Crypto exchange Bittrex

Market FlorinCoin (FLO) / Bitcoin (BTC)

Identifier on Bittrex: FLO-BTC
123...2930
Date Price Volume Open Low High Close
2023-02-01 0.0000 BTC 9,743.6242 FLO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-31 0.0000 BTC 114,191.9640 FLO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-27 0.0000 BTC 52,946.2881 FLO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-24 0.0000 BTC 279,562.8043 FLO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-23 0.0000 BTC 6,602.9435 FLO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-22 0.0000 BTC 37,629.3735 FLO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-21 0.0000 BTC 50,000.0000 FLO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-20 0.0000 BTC 202,270.1257 FLO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-19 0.0000 BTC 4,796.9921 FLO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-18 0.0000 BTC 294,146.1406 FLO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-17 0.0000 BTC 17,762.4365 FLO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-15 0.0000 BTC 69,791.4030 FLO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-14 0.0000 BTC 17,284.0121 FLO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-13 0.0000 BTC 13,353.9520 FLO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-12 0.0000 BTC 26,786.9031 FLO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-11 0.0000 BTC 7,512.3787 FLO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-10 0.0000 BTC 34,669.2502 FLO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-09 0.0000 BTC 23,998.5795 FLO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-08 0.0000 BTC 18,098.8379 FLO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-07 0.0000 BTC 33,800.5467 FLO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-05 0.0000 BTC 40,782.7543 FLO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-04 0.0000 BTC 318,195.1914 FLO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-03 0.0000 BTC 29,371.7821 FLO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-02 0.0000 BTC 95,523.4463 FLO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2023-01-01 0.0000 BTC 45,404.6939 FLO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-31 0.0000 BTC 18,475.3941 FLO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-30 0.0000 BTC 51,981.5188 FLO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-29 0.0000 BTC 18,983.4468 FLO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-28 0.0000 BTC 111,231.2694 FLO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-27 0.0000 BTC 72,324.7627 FLO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-26 0.0000 BTC 411,561.6271 FLO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-25 0.0000 BTC 24,253,602.1635 FLO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-24 0.0000 BTC 258,859.3189 FLO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-23 0.0000 BTC 42,942.0777 FLO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-22 0.0000 BTC 29,016.5670 FLO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-20 0.0000 BTC 29,279.0906 FLO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-17 0.0000 BTC 142,301.5110 FLO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-16 0.0000 BTC 3,569.6300 FLO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-15 0.0000 BTC 16,985.6079 FLO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-13 0.0000 BTC 368,937.7222 FLO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-12 0.0000 BTC 737.8025 FLO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-10 0.0000 BTC 358,184.0554 FLO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-09 0.0000 BTC 379,407.5957 FLO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-08 0.0000 BTC 23,571.2374 FLO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-07 0.0000 BTC 1,498,953.5342 FLO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-06 0.0000 BTC 2,298.3333 FLO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-04 0.0000 BTC 8,941.5168 FLO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-03 0.0000 BTC 2,283.3333 FLO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-02 0.0000 BTC 2,291.0000 FLO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
2022-12-01 0.0000 BTC 82,329.7255 FLO 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC 0.0000 BTC
123...2930