Crypto exchange Bithumb

Market Theta Token (THETA) / KRW

Identifier on Bithumb: THETA
123...2627
Date Price Volume Open Low High Close
2022-12-03 1,202.0163 KRW 23,479.4272 THETA 1,214.0000 KRW 1,199.0000 KRW 1,216.0000 KRW 1,199.0000 KRW
2022-12-02 1,225.7461 KRW 1,672.4056 THETA 1,227.0000 KRW 1,222.0000 KRW 1,230.0000 KRW 1,230.0000 KRW
2022-12-01 1,248.0870 KRW 57,637.8015 THETA 1,274.0000 KRW 1,240.0000 KRW 1,274.0000 KRW 1,246.0000 KRW
2022-11-30 1,283.5710 KRW 23,484.5440 THETA 1,271.0000 KRW 1,253.0000 KRW 1,306.0000 KRW 1,302.0000 KRW
2022-11-29 1,261.2936 KRW 33,297.8506 THETA 1,271.0000 KRW 1,247.0000 KRW 1,274.0000 KRW 1,265.0000 KRW
2022-11-28 1,256.1174 KRW 20,225.9428 THETA 1,262.0000 KRW 1,238.0000 KRW 1,283.0000 KRW 1,271.0000 KRW
2022-11-27 1,326.7998 KRW 72,787.0621 THETA 1,320.0000 KRW 1,303.0000 KRW 1,342.0000 KRW 1,308.0000 KRW
2022-11-26 1,258.2232 KRW 2,997.9802 THETA 1,265.0000 KRW 1,250.0000 KRW 1,265.0000 KRW 1,259.0000 KRW
2022-11-25 1,264.6090 KRW 35,061.1858 THETA 1,260.0000 KRW 1,256.0000 KRW 1,270.0000 KRW 1,263.0000 KRW
2022-11-24 1,215.2570 KRW 10,204.7379 THETA 1,213.0000 KRW 1,204.0000 KRW 1,227.0000 KRW 1,225.0000 KRW
2022-11-23 1,208.2635 KRW 16,129.9314 THETA 1,204.0000 KRW 1,193.0000 KRW 1,214.0000 KRW 1,214.0000 KRW
2022-11-22 1,176.7586 KRW 20,499.7085 THETA 1,175.0000 KRW 1,170.0000 KRW 1,186.0000 KRW 1,181.0000 KRW
2022-11-21 1,165.4763 KRW 28,404.3564 THETA 1,182.0000 KRW 1,143.0000 KRW 1,182.0000 KRW 1,170.0000 KRW
2022-11-20 1,198.5105 KRW 27,447.5712 THETA 1,222.0000 KRW 1,176.0000 KRW 1,223.0000 KRW 1,182.0000 KRW
2022-11-19 1,240.7094 KRW 13,021.2696 THETA 1,235.0000 KRW 1,234.0000 KRW 1,247.0000 KRW 1,247.0000 KRW
2022-11-18 1,240.3492 KRW 44,032.1437 THETA 1,248.0000 KRW 1,235.0000 KRW 1,259.0000 KRW 1,239.0000 KRW
2022-11-17 1,202.8570 KRW 8,008.7120 THETA 1,203.0000 KRW 1,197.0000 KRW 1,216.0000 KRW 1,205.0000 KRW
2022-11-16 1,228.1226 KRW 4,669.0657 THETA 1,221.0000 KRW 1,214.0000 KRW 1,235.0000 KRW 1,234.0000 KRW
2022-11-15 1,250.2208 KRW 164,012.1232 THETA 1,252.0000 KRW 1,240.0000 KRW 1,280.0000 KRW 1,251.0000 KRW
2022-11-14 1,214.9256 KRW 66,732.9426 THETA 1,211.0000 KRW 1,191.0000 KRW 1,231.0000 KRW 1,226.0000 KRW
2022-11-13 1,212.5013 KRW 39,764.4349 THETA 1,229.0000 KRW 1,190.0000 KRW 1,237.0000 KRW 1,191.0000 KRW
2022-11-12 1,244.4974 KRW 20,533.2426 THETA 1,253.0000 KRW 1,233.0000 KRW 1,253.0000 KRW 1,243.0000 KRW
2022-11-11 1,305.3253 KRW 249,867.1958 THETA 1,314.0000 KRW 1,285.0000 KRW 1,323.0000 KRW 1,309.0000 KRW
2022-11-10 1,400.1979 KRW 271,601.2840 THETA 1,419.0000 KRW 1,361.0000 KRW 1,616.0000 KRW 1,413.0000 KRW
