Crypto exchange Coinbase Pro

Market XYO Network (XYO) / EUR

Identifier on Coinbase Pro: XYO-EUR
Date Price Volume Open Low High Close
2021-10-21 0.0286 EUR 5,792,837.7000 XYO 0.0295 EUR 0.0284 EUR 0.0299 EUR 0.0286 EUR
2021-10-20 0.0288 EUR 11,012,142.2000 XYO 0.0277 EUR 0.0277 EUR 0.0309 EUR 0.0288 EUR
2021-10-19 0.0275 EUR 8,615,043.5000 XYO 0.0287 EUR 0.0273 EUR 0.0287 EUR 0.0275 EUR
2021-10-18 0.0283 EUR 8,784,630.2000 XYO 0.0293 EUR 0.0281 EUR 0.0303 EUR 0.0283 EUR
2021-10-17 0.0285 EUR 13,511,258.5000 XYO 0.0285 EUR 0.0279 EUR 0.0315 EUR 0.0285 EUR
2021-10-16 0.0285 EUR 26,119,395.9000 XYO 0.0290 EUR 0.0272 EUR 0.0329 EUR 0.0285 EUR
2021-10-15 0.0300 EUR 51,191,427.3000 XYO 0.0258 EUR 0.0247 EUR 0.0379 EUR 0.0300 EUR
2021-10-14 0.0256 EUR 6,137,940.8000 XYO 0.0263 EUR 0.0253 EUR 0.0273 EUR 0.0256 EUR
2021-10-13 0.0263 EUR 5,948,520.8000 XYO 0.0274 EUR 0.0262 EUR 0.0283 EUR 0.0263 EUR
2021-10-12 0.0276 EUR 22,341,020.5000 XYO 0.0269 EUR 0.0252 EUR 0.0310 EUR 0.0276 EUR
2021-10-11 0.0268 EUR 30,053,652.5000 XYO 0.0288 EUR 0.0264 EUR 0.0314 EUR 0.0268 EUR
2021-10-10 0.0289 EUR 35,753,674.0000 XYO 0.0338 EUR 0.0287 EUR 0.0370 EUR 0.0289 EUR
2021-10-09 0.0354 EUR 91,537,543.6000 XYO 0.0209 EUR 0.0209 EUR 0.0388 EUR 0.0354 EUR
2021-10-08 0.0204 EUR 11,305,425.4000 XYO 0.0204 EUR 0.0200 EUR 0.0213 EUR 0.0204 EUR
2021-10-07 0.0203 EUR 31,025,584.2000 XYO 0.0222 EUR 0.0196 EUR 0.0235 EUR 0.0203 EUR
2021-10-06 0.0222 EUR 9,222,571.0000 XYO 0.0235 EUR 0.0221 EUR 0.0241 EUR 0.0222 EUR
2021-10-05 0.0235 EUR 9,144,821.2000 XYO 0.0249 EUR 0.0223 EUR 0.0261 EUR 0.0235 EUR
2021-10-04 0.0243 EUR 16,490,545.6000 XYO 0.0259 EUR 0.0242 EUR 0.0259 EUR 0.0243 EUR
2021-10-03 0.0257 EUR 9,475,356.7000 XYO 0.0264 EUR 0.0255 EUR 0.0274 EUR 0.0257 EUR
2021-10-02 0.0268 EUR 13,654,622.1000 XYO 0.0247 EUR 0.0244 EUR 0.0271 EUR 0.0268 EUR
2021-10-01 0.0245 EUR 14,395,082.5000 XYO 0.0239 EUR 0.0233 EUR 0.0255 EUR 0.0245 EUR
2021-09-30 0.0238 EUR 7,289,052.1000 XYO 0.0234 EUR 0.0234 EUR 0.0258 EUR 0.0238 EUR
2021-09-29 0.0231 EUR 7,582,345.3000 XYO 0.0224 EUR 0.0223 EUR 0.0243 EUR 0.0231 EUR
2021-09-28 0.0224 EUR 10,913,402.0000 XYO 0.0239 EUR 0.0223 EUR 0.0247 EUR 0.0224 EUR
2021-09-27 0.0236 EUR 8,668,637.4000 XYO 0.0247 EUR 0.0236 EUR 0.0259 EUR 0.0236 EUR
2021-09-26 0.0248 EUR 8,168,503.5000 XYO 0.0255 EUR 0.0238 EUR 0.0264 EUR 0.0248 EUR
2021-09-25 0.0257 EUR 11,743,947.4000 XYO 0.0243 EUR 0.0236 EUR 0.0277 EUR 0.0257 EUR
2021-09-24 0.0245 EUR 12,229,703.0000 XYO 0.0260 EUR 0.0235 EUR 0.0268 EUR 0.0245 EUR
2021-09-23 0.0258 EUR 7,902,747.7000 XYO 0.0265 EUR 0.0254 EUR 0.0280 EUR 0.0258 EUR
2021-09-22 0.0267 EUR 11,725,300.1000 XYO 0.0243 EUR 0.0239 EUR 0.0282 EUR 0.0267 EUR
2021-09-21 0.0240 EUR 22,624,409.8000 XYO 0.0250 EUR 0.0235 EUR 0.0288 EUR 0.0240 EUR
2021-09-20 0.0246 EUR 21,847,682.5000 XYO 0.0286 EUR 0.0239 EUR 0.0290 EUR 0.0246 EUR
2021-09-19 0.0288 EUR 7,819,143.9000 XYO 0.0296 EUR 0.0280 EUR 0.0306 EUR 0.0288 EUR
2021-09-18 0.0296 EUR 16,082,195.9000 XYO 0.0295 EUR 0.0280 EUR 0.0332 EUR 0.0296 EUR
2021-09-17 0.0295 EUR 25,084,413.4000 XYO 0.0309 EUR 0.0278 EUR 0.0324 EUR 0.0295 EUR
2021-09-16 0.0306 EUR 28,083,340.8000 XYO 0.0351 EUR 0.0301 EUR 0.0375 EUR 0.0306 EUR
2021-09-15 0.0354 EUR 20,532,261.0000 XYO 0.0363 EUR 0.0346 EUR 0.0406 EUR 0.0354 EUR
2021-09-14 0.0356 EUR 9,677,603.9000 XYO 0.0394 EUR 0.0350 EUR 0.0420 EUR 0.0356 EUR