Crypto exchange Bithumb

Market The Midas Touch Gold (TMTG) / KRW

Identifier on Bithumb: TMTG
123...1415
Date Price Volume Open Low High Close
2021-04-17 9.6513 KRW 362,418,013.1753 TMTG 9.8650 KRW 9.1000 KRW 10.3000 KRW 9.6090 KRW
2021-04-16 9.6567 KRW 134,906,870.0612 TMTG 9.8650 KRW 9.3000 KRW 10.2400 KRW 10.0100 KRW
2021-04-15 10.2416 KRW 179,913,570.6067 TMTG 10.7700 KRW 9.7530 KRW 10.7700 KRW 10.1000 KRW
2021-04-14 9.2997 KRW 274,238,290.1656 TMTG 9.8100 KRW 8.8200 KRW 10.2700 KRW 9.0120 KRW
2021-04-13 10.3359 KRW 312,328,450.0684 TMTG 10.9600 KRW 9.7020 KRW 10.9900 KRW 10.1800 KRW
2021-04-12 11.3476 KRW 109,014,357.6482 TMTG 11.8600 KRW 11.0900 KRW 11.8800 KRW 11.1800 KRW
2021-04-11 11.8474 KRW 283,444,303.4177 TMTG 11.1900 KRW 11.1200 KRW 12.3600 KRW 11.6100 KRW
2021-04-10 11.0176 KRW 240,026,456.3731 TMTG 11.4700 KRW 10.5000 KRW 11.6600 KRW 11.0300 KRW
2021-04-09 12.2981 KRW 166,770,486.7913 TMTG 12.1400 KRW 11.9200 KRW 12.5400 KRW 12.3600 KRW
2021-04-08 12.0054 KRW 244,471,639.4575 TMTG 11.7000 KRW 11.3700 KRW 12.5200 KRW 12.1200 KRW
2021-04-07 10.8537 KRW 204,072,133.9086 TMTG 10.8100 KRW 10.1500 KRW 11.5000 KRW 11.1900 KRW
2021-04-06 12.7573 KRW 399,553,495.0342 TMTG 12.2400 KRW 11.4500 KRW 13.8000 KRW 13.3800 KRW
2021-04-05 14.3412 KRW 405,167,400.6363 TMTG 15.0100 KRW 13.5900 KRW 15.2700 KRW 13.6400 KRW
2021-04-04 14.8569 KRW 552,076,028.5321 TMTG 14.5000 KRW 13.5200 KRW 16.0000 KRW 15.6100 KRW
2021-04-03 12.4982 KRW 960,534,309.1354 TMTG 14.1700 KRW 10.6000 KRW 14.2900 KRW 12.3500 KRW
2021-04-02 13.7826 KRW 769,530,260.1496 TMTG 12.3300 KRW 12.2900 KRW 14.6400 KRW 14.3100 KRW
2021-04-01 11.6488 KRW 539,282,596.3524 TMTG 11.0100 KRW 10.5100 KRW 12.4800 KRW 12.4600 KRW
2021-03-31 9.7833 KRW 289,249,874.1282 TMTG 9.5900 KRW 9.3400 KRW 10.3400 KRW 10.3400 KRW
2021-03-30 9.2319 KRW 170,983,152.9239 TMTG 9.2980 KRW 9.1020 KRW 9.3770 KRW 9.3770 KRW
2021-03-29 8.9873 KRW 136,846,049.1883 TMTG 9.1990 KRW 8.8150 KRW 9.1990 KRW 9.0410 KRW
2021-03-28 9.2338 KRW 334,043,844.6434 TMTG 8.8180 KRW 8.6440 KRW 9.6490 KRW 9.2980 KRW
2021-03-27 8.4544 KRW 109,458,764.9782 TMTG 8.4600 KRW 8.3330 KRW 8.5180 KRW 8.5000 KRW
2021-03-26 8.4637 KRW 84,826,482.2883 TMTG 8.3700 KRW 8.2000 KRW 8.7370 KRW 8.5110 KRW
2021-03-25 8.1241 KRW 96,363,228.3718 TMTG 8.1020 KRW 7.8750 KRW 8.3960 KRW 8.3960 KRW
