Crypto exchange Bittrex

Market Bitcoin (BTC) / EUR

Identifier on Bittrex: BTC-EUR
Date Price Volume Open Low High Close
2020-07-03 8,104.4065 EUR 17.1898 BTC 8,109.4230 EUR 8,063.0000 EUR 8,142.5250 EUR 8,063.0000 EUR
2020-07-02 8,154.3801 EUR 29.9099 BTC 8,236.7550 EUR 7,990.0000 EUR 8,237.7860 EUR 8,114.7120 EUR
2020-07-01 8,187.1927 EUR 29.7265 BTC 8,140.0000 EUR 8,107.9010 EUR 8,261.9970 EUR 8,227.8730 EUR
2020-06-30 8,160.7962 EUR 28.6666 BTC 8,175.1830 EUR 8,133.3230 EUR 8,207.5970 EUR 8,140.2040 EUR
2020-06-29 8,133.0118 EUR 30.4832 BTC 8,152.6240 EUR 8,020.9350 EUR 8,232.1890 EUR 8,170.1140 EUR
2020-06-28 8,117.5639 EUR 27.5234 BTC 8,029.2430 EUR 7,998.4900 EUR 8,199.9970 EUR 8,125.9240 EUR
2020-06-27 8,055.0174 EUR 18.3595 BTC 8,164.5190 EUR 7,880.3000 EUR 8,205.3400 EUR 8,053.3660 EUR
2020-06-26 8,179.0204 EUR 29.4682 BTC 8,246.4860 EUR 8,090.0840 EUR 8,282.3130 EUR 8,211.8050 EUR
2020-06-25 8,229.4726 EUR 39.2497 BTC 8,263.7530 EUR 8,028.0010 EUR 8,318.2940 EUR 8,250.0000 EUR
2020-06-24 8,329.6712 EUR 34.3727 BTC 8,500.0060 EUR 8,166.7640 EUR 8,551.4690 EUR 8,263.7040 EUR
2020-06-23 8,548.4786 EUR 24.1404 BTC 8,620.3050 EUR 8,500.0000 EUR 8,620.3050 EUR 8,502.2510 EUR
2020-06-22 8,484.6903 EUR 20.3017 BTC 8,320.0000 EUR 8,320.0000 EUR 8,670.0000 EUR 8,596.3780 EUR
2020-06-21 8,384.5051 EUR 9.2637 BTC 8,392.6960 EUR 8,320.0000 EUR 8,416.0000 EUR 8,320.7100 EUR
2020-06-20 8,335.3608 EUR 13.3647 BTC 8,331.1000 EUR 8,229.0610 EUR 8,395.8740 EUR 8,373.4570 EUR
2020-06-19 8,309.1909 EUR 13.8553 BTC 8,348.8630 EUR 8,220.6040 EUR 8,396.2600 EUR 8,318.5220 EUR
2020-06-18 8,380.4218 EUR 18.6209 BTC 8,414.9950 EUR 8,300.0000 EUR 8,420.0000 EUR 8,385.1450 EUR
2020-06-17 8,408.6777 EUR 22.3333 BTC 8,458.8970 EUR 8,250.0000 EUR 8,529.9990 EUR 8,406.8280 EUR
2020-06-16 8,426.6146 EUR 12.1767 BTC 8,313.9410 EUR 8,303.2380 EUR 8,488.8040 EUR 8,458.1270 EUR
2020-06-15 8,139.0047 EUR 29.7589 BTC 8,305.1660 EUR 7,912.6460 EUR 8,380.0000 EUR 8,334.4490 EUR
2020-06-14 8,356.5237 EUR 9.0357 BTC 8,426.3980 EUR 8,260.0000 EUR 8,426.3980 EUR 8,330.7190 EUR
2020-06-13 8,402.9503 EUR 3.3997 BTC 8,415.9960 EUR 8,339.6370 EUR 8,435.0310 EUR 8,409.0120 EUR
2020-06-12 8,367.2867 EUR 13.6981 BTC 8,222.1990 EUR 8,214.4840 EUR 8,449.9390 EUR 8,412.6250 EUR
2020-06-11 8,467.7693 EUR 33.9191 BTC 8,710.4530 EUR 8,040.0000 EUR 8,742.0870 EUR 8,244.1470 EUR
2020-06-10 8,623.1368 EUR 22.4218 BTC 8,648.9140 EUR 8,569.1160 EUR 8,793.6000 EUR 8,705.8240 EUR
