOS 23,200.0000 BCN 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS
2021-03-10 0.0001 EOS 3,000.0000 BCN 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS
2021-03-09 0.0001 EOS 15,000.0000 BCN 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS
2021-03-08 0.0001 EOS 249,400.0000 BCN 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS
2021-03-06 0.0001 EOS 1,338,500.0000 BCN 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS
2021-03-05 0.0001 EOS 11,600.0000 BCN 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS
2021-03-04 0.0001 EOS 38,400.0000 BCN 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS
2021-03-03 0.0001 EOS 400.0000 BCN 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS
2021-03-02 0.0001 EOS 133,100.0000 BCN 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS
2021-03-01 0.0001 EOS 100.0000 BCN 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS
2021-02-28 0.0001 EOS 22,000.0000 BCN 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS
2021-02-26 0.0001 EOS 382,500.0000 BCN 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS
2021-02-25 0.0001 EOS 106,400.0000 BCN 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS
2021-02-24 0.0001 EOS 600.0000 BCN 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS
2021-02-23 0.0001 EOS 1,107,100.0000 BCN 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS
2021-02-22 0.0001 EOS 201,900.0000 BCN 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS
2021-02-21 0.0001 EOS 527,600.0000 BCN 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS 0.0001 EOS
123...1516