Crypto exchange Bittrex

Market Bitcoin (BTC) / EUR

Identifier on Bittrex: BTC-EUR
Date Price Volume Open Low High Close
2020-07-24 8,219.2207 EUR 42.9666 BTC 8,270.8330 EUR 8,132.1000 EUR 8,281.5960 EUR 8,214.2460 EUR
2020-07-23 8,238.7633 EUR 22.7335 BTC 8,255.0560 EUR 8,163.9000 EUR 8,366.7890 EUR 8,303.1990 EUR
2020-07-22 8,104.1671 EUR 17.3629 BTC 8,130.0000 EUR 8,055.0040 EUR 8,259.7660 EUR 8,257.0560 EUR
2020-07-21 8,113.3456 EUR 23.1883 BTC 8,026.3580 EUR 8,021.2100 EUR 8,289.8730 EUR 8,150.7760 EUR
2020-07-20 8,039.7402 EUR 17.1190 BTC 8,085.6060 EUR 8,001.0000 EUR 8,085.6060 EUR 8,023.4590 EUR
2020-07-19 8,019.4833 EUR 16.2836 BTC 8,039.9620 EUR 7,983.6900 EUR 8,089.2460 EUR 8,074.2510 EUR
2020-07-18 8,028.7870 EUR 5.0324 BTC 8,019.5120 EUR 7,996.2840 EUR 8,062.4850 EUR 8,043.3310 EUR
2020-07-17 8,017.1422 EUR 17.5981 BTC 8,026.3230 EUR 7,988.0000 EUR 8,047.7520 EUR 8,030.3210 EUR
2020-07-16 7,995.6249 EUR 51.8048 BTC 8,072.9730 EUR 7,945.1830 EUR 8,089.2960 EUR 8,032.2080 EUR
2020-07-15 8,092.3798 EUR 27.4485 BTC 8,124.0880 EUR 8,056.8070 EUR 8,134.1460 EUR 8,058.4770 EUR
2020-07-14 8,110.0349 EUR 33.2431 BTC 8,150.9490 EUR 8,060.0000 EUR 8,165.8670 EUR 8,130.4650 EUR
2020-07-13 8,184.8152 EUR 20.0108 BTC 8,222.1310 EUR 8,125.0000 EUR 8,248.1560 EUR 8,167.6140 EUR
2020-07-12 8,209.7876 EUR 12.5866 BTC 8,215.3800 EUR 8,150.0000 EUR 8,250.0000 EUR 8,222.1310 EUR
2020-07-11 8,182.8863 EUR 5.0159 BTC 8,236.1970 EUR 8,141.0450 EUR 8,242.9100 EUR 8,194.6290 EUR
2020-07-10 8,157.3188 EUR 26.0855 BTC 8,180.9300 EUR 8,111.3130 EUR 8,246.4560 EUR 8,238.5790 EUR
2020-07-09 8,253.3493 EUR 33.8360 BTC 8,324.8520 EUR 8,119.2080 EUR 8,330.3930 EUR 8,191.0250 EUR
2020-07-08 8,280.4848 EUR 39.8015 BTC 8,228.5930 EUR 8,192.4400 EUR 8,365.2870 EUR 8,334.7150 EUR
2020-07-07 8,216.0477 EUR 40.0857 BTC 8,253.5360 EUR 8,168.2010 EUR 8,295.4850 EUR 8,218.2420 EUR
2020-07-06 8,186.2283 EUR 40.2145 BTC 8,070.7000 EUR 8,057.0530 EUR 8,292.0810 EUR 8,266.0030 EUR
2020-07-05 8,061.9643 EUR 20.1381 BTC 8,138.2660 EUR 7,960.0000 EUR 8,138.2660 EUR 8,075.6350 EUR
2020-07-04 8,106.0751 EUR 12.7332 BTC 8,063.0000 EUR 8,063.0000 EUR 8,159.9520 EUR 8,120.5400 EUR
2020-07-03 8,104.4065 EUR 17.1898 BTC 8,109.4230 EUR 8,063.0000 EUR 8,142.5250 EUR 8,063.0000 EUR
2020-07-02 8,154.3801 EUR 29.9099 BTC 8,236.7550 EUR 7,990.0000 EUR 8,237.7860 EUR 8,114.7120 EUR
2020-07-01 8,187.1927 EUR 29.7265 BTC 8,140.0000 EUR 8,107.9010 EUR 8,261.9970 EUR 8,227.8730 EUR
2020-06-30 8,160.7962 EUR 28.6666 BTC 8,175.1830 EUR 8,133.3230 EUR 8,207.5970 EUR 8,140.2040 EUR
2020-06-29 8,133.0118 EUR 30.4832 BTC 8,152.6240 EUR 8,020.9350 EUR 8,232.1890 EUR 8,170.1140 EUR
2020-06-28 8,117.5639 EUR 27.5234 BTC 8,029.2430 EUR 7,998.4900 EUR 8,199.9970 EUR 8,125.9240 EUR
2020-06-27 8,055.0174 EUR 18.3595 BTC 8,164.5190 EUR 7,880.3000 EUR 8,205.3400 EUR 8,053.3660 EUR
2020-06-26 8,179.0204 EUR 29.4682 BTC 8,246.4860 EUR 8,090.0840 EUR 8,282.3130 EUR 8,211.8050 EUR
2020-06-25 8,229.4726 EUR 39.2497 BTC 8,263.7530 EUR 8,028.0010 EUR 8,318.2940 EUR 8,250.0000 EUR
2020-06-24 8,329.6712 EUR 34.3727 BTC 8,500.0060 EUR 8,166.7640 EUR 8,551.4690 EUR 8,263.7040 EUR
2020-06-23 8,548.4786 EUR 24.1404 BTC 8,620.3050 EUR 8,500.0000 EUR 8,620.3050 EUR 8,502.2510 EUR
2020-06-22 8,484.6903 EUR 20.3017 BTC 8,320.0000 EUR 8,320.0000 EUR 8,670.0000 EUR 8,596.3780 EUR
2020-06-21 8,384.5051 EUR 9.2637 BTC 8,392.6960 EUR 8,320.0000 EUR 8,416.0000 EUR 8,320.7100 EUR
2020-06-20 8,335.3608 EUR 13.3647 BTC 8,331.1000 EUR 8,229.0610 EUR 8,395.8740 EUR 8,373.4570 EUR
2020-06-19 8,309.1909 EUR 13.8553 BTC 8,348.8630 EUR 8,220.6040 EUR 8,396.2600 EUR 8,318.5220 EUR
2020-06-18 8,380.4218 EUR 18.6209 BTC 8,414.9950 EUR 8,300.0000 EUR 8,420.0000 EUR 8,385.1450 EUR
2020-06-17 8,408.6777 EUR 22.3333 BTC 8,458.8970 EUR 8,250.0000 EUR 8,529.9990 EUR 8,406.8280 EUR
2020-06-16 8,426.6146 EUR 12.1767 BTC 8,313.9410 EUR 8,303.2380 EUR 8,488.8040 EUR 8,458.1270 EUR
2020-06-15 8,139.0047 EUR 29.7589 BTC 8,305.1660 EUR 7,912.6460 EUR 8,380.0000 EUR 8,334.4490 EUR
2020-06-14 8,356.5237 EUR 9.0357 BTC 8,426.3980 EUR 8,260.0000 EUR 8,426.3980 EUR 8,330.7190 EUR
2020-06-13 8,402.9503 EUR 3.3997 BTC 8,415.9960 EUR 8,339.6370 EUR 8,435.0310 EUR 8,409.0120 EUR
2020-06-12 8,367.2867 EUR 13.6981 BTC 8,222.1990 EUR 8,214.4840 EUR 8,449.9390 EUR 8,412.6250 EUR
2020-06-11 8,467.7693 EUR 33.9191 BTC 8,710.4530 EUR 8,040.0000 EUR 8,742.0870 EUR 8,244.1470 EUR
2020-06-10 8,623.1368 EUR 22.4218 BTC 8,648.9140 EUR 8,569.1160 EUR 8,793.6000 EUR 8,705.8240 EUR
2020-06-09 8,630.4012 EUR 25.6187 BTC 8,680.0000 EUR 8,501.8700 EUR 8,730.0000 EUR 8,652.6750 EUR
2020-06-08 8,635.5329 EUR 21.4482 BTC 8,632.1900 EUR 8,569.9680 EUR 8,680.0000 EUR 8,658.8210 EUR
2020-06-07 8,531.1138 EUR 12.2669 BTC 8,567.5440 EUR 8,355.5660 EUR 8,679.5490 EUR 8,636.4180 EUR
2020-06-06 8,546.6475 EUR 9.3857 BTC 8,536.2330 EUR 8,478.1210 EUR 8,670.6000 EUR 8,577.8530 EUR
2020-06-05 8,611.8059 EUR 24.8808 BTC 8,652.1750 EUR 8,520.4340 EUR 8,689.7900 EUR 8,552.0350 EUR