2020-06-09 8,630.4012 EUR 25.6187 BTC 8,680.0000 EUR 8,501.8700 EUR 8,730.0000 EUR 8,652.6750 EUR
2020-06-08 8,635.5329 EUR 21.4482 BTC 8,632.1900 EUR 8,569.9680 EUR 8,680.0000 EUR 8,658.8210 EUR
2020-06-07 8,531.1138 EUR 12.2669 BTC 8,567.5440 EUR 8,355.5660 EUR 8,679.5490 EUR 8,636.4180 EUR
2020-06-06 8,546.6475 EUR 9.3857 BTC 8,536.2330 EUR 8,478.1210 EUR 8,670.6000 EUR 8,577.8530 EUR
2020-06-05 8,611.8059 EUR 24.8808 BTC 8,652.1750 EUR 8,520.4340 EUR 8,689.7900 EUR 8,552.0350 EUR
2020-06-04 8,615.1081 EUR 68.3062 BTC 8,617.3560 EUR 8,500.0000 EUR 8,703.3310 EUR 8,674.5340 EUR
2020-06-03 8,525.7840 EUR 49.9024 BTC 8,517.2250 EUR 8,386.2010 EUR 8,617.2920 EUR 8,617.2920 EUR
2020-06-02 8,771.7280 EUR 43.8646 BTC 9,156.5040 EUR 8,333.0000 EUR 9,194.6990 EUR 8,513.0950 EUR
2020-06-01 8,732.5542 EUR 47.9234 BTC 8,509.7120 EUR 8,509.7120 EUR 9,357.5740 EUR 9,235.7900 EUR
2020-05-31 8,602.7023 EUR 35.9739 BTC 8,716.9900 EUR 8,457.8520 EUR 8,720.0000 EUR 8,507.5180 EUR
2020-05-30 8,573.5992 EUR 28.8401 BTC 8,491.9430 EUR 8,452.2940 EUR 8,765.8930 EUR 8,748.2550 EUR
2020-05-29 8,545.6393 EUR 27.3216 BTC 8,642.6730 EUR 8,438.9500 EUR 8,662.4800 EUR 8,531.9820 EUR
2020-05-28 8,483.3047 EUR 49.0637 BTC 8,348.0000 EUR 8,310.0000 EUR 8,713.5970 EUR 8,648.5770 EUR
2020-05-27 8,297.1859 EUR 26.8308 BTC 8,072.1060 EUR 8,055.2610 EUR 8,402.0990 EUR 8,337.3130 EUR
2020-05-26 8,098.6365 EUR 19.8111 BTC 8,167.4060 EUR 7,980.0000 EUR 8,228.5950 EUR 8,047.0000 EUR
2020-05-25 8,097.4631 EUR 11.9136 BTC 7,999.0000 EUR 7,996.1710 EUR 8,234.5560 EUR 8,199.4730 EUR
2020-05-24 8,236.3000 EUR 24.6731 BTC 8,430.0070 EUR 7,999.3670 EUR 8,554.8220 EUR 8,011.4320 EUR
2020-05-23 8,464.1999 EUR 11.5785 BTC 8,439.3250 EUR 8,347.3010 EUR 8,555.5070 EUR 8,441.3540 EUR
2020-05-22 8,383.2053 EUR 21.2407 BTC 8,285.9060 EUR 8,221.9060 EUR 8,509.3960 EUR 8,430.3270 EUR
2020-05-21 8,587.2697 EUR 55.5336 BTC 8,665.6820 EUR 8,058.5040 EUR 8,799.9980 EUR 8,294.0630 EUR
2020-05-20 8,727.2139 EUR 21.4168 BTC 8,944.9010 EUR 8,523.9830 EUR 8,984.0390 EUR 8,709.2620 EUR
2020-05-19 8,848.9760 EUR 4.4954 BTC 8,870.2070 EUR 8,700.0000 EUR 9,000.0000 EUR 8,930.9840 EUR
2020-05-18 8,998.0187 EUR 11.0153 BTC 8,994.3000 EUR 8,781.9350 EUR 9,258.9800 EUR 8,883.9060 EUR
2020-05-17 8,948.5659 EUR 9.8109 BTC 8,750.0000 EUR 8,730.0510 EUR 9,100.0000 EUR 8,975.1970 EUR
2020-05-16 8,678.1871 EUR 6.4847 BTC 8,590.0000 EUR 8,520.0000 EUR 8,864.9980 EUR 8,739.8650 EUR
2020-05-15 8,780.3739 EUR 36.9280 BTC 9,030.0000 EUR 8,590.0000 EUR 9,084.1970 EUR 8,590.0000 EUR