Crypto exchange DigiFinex

Market Theta Token (THETA) / Bitcoin (BTC)

Identifier on DigiFinex: btc_theta
Date Price Volume Open Low High Close
2020-02-06 0.0000 BTC 253,770.5000 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-02-05 0.0000 BTC 647,492.6800 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-02-04 0.0000 BTC 1,512,023.6700 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-02-03 0.0000 BTC 1,684,764.2300 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-02-02 0.0000 BTC 440,693.7000 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-02-01 0.0000 BTC 212,167.1400 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-01-31 0.0000 BTC 163,890.2400 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-01-30 0.0000 BTC 400,574.1100 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-01-29 0.0000 BTC 171,726.5900 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-01-28 0.0000 BTC 467,908.9100 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-01-27 0.0000 BTC 127,482.6300 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-01-26 0.0000 BTC 142,606.8500 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-01-25 0.0000 BTC 89,149.6000 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-01-24 0.0000 BTC 85,516.9200 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-01-23 0.0000 BTC 182,048.0200 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-01-22 0.0000 BTC 494,171.4700 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-01-21 0.0000 BTC 1,198,411.4400 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-01-20 0.0000 BTC 495,546.3400 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-01-19 0.0000 BTC 739,333.8900 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-01-18 0.0000 BTC 373,294.4600 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-01-17 0.0000 BTC 337,505.7300 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-01-16 0.0000 BTC 579,132.9200 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-01-15 0.0000 BTC 270,989.5900 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-01-14 0.0000 BTC 789,792.2100 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-01-13 0.0000 BTC 758,261.7500 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-01-12 0.0000 BTC 625,230.5500 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-01-11 0.0000 BTC 222,750.3200 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-01-10 0.0000 BTC 331,129.9200 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-01-09 0.0000 BTC 165,089.7000 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-01-08 0.0000 BTC 307,176.8800 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-01-07 0.0000 BTC 1,007,090.6400 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-01-06 0.0000 BTC 1,065,929.0700 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-01-05 0.0000 BTC 947,346.7400 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-01-04 0.0000 BTC 552,987.5300 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-01-03 0.0000 BTC 550,868.3400 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-01-02 0.0000 BTC 446,919.0600 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2020-01-01 0.0000 BTC 374,032.1700 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-12-31 0.0000 BTC 464,139.1400 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-12-30 0.0000 BTC 530,604.2500 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-12-29 0.0000 BTC 478,895.4700 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-12-28 0.0000 BTC 325,169.0000 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-12-27 0.0000 BTC 407,930.5100 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-12-26 0.0000 BTC 463,480.2600 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-12-25 0.0000 BTC 357,837.1000 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-12-24 0.0000 BTC 330,022.1600 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-12-23 0.0000 BTC 467,118.4300 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-12-22 0.0000 BTC 699,114.1400 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-12-21 0.0000 BTC 401,414.8900 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-12-20 0.0000 BTC 626,894.8800 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2019-12-19 0.0000 BTC 555,657.9700 THETA 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC