Crypto exchange Bittrex

Market Bitcoin (BTC) / EUR

Identifier on Bittrex: BTC-EUR
Date Price Volume Open Low High Close
2020-06-04 8,615.1081 EUR 68.3062 BTC 8,617.3560 EUR 8,500.0000 EUR 8,703.3310 EUR 8,674.5340 EUR
2020-06-03 8,525.7840 EUR 49.9024 BTC 8,517.2250 EUR 8,386.2010 EUR 8,617.2920 EUR 8,617.2920 EUR
2020-06-02 8,771.7280 EUR 43.8646 BTC 9,156.5040 EUR 8,333.0000 EUR 9,194.6990 EUR 8,513.0950 EUR
2020-06-01 8,732.5542 EUR 47.9234 BTC 8,509.7120 EUR 8,509.7120 EUR 9,357.5740 EUR 9,235.7900 EUR
2020-05-31 8,602.7023 EUR 35.9739 BTC 8,716.9900 EUR 8,457.8520 EUR 8,720.0000 EUR 8,507.5180 EUR
2020-05-30 8,573.5992 EUR 28.8401 BTC 8,491.9430 EUR 8,452.2940 EUR 8,765.8930 EUR 8,748.2550 EUR
2020-05-29 8,545.6393 EUR 27.3216 BTC 8,642.6730 EUR 8,438.9500 EUR 8,662.4800 EUR 8,531.9820 EUR
2020-05-28 8,483.3047 EUR 49.0637 BTC 8,348.0000 EUR 8,310.0000 EUR 8,713.5970 EUR 8,648.5770 EUR
2020-05-27 8,297.1859 EUR 26.8308 BTC 8,072.1060 EUR 8,055.2610 EUR 8,402.0990 EUR 8,337.3130 EUR
2020-05-26 8,098.6365 EUR 19.8111 BTC 8,167.4060 EUR 7,980.0000 EUR 8,228.5950 EUR 8,047.0000 EUR
2020-05-25 8,097.4631 EUR 11.9136 BTC 7,999.0000 EUR 7,996.1710 EUR 8,234.5560 EUR 8,199.4730 EUR
2020-05-24 8,236.3000 EUR 24.6731 BTC 8,430.0070 EUR 7,999.3670 EUR 8,554.8220 EUR 8,011.4320 EUR
2020-05-23 8,464.1999 EUR 11.5785 BTC 8,439.3250 EUR 8,347.3010 EUR 8,555.5070 EUR 8,441.3540 EUR
2020-05-22 8,383.2053 EUR 21.2407 BTC 8,285.9060 EUR 8,221.9060 EUR 8,509.3960 EUR 8,430.3270 EUR
2020-05-21 8,587.2697 EUR 55.5336 BTC 8,665.6820 EUR 8,058.5040 EUR 8,799.9980 EUR 8,294.0630 EUR
2020-05-20 8,727.2139 EUR 21.4168 BTC 8,944.9010 EUR 8,523.9830 EUR 8,984.0390 EUR 8,709.2620 EUR
2020-05-19 8,848.9760 EUR 4.4954 BTC 8,870.2070 EUR 8,700.0000 EUR 9,000.0000 EUR 8,930.9840 EUR
2020-05-18 8,998.0187 EUR 11.0153 BTC 8,994.3000 EUR 8,781.9350 EUR 9,258.9800 EUR 8,883.9060 EUR
2020-05-17 8,948.5659 EUR 9.8109 BTC 8,750.0000 EUR 8,730.0510 EUR 9,100.0000 EUR 8,975.1970 EUR
2020-05-16 8,678.1871 EUR 6.4847 BTC 8,590.0000 EUR 8,520.0000 EUR 8,864.9980 EUR 8,739.8650 EUR
2020-05-15 8,780.3739 EUR 36.9280 BTC 9,030.0000 EUR 8,590.0000 EUR 9,084.1970 EUR 8,590.0000 EUR
2020-05-14 8,895.5740 EUR 6.3372 BTC 8,571.0140 EUR 8,571.0140 EUR 9,150.0000 EUR 9,064.2450 EUR
2020-05-13 8,400.8861 EUR 19.8204 BTC 8,284.9970 EUR 8,087.7010 EUR 8,796.2980 EUR 8,573.8010 EUR
2020-05-12 8,164.2893 EUR 20.3648 BTC 7,997.2990 EUR 7,966.3010 EUR 8,396.5960 EUR 8,128.8000 EUR
