Crypto exchange Bithumb

Market Theta Token (THETA) / KRW

Identifier on Bithumb: THETA
123...1415
Date Price Volume Open Low High Close
2021-04-17 17,376.3402 KRW 350,237.8575 THETA 17,830.0000 KRW 16,380.0000 KRW 18,710.0000 KRW 16,790.0000 KRW
2021-04-16 17,668.2794 KRW 138,173.9422 THETA 17,830.0000 KRW 16,630.0000 KRW 18,710.0000 KRW 17,300.0000 KRW
2021-04-15 15,461.9628 KRW 75,321.5412 THETA 15,440.0000 KRW 15,270.0000 KRW 15,730.0000 KRW 15,730.0000 KRW
2021-04-14 14,795.7329 KRW 124,472.3093 THETA 14,360.0000 KRW 14,230.0000 KRW 15,280.0000 KRW 15,240.0000 KRW
2021-04-13 14,574.8185 KRW 87,997.2896 THETA 15,090.0000 KRW 14,180.0000 KRW 15,090.0000 KRW 14,790.0000 KRW
2021-04-12 15,071.7426 KRW 21,847.3022 THETA 15,110.0000 KRW 14,960.0000 KRW 15,250.0000 KRW 15,250.0000 KRW
2021-04-11 15,264.2016 KRW 28,698.7982 THETA 14,920.0000 KRW 14,920.0000 KRW 15,580.0000 KRW 15,170.0000 KRW
2021-04-10 15,256.7438 KRW 34,666.1038 THETA 15,510.0000 KRW 15,100.0000 KRW 15,520.0000 KRW 15,380.0000 KRW
2021-04-09 15,932.6061 KRW 42,588.7590 THETA 15,750.0000 KRW 15,640.0000 KRW 16,230.0000 KRW 16,180.0000 KRW
2021-04-08 16,353.7103 KRW 167,023.0775 THETA 16,200.0000 KRW 15,690.0000 KRW 16,830.0000 KRW 16,000.0000 KRW
2021-04-07 14,961.6502 KRW 87,073.7966 THETA 15,100.0000 KRW 14,520.0000 KRW 15,540.0000 KRW 15,220.0000 KRW
2021-04-06 14,308.0145 KRW 68,521.0430 THETA 14,370.0000 KRW 14,060.0000 KRW 14,470.0000 KRW 14,440.0000 KRW
2021-04-05 14,277.5674 KRW 74,112.5668 THETA 14,260.0000 KRW 13,930.0000 KRW 14,500.0000 KRW 14,190.0000 KRW
2021-04-04 14,144.1288 KRW 98,726.1115 THETA 14,100.0000 KRW 13,710.0000 KRW 14,580.0000 KRW 14,280.0000 KRW
2021-04-03 14,352.1460 KRW 155,138.9439 THETA 14,850.0000 KRW 13,750.0000 KRW 15,000.0000 KRW 14,260.0000 KRW
2021-04-02 14,600.1891 KRW 65,806.9484 THETA 14,790.0000 KRW 14,320.0000 KRW 14,870.0000 KRW 14,500.0000 KRW
2021-04-01 14,261.7810 KRW 114,735.7520 THETA 14,560.0000 KRW 14,000.0000 KRW 14,580.0000 KRW 14,250.0000 KRW
2021-03-31 14,599.4176 KRW 91,399.7853 THETA 14,650.0000 KRW 14,300.0000 KRW 14,890.0000 KRW 14,780.0000 KRW
2021-03-30 15,391.3193 KRW 48,917.2028 THETA 15,270.0000 KRW 15,100.0000 KRW 15,640.0000 KRW 15,430.0000 KRW
2021-03-29 15,486.2429 KRW 142,487.8085 THETA 15,620.0000 KRW 15,200.0000 KRW 15,820.0000 KRW 15,670.0000 KRW
2021-03-28 15,280.2327 KRW 128,554.2773 THETA 14,900.0000 KRW 14,790.0000 KRW 15,800.0000 KRW 15,440.0000 KRW
2021-03-27 14,177.3109 KRW 108,888.8062 THETA 14,170.0000 KRW 13,940.0000 KRW 14,530.0000 KRW 14,120.0000 KRW
2021-03-26 14,713.7163 KRW 156,468.8867 THETA 14,950.0000 KRW 14,320.0000 KRW 15,020.0000 KRW 14,820.0000 KRW
2021-03-25 15,264.4073 KRW 221,543.4940 THETA 14,730.0000 KRW 14,430.0000 KRW 16,270.0000 KRW 16,140.0000 KRW