2022-11-09 1,349.2208 KRW 430,209.9046 THETA 1,414.0000 KRW 1,221.0000 KRW 1,434.0000 KRW 1,278.0000 KRW
2022-11-08 1,497.8475 KRW 425,900.3838 THETA 1,564.0000 KRW 1,400.0000 KRW 1,633.0000 KRW 1,493.0000 KRW
2022-11-07 1,695.1958 KRW 38,843.8377 THETA 1,666.0000 KRW 1,664.0000 KRW 1,720.0000 KRW 1,703.0000 KRW
2022-11-06 1,778.3740 KRW 95,252.7978 THETA 1,799.0000 KRW 1,701.0000 KRW 1,801.0000 KRW 1,701.0000 KRW
2022-11-05 1,792.9740 KRW 31,705.5402 THETA 1,786.0000 KRW 1,779.0000 KRW 1,815.0000 KRW 1,798.0000 KRW
2022-11-04 1,807.8120 KRW 61,300.4836 THETA 1,829.0000 KRW 1,790.0000 KRW 1,831.0000 KRW 1,796.0000 KRW
2022-11-03 1,765.3440 KRW 139,838.8791 THETA 1,780.0000 KRW 1,734.0000 KRW 1,790.0000 KRW 1,740.0000 KRW
2022-11-02 1,629.8607 KRW 120,391.8747 THETA 1,658.0000 KRW 1,593.0000 KRW 1,692.0000 KRW 1,636.0000 KRW
2022-11-01 1,669.8096 KRW 67,902.8996 THETA 1,643.0000 KRW 1,642.0000 KRW 1,693.0000 KRW 1,684.0000 KRW
2022-10-31 1,630.1047 KRW 51,021.9904 THETA 1,617.0000 KRW 1,616.0000 KRW 1,645.0000 KRW 1,645.0000 KRW
2022-10-30 1,651.1063 KRW 92,200.1169 THETA 1,670.0000 KRW 1,626.0000 KRW 1,678.0000 KRW 1,648.0000 KRW
2022-10-29 1,694.5122 KRW 708,142.7839 THETA 1,638.0000 KRW 1,638.0000 KRW 1,726.0000 KRW 1,721.0000 KRW
2022-10-28 1,640.0578 KRW 70,490.0156 THETA 1,627.0000 KRW 1,618.0000 KRW 1,653.0000 KRW 1,624.0000 KRW
2022-10-27 1,552.0118 KRW 42,461.4396 THETA 1,541.0000 KRW 1,526.0000 KRW 1,580.0000 KRW 1,555.0000 KRW
2022-10-26 1,551.8271 KRW 32,953.6342 THETA 1,545.0000 KRW 1,531.0000 KRW 1,579.0000 KRW 1,573.0000 KRW
2022-10-25 1,529.2502 KRW 106,493.0549 THETA 1,534.0000 KRW 1,506.0000 KRW 1,551.0000 KRW 1,523.0000 KRW
2022-10-24 1,511.1686 KRW 153,085.7410 THETA 1,456.0000 KRW 1,456.0000 KRW 1,540.0000 KRW 1,509.0000 KRW
2022-10-23 1,451.6139 KRW 35,220.1248 THETA 1,429.0000 KRW 1,425.0000 KRW 1,466.0000 KRW 1,460.0000 KRW
2022-10-22 1,436.3777 KRW 4,613.3728 THETA 1,445.0000 KRW 1,428.0000 KRW 1,445.0000 KRW 1,428.0000 KRW
2022-10-21 1,412.3103 KRW 27,181.8633 THETA 1,400.0000 KRW 1,400.0000 KRW 1,433.0000 KRW 1,433.0000 KRW
2022-10-20 1,414.6144 KRW 17,243.8464 THETA 1,440.0000 KRW 1,400.0000 KRW 1,442.0000 KRW 1,408.0000 KRW
2022-10-19 1,452.1521 KRW 3,613.7506 THETA 1,468.0000 KRW 1,431.0000 KRW 1,477.0000 KRW 1,431.0000 KRW
2022-10-18 1,430.0797 KRW 10,496.8017 THETA 1,425.0000 KRW 1,412.0000 KRW 1,449.0000 KRW 1,449.0000 KRW
2022-10-17 1,445.8730 KRW 16,789.5719 THETA 1,451.0000 KRW 1,435.0000 KRW 1,468.0000 KRW 1,468.0000 KRW
2022-10-16 1,442.3875 KRW 7,608.5221 THETA 1,442.0000 KRW 1,435.0000 KRW 1,455.0000 KRW 1,448.0000 KRW
2022-10-15 1,438.0401 KRW 7,156.2739 THETA 1,452.0000 KRW 1,427.0000 KRW 1,455.0000 KRW 1,440.0000 KRW
123...2627