Crypto exchange Crex24

Market APOT (APOT) / Ethereum (ETH)

Identifier on Crex24: APOT-ETH
12
Date Price Volume Open Low High Close
2022-08-10 0.0000 ETH 8.0000 APOT 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2022-08-04 0.0000 ETH 1.0000 APOT 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2022-08-02 0.0000 ETH 2.0000 APOT 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2022-04-23 0.0000 ETH 2.0000 APOT 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2022-04-22 0.0000 ETH 27.0000 APOT 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2022-03-04 0.0002 ETH 2.0000 APOT 0.0002 ETH 0.0002 ETH 0.0002 ETH 0.0002 ETH
2022-02-11 0.0014 ETH 1.0000 APOT 0.0014 ETH 0.0014 ETH 0.0014 ETH 0.0014 ETH
2022-01-22 0.0004 ETH 79.0000 APOT 0.0028 ETH 0.0002 ETH 0.0028 ETH 0.0002 ETH
2022-01-21 0.0028 ETH 160.0000 APOT 0.0005 ETH 0.0001 ETH 0.0050 ETH 0.0050 ETH
2021-12-11 0.0001 ETH 3.0000 APOT 0.0001 ETH 0.0001 ETH 0.0001 ETH 0.0001 ETH
2021-11-26 0.0002 ETH 1.0000 APOT 0.0002 ETH 0.0002 ETH 0.0002 ETH 0.0002 ETH
2021-09-27 0.0001 ETH 23.0000 APOT 0.0001 ETH 0.0001 ETH 0.0001 ETH 0.0001 ETH
2021-09-26 0.0001 ETH 21.0000 APOT 0.0001 ETH 0.0001 ETH 0.0001 ETH 0.0001 ETH
2021-07-17 0.0001 ETH 3.0000 APOT 0.0001 ETH 0.0001 ETH 0.0001 ETH 0.0001 ETH
2021-07-15 0.0001 ETH 1.0000 APOT 0.0001 ETH 0.0001 ETH 0.0001 ETH 0.0001 ETH
2021-07-03 0.0002 ETH 1.0000 APOT 0.0002 ETH 0.0002 ETH 0.0002 ETH 0.0002 ETH
2021-05-23 0.0001 ETH 2.9960 APOT 0.0001 ETH 0.0000 ETH 0.0001 ETH 0.0000 ETH
2021-05-22 0.0004 ETH 0.9980 APOT 0.0004 ETH 0.0004 ETH 0.0004 ETH 0.0004 ETH
2021-05-06 0.0004 ETH 0.9980 APOT 0.0004 ETH 0.0004 ETH 0.0004 ETH 0.0004 ETH
2021-05-02 0.0004 ETH 0.9980 APOT 0.0004 ETH 0.0004 ETH 0.0004 ETH 0.0004 ETH
2021-04-30 0.0005 ETH 0.9980 APOT 0.0005 ETH 0.0005 ETH 0.0005 ETH 0.0005 ETH
2021-04-25 0.0004 ETH 2.0000 APOT 0.0004 ETH 0.0004 ETH 0.0004 ETH 0.0004 ETH
2021-04-22 0.0004 ETH 2.0000 APOT 0.0004 ETH 0.0004 ETH 0.0004 ETH 0.0004 ETH
2021-04-18 0.0004 ETH 7.9980 APOT 0.0004 ETH 0.0004 ETH 0.0004 ETH 0.0004 ETH
2021-04-17 0.0003 ETH 3.0000 APOT 0.0003 ETH 0.0003 ETH 0.0003 ETH 0.0003 ETH
2021-04-15 0.0002 ETH 9.0000 APOT 0.0002 ETH 0.0002 ETH 0.0002 ETH 0.0002 ETH
2021-04-09 0.0007 ETH 1.9960 APOT 0.0007 ETH 0.0006 ETH 0.0007 ETH 0.0006 ETH
2021-04-07 0.0002 ETH 0.9980 APOT 0.0002 ETH 0.0002 ETH 0.0002 ETH 0.0002 ETH
2021-03-16 0.0001 ETH 0.9980 APOT 0.0001 ETH 0.0001 ETH 0.0001 ETH 0.0001 ETH
2021-03-15 0.0001 ETH 956.0878 APOT 0.0001 ETH 0.0001 ETH 0.0005 ETH 0.0005 ETH
2021-03-01 0.0001 ETH 0.9980 APOT 0.0001 ETH 0.0001 ETH 0.0001 ETH 0.0001 ETH
2021-02-27 0.0001 ETH 0.9980 APOT 0.0001 ETH 0.0001 ETH 0.0001 ETH 0.0001 ETH
2021-02-20 0.0001 ETH 5.9880 APOT 0.0001 ETH 0.0000 ETH 0.0001 ETH 0.0000 ETH
2021-02-13 0.0001 ETH 0.9980 APOT 0.0001 ETH 0.0001 ETH 0.0001 ETH 0.0001 ETH
2021-02-12 0.0001 ETH 2.9980 APOT 0.0001 ETH 0.0001 ETH 0.0001 ETH 0.0001 ETH
2021-02-11 0.0001 ETH 2.9940 APOT 0.0001 ETH 0.0001 ETH 0.0001 ETH 0.0001 ETH
2021-01-23 0.0000 ETH 6.0000 APOT 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2021-01-11 0.0000 ETH 1.9960 APOT 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2021-01-04 0.0000 ETH 38.0000 APOT 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2020-09-27 0.0001 ETH 0.9980 APOT 0.0001 ETH 0.0001 ETH 0.0001 ETH 0.0001 ETH
2020-09-25 0.0000 ETH 1.0000 APOT 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2020-09-24 0.0000 ETH 38.0000 APOT 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2020-09-20 0.0000 ETH 19.0000 APOT 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2020-09-19 0.0000 ETH 26.9940 APOT 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH 0.0000 ETH
2020-09-03 0.0003 ETH 1.9158 APOT 0.0003 ETH 0.0003 ETH 0.0003 ETH 0.0003 ETH
2020-08-22 0.0001 ETH 1,470.0599 APOT 0.0001 ETH 0.0001 ETH 0.0001 ETH 0.0001 ETH
2020-08-04 0.0000 ETH 859.9368 APOT 0.0001 ETH 0.0000 ETH 0.0001 ETH 0.0000 ETH
2020-04-07 0.0001 ETH 299.8004 APOT 0.0001 ETH 0.0001 ETH 0.0001 ETH 0.0001 ETH
2020-02-22 0.0001 ETH 1.0000 APOT 0.0001 ETH 0.0001 ETH 0.0001 ETH 0.0001 ETH
2020-02-21 0.0001 ETH 303.0000 APOT 0.0001 ETH 0.0001 ETH 0.0001 ETH 0.0001 ETH
12