2021-03-24 8.6380 KRW 296,145,427.8710 TMTG 9.1600 KRW 8.2160 KRW 9.1600 KRW 8.3800 KRW
2021-03-23 9.0817 KRW 468,713,992.5493 TMTG 8.4600 KRW 8.4600 KRW 9.4890 KRW 8.9800 KRW
2021-03-22 8.9424 KRW 538,293,392.6984 TMTG 9.7050 KRW 8.3310 KRW 9.7050 KRW 8.6650 KRW
2021-03-21 9.8104 KRW 330,011,297.1922 TMTG 10.1800 KRW 9.3020 KRW 10.1800 KRW 9.9690 KRW
2021-03-20 10.2355 KRW 1,011,035,883.9077 TMTG 11.2000 KRW 9.3330 KRW 11.2000 KRW 9.8300 KRW
2021-03-19 9.6025 KRW 857,733,756.6332 TMTG 9.2000 KRW 8.6640 KRW 10.0800 KRW 9.6150 KRW
2021-03-18 8.3532 KRW 553,763,604.9151 TMTG 7.9380 KRW 7.6310 KRW 9.1300 KRW 9.0200 KRW
2021-03-17 7.0954 KRW 118,738,270.9291 TMTG 7.1070 KRW 6.9990 KRW 7.1990 KRW 7.1760 KRW
2021-03-16 7.0485 KRW 116,567,044.2154 TMTG 7.1420 KRW 6.9860 KRW 7.1640 KRW 7.1500 KRW
2021-03-15 7.0550 KRW 138,592,736.8694 TMTG 7.2500 KRW 6.8210 KRW 7.2790 KRW 7.0520 KRW
2021-03-14 7.2271 KRW 212,576,054.1231 TMTG 7.0400 KRW 6.9500 KRW 7.3860 KRW 7.1500 KRW
2021-03-13 7.1599 KRW 175,738,719.4887 TMTG 7.3330 KRW 7.0860 KRW 7.3900 KRW 7.1700 KRW
2021-03-12 7.2533 KRW 392,824,195.7644 TMTG 6.8980 KRW 6.8980 KRW 7.4900 KRW 7.0340 KRW
2021-03-11 6.5282 KRW 321,236,034.2292 TMTG 6.1840 KRW 6.1450 KRW 6.7300 KRW 6.6340 KRW
2021-03-10 6.3733 KRW 87,856,597.7469 TMTG 6.2980 KRW 6.2810 KRW 6.4300 KRW 6.4080 KRW
2021-03-09 6.3271 KRW 79,260,982.7900 TMTG 6.4010 KRW 6.2950 KRW 6.4190 KRW 6.3120 KRW
2021-03-08 6.3815 KRW 64,207,452.0056 TMTG 6.3310 KRW 6.2660 KRW 6.4580 KRW 6.3880 KRW
2021-03-07 6.2729 KRW 70,187,444.8216 TMTG 6.4380 KRW 6.2100 KRW 6.4380 KRW 6.2280 KRW
2021-03-06 6.0119 KRW 27,588,025.2158 TMTG 6.0540 KRW 5.9810 KRW 6.0590 KRW 6.0120 KRW
2021-03-05 6.0938 KRW 32,439,077.9735 TMTG 6.0880 KRW 6.0120 KRW 6.1830 KRW 6.0850 KRW
2021-03-04 6.0730 KRW 48,746,542.4557 TMTG 6.1670 KRW 6.0020 KRW 6.1680 KRW 6.0040 KRW
2021-03-03 6.1624 KRW 60,619,160.0376 TMTG 6.1790 KRW 6.1050 KRW 6.2250 KRW 6.2200 KRW
2021-03-02 6.0099 KRW 50,306,435.3244 TMTG 6.1320 KRW 5.9200 KRW 6.1320 KRW 6.0060 KRW
2021-03-01 6.0355 KRW 38,284,072.5644 TMTG 6.0500 KRW 5.9930 KRW 6.0920 KRW 6.0260 KRW
2021-02-28 5.7233 KRW 132,518,829.1583 TMTG 5.7940 KRW 5.6100 KRW 5.8450 KRW 5.8450 KRW
2021-02-27 6.1418 KRW 59,812,667.5656 TMTG 6.2130 KRW 6.0300 KRW 6.2460 KRW 6.1370 KRW
123...1415