2021-03-24 14,468.0073 KRW 741,180.9816 THETA 16,470.0000 KRW 13,280.0000 KRW 16,700.0000 KRW 13,980.0000 KRW
2021-03-23 15,725.6609 KRW 750,353.9643 THETA 14,160.0000 KRW 14,010.0000 KRW 17,340.0000 KRW 16,030.0000 KRW
2021-03-22 11,966.8368 KRW 349,142.9949 THETA 12,080.0000 KRW 11,400.0000 KRW 12,420.0000 KRW 11,860.0000 KRW
2021-03-21 10,824.5096 KRW 433,260.9076 THETA 10,170.0000 KRW 10,130.0000 KRW 11,300.0000 KRW 11,080.0000 KRW
2021-03-20 9,749.6752 KRW 154,023.9023 THETA 9,495.0000 KRW 9,465.0000 KRW 10,010.0000 KRW 9,780.0000 KRW
2021-03-19 9,721.1645 KRW 186,294.5102 THETA 9,865.0000 KRW 9,410.0000 KRW 10,050.0000 KRW 9,505.0000 KRW
2021-03-18 9,509.0105 KRW 592,704.9696 THETA 9,235.0000 KRW 9,095.0000 KRW 9,785.0000 KRW 9,760.0000 KRW
2021-03-17 8,670.1918 KRW 247,373.5784 THETA 8,200.0000 KRW 8,085.0000 KRW 9,075.0000 KRW 8,995.0000 KRW
2021-03-16 8,386.5780 KRW 147,469.0862 THETA 8,495.0000 KRW 8,185.0000 KRW 8,585.0000 KRW 8,315.0000 KRW
2021-03-15 8,126.3320 KRW 159,874.1365 THETA 8,220.0000 KRW 8,005.0000 KRW 8,310.0000 KRW 8,170.0000 KRW
2021-03-14 8,684.8645 KRW 213,732.8408 THETA 8,795.0000 KRW 8,455.0000 KRW 8,865.0000 KRW 8,615.0000 KRW
2021-03-13 8,005.5582 KRW 249,909.0271 THETA 7,815.0000 KRW 7,645.0000 KRW 8,380.0000 KRW 8,035.0000 KRW
2021-03-12 7,954.9456 KRW 344,418.9332 THETA 8,180.0000 KRW 7,275.0000 KRW 8,795.0000 KRW 7,650.0000 KRW
2021-03-11 8,754.5197 KRW 718,058.7420 THETA 8,060.0000 KRW 8,050.0000 KRW 9,635.0000 KRW 8,750.0000 KRW
2021-03-10 6,998.0731 KRW 488,153.4944 THETA 6,460.0000 KRW 6,455.0000 KRW 7,760.0000 KRW 7,420.0000 KRW
2021-03-09 6,072.4172 KRW 384,119.7899 THETA 5,815.0000 KRW 5,730.0000 KRW 6,295.0000 KRW 6,130.0000 KRW
2021-03-08 5,553.3356 KRW 567,966.8128 THETA 5,425.0000 KRW 5,405.0000 KRW 5,725.0000 KRW 5,595.0000 KRW
2021-03-07 4,876.7591 KRW 279,404.2780 THETA 4,852.0000 KRW 4,756.0000 KRW 4,988.0000 KRW 4,950.0000 KRW
2021-03-06 4,678.6356 KRW 217,806.8705 THETA 4,569.0000 KRW 4,470.0000 KRW 4,778.0000 KRW 4,747.0000 KRW
2021-03-05 4,795.1030 KRW 412,854.9959 THETA 4,960.0000 KRW 4,674.0000 KRW 5,000.0000 KRW 4,720.0000 KRW
2021-03-04 4,856.4718 KRW 243,946.3929 THETA 4,833.0000 KRW 4,672.0000 KRW 5,025.0000 KRW 4,947.0000 KRW
2021-03-03 4,448.5958 KRW 344,469.1530 THETA 4,267.0000 KRW 4,230.0000 KRW 4,598.0000 KRW 4,588.0000 KRW
2021-03-02 4,272.0548 KRW 760,278.1373 THETA 4,318.0000 KRW 4,038.0000 KRW 4,412.0000 KRW 4,201.0000 KRW
2021-03-01 3,645.4551 KRW 117,487.4649 THETA 3,649.0000 KRW 3,601.0000 KRW 3,695.0000 KRW 3,656.0000 KRW
2021-02-28 3,446.7991 KRW 153,729.9190 THETA 3,386.0000 KRW 3,240.0000 KRW 3,652.0000 KRW 3,616.0000 KRW
2021-02-27 3,677.9545 KRW 79,657.4346 THETA 3,644.0000 KRW 3,603.0000 KRW 3,714.0000 KRW 3,676.0000 KRW
123...1415