2020-05-11 10,950.0630 EUR 54.6293 BTC 8,089.5340 EUR 7,660.0000 EUR 99,499.0000 EUR 7,923.5340 EUR
2020-05-10 8,119.8516 EUR 49.9612 BTC 8,828.5180 EUR 7,496.0000 EUR 8,828.5180 EUR 8,158.5840 EUR
2020-05-09 8,965.4513 EUR 19.6782 BTC 9,057.0000 EUR 8,804.2000 EUR 9,183.0020 EUR 8,834.6990 EUR
2020-05-08 9,199.6803 EUR 15.6693 BTC 9,258.9750 EUR 9,002.0890 EUR 9,376.6130 EUR 9,100.5130 EUR
2020-05-07 8,956.6375 EUR 14.4110 BTC 8,405.2030 EUR 8,405.2030 EUR 9,388.5990 EUR 9,388.0870 EUR
2020-05-06 8,527.2360 EUR 24.7342 BTC 8,305.9050 EUR 8,256.8010 EUR 8,744.9990 EUR 8,598.8970 EUR
2020-05-05 8,235.3078 EUR 15.4788 BTC 8,161.5350 EUR 8,125.4830 EUR 8,399.9290 EUR 8,305.9050 EUR
2020-05-04 8,006.4861 EUR 13.3548 BTC 8,175.0000 EUR 7,841.0220 EUR 8,243.7110 EUR 8,161.5340 EUR
2020-05-03 8,153.2480 EUR 8.3355 BTC 8,150.5010 EUR 8,000.0000 EUR 8,375.3260 EUR 8,066.5010 EUR
2020-05-02 8,115.8810 EUR 2.7472 BTC 8,083.4420 EUR 7,971.6030 EUR 8,219.6910 EUR 8,120.9970 EUR
2020-05-01 8,044.4306 EUR 12.6766 BTC 7,832.8030 EUR 7,832.8030 EUR 8,299.9990 EUR 8,055.2010 EUR
2020-04-30 8,140.8617 EUR 24.9223 BTC 8,077.2520 EUR 7,723.0010 EUR 8,751.3990 EUR 7,898.7960 EUR
2020-04-29 7,704.7080 EUR 12.9651 BTC 7,185.5720 EUR 7,180.0720 EUR 8,288.6570 EUR 8,006.1010 EUR
2020-04-28 7,213.0397 EUR 7.2772 BTC 7,210.0000 EUR 7,127.7800 EUR 7,300.0000 EUR 7,252.7990 EUR
2020-04-27 7,155.0737 EUR 12.5110 BTC 7,150.0000 EUR 7,042.9010 EUR 7,210.0000 EUR 7,210.0000 EUR
2020-04-26 7,035.5531 EUR 6.9581 BTC 7,005.0000 EUR 6,953.4020 EUR 7,150.0000 EUR 7,150.0000 EUR
2020-04-25 7,010.2986 EUR 26.1819 BTC 6,990.8950 EUR 6,915.4270 EUR 7,199.2950 EUR 7,007.0000 EUR
2020-04-24 9,906.7619 EUR 13.8949 BTC 6,992.2520 EUR 6,870.6260 EUR 3,179,000.0000 EUR 6,926.5870 EUR
2020-04-23 6,817.3971 EUR 18.8962 BTC 6,633.1990 EUR 6,535.7890 EUR 7,090.4930 EUR 6,978.1400 EUR
2020-04-22 6,538.1355 EUR 17.8007 BTC 6,345.0690 EUR 6,315.0000 EUR 6,699.2230 EUR 6,587.1310 EUR
2020-04-21 6,369.4321 EUR 10.7149 BTC 6,353.7950 EUR 6,306.5480 EUR 6,699.2230 EUR 6,335.0000 EUR
2020-04-20 6,475.8901 EUR 25.4130 BTC 6,601.4420 EUR 6,203.9000 EUR 6,666.9300 EUR 6,315.0000 EUR
2020-04-19 6,630.8272 EUR 14.8554 BTC 6,700.0000 EUR 6,540.0000 EUR 6,739.0000 EUR 6,631.2990 EUR
2020-04-18 6,649.1410 EUR 5.6657 BTC 6,496.1010 EUR 6,496.1010 EUR 6,799.9940 EUR 6,700.0000 EUR
2020-04-17 6,479.0973 EUR 6.3252 BTC 6,521.0120 EUR 6,430.0010 EUR 6,609.6000 EUR 6,490.0000 EUR
2020-04-16 6,427.4661 EUR 8.2637 BTC 6,092.4800 EUR 6,000.0000 EUR 6,832.6870 EUR 6,490.8010 EUR