Crypto exchange Crex24

Market EOS (EOS) / Bitcoin (BTC)

Identifier on Crex24: EOS-BTC
Date Price Volume Open Low High Close
2021-02-26 0.0001 BTC 347.3638 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-02-25 0.0001 BTC 168.9939 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-02-24 0.0001 BTC 541.3340 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-02-23 0.0001 BTC 554.5195 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-02-22 0.0001 BTC 748.1537 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-02-21 0.0001 BTC 477.7002 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-02-20 0.0001 BTC 755.6689 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-02-19 0.0001 BTC 843.3838 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-02-18 0.0001 BTC 72.0005 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-02-17 0.0001 BTC 213.6414 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-02-16 0.0001 BTC 233.8406 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-02-15 0.0001 BTC 1,663.7856 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-02-14 0.0001 BTC 617.0196 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-02-13 0.0001 BTC 304.1491 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-02-12 0.0001 BTC 128.5394 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-02-11 0.0001 BTC 420.4892 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-02-10 0.0001 BTC 431.3015 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-02-09 0.0001 BTC 974.0891 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-02-08 0.0001 BTC 1,461.8803 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-02-07 0.0001 BTC 308.3516 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-02-06 0.0001 BTC 624.1813 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-02-05 0.0001 BTC 268.2190 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-02-04 0.0001 BTC 267.5792 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-02-03 0.0001 BTC 431.1832 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-02-02 0.0001 BTC 150.5339 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-02-01 0.0001 BTC 244.4182 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-01-31 0.0001 BTC 105.8318 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-01-30 0.0001 BTC 393.1839 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-01-29 0.0001 BTC 839.8599 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-01-28 0.0001 BTC 53.2016 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-01-27 0.0001 BTC 104.0650 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-01-26 0.0001 BTC 104.4275 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-01-25 0.0001 BTC 149.7936 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-01-24 0.0001 BTC 77.3620 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-01-23 0.0001 BTC 139.2579 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-01-22 0.0001 BTC 173.8302 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-01-21 0.0001 BTC 83.2641 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-01-20 0.0001 BTC 57.9256 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-01-19 0.0001 BTC 37.7704 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-01-18 0.0001 BTC 172.9772 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-01-17 0.0001 BTC 178.1080 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-01-16 0.0001 BTC 141.9798 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-01-15 0.0001 BTC 739.6607 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-01-14 0.0001 BTC 448.1877 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-01-13 0.0001 BTC 198.5181 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-01-12 0.0001 BTC 402.5183 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-01-11 0.0001 BTC 391.2062 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-01-10 0.0001 BTC 437.3105 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-01-09 0.0001 BTC 179.1887 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC
2021-01-08 0.0001 BTC 389.0458 EOS 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC 0.0001 BTC