Crypto exchange Bithumb

Market EOS (EOS) / KRW

Identifier on Bithumb: EOS
123...2627
Date Price Volume Open Low High Close
2022-12-03 1,254.4916 KRW 155,869.7692 EOS 1,262.0000 KRW 1,244.0000 KRW 1,264.0000 KRW 1,249.0000 KRW
2022-12-02 1,263.2975 KRW 138,761.0492 EOS 1,258.0000 KRW 1,257.0000 KRW 1,269.0000 KRW 1,266.0000 KRW
2022-12-01 1,258.1543 KRW 233,671.1792 EOS 1,265.0000 KRW 1,250.0000 KRW 1,265.0000 KRW 1,264.0000 KRW
2022-11-30 1,273.2379 KRW 495,100.5025 EOS 1,275.0000 KRW 1,253.0000 KRW 1,290.0000 KRW 1,287.0000 KRW
2022-11-29 1,250.4262 KRW 101,899.6260 EOS 1,246.0000 KRW 1,243.0000 KRW 1,257.0000 KRW 1,252.0000 KRW
2022-11-28 1,241.0233 KRW 441,723.2467 EOS 1,240.0000 KRW 1,228.0000 KRW 1,255.0000 KRW 1,243.0000 KRW
2022-11-27 1,294.2142 KRW 551,949.8248 EOS 1,279.0000 KRW 1,272.0000 KRW 1,319.0000 KRW 1,273.0000 KRW
2022-11-26 1,273.5094 KRW 324,822.5491 EOS 1,274.0000 KRW 1,261.0000 KRW 1,285.0000 KRW 1,284.0000 KRW
2022-11-25 1,285.3240 KRW 157,782.8642 EOS 1,290.0000 KRW 1,277.0000 KRW 1,296.0000 KRW 1,281.0000 KRW
2022-11-24 1,243.7196 KRW 312,021.6921 EOS 1,239.0000 KRW 1,235.0000 KRW 1,251.0000 KRW 1,249.0000 KRW
2022-11-23 1,247.3950 KRW 454,097.4934 EOS 1,252.0000 KRW 1,233.0000 KRW 1,259.0000 KRW 1,257.0000 KRW
2022-11-22 1,216.3648 KRW 241,375.8730 EOS 1,217.0000 KRW 1,209.0000 KRW 1,224.0000 KRW 1,222.0000 KRW
2022-11-21 1,184.0709 KRW 1,491,411.4531 EOS 1,205.0000 KRW 1,168.0000 KRW 1,206.0000 KRW 1,197.0000 KRW
2022-11-20 1,219.0336 KRW 433,196.4410 EOS 1,238.0000 KRW 1,209.0000 KRW 1,243.0000 KRW 1,215.0000 KRW
2022-11-19 1,247.3706 KRW 154,625.6514 EOS 1,245.0000 KRW 1,241.0000 KRW 1,252.0000 KRW 1,250.0000 KRW
2022-11-18 1,237.0605 KRW 357,022.5122 EOS 1,247.0000 KRW 1,227.0000 KRW 1,248.0000 KRW 1,242.0000 KRW
2022-11-17 1,233.5158 KRW 304,069.6669 EOS 1,226.0000 KRW 1,220.0000 KRW 1,240.0000 KRW 1,229.0000 KRW
2022-11-16 1,243.5943 KRW 388,045.6072 EOS 1,249.0000 KRW 1,230.0000 KRW 1,261.0000 KRW 1,243.0000 KRW
2022-11-15 1,271.4254 KRW 246,153.8509 EOS 1,267.0000 KRW 1,252.0000 KRW 1,290.0000 KRW 1,261.0000 KRW
2022-11-14 1,227.8877 KRW 515,633.5289 EOS 1,233.0000 KRW 1,212.0000 KRW 1,251.0000 KRW 1,250.0000 KRW
2022-11-13 1,217.7660 KRW 633,164.9761 EOS 1,220.0000 KRW 1,206.0000 KRW 1,228.0000 KRW 1,209.0000 KRW
2022-11-12 1,244.5041 KRW 425,459.2459 EOS 1,269.0000 KRW 1,232.0000 KRW 1,270.0000 KRW 1,239.0000 KRW
2022-11-11 1,266.0280 KRW 709,623.4427 EOS 1,263.0000 KRW 1,238.0000 KRW 1,290.0000 KRW 1,289.0000 KRW
2022-11-10 1,305.8972 KRW 1,748,582.4694 EOS 1,314.0000 KRW 1,270.0000 KRW 1,334.0000 KRW 1,317.0000 KRW
2022-11-09 1,254.0809 KRW 6,444,791.9073 EOS 1,345.0000 KRW 1,154.0000 KRW 1,360.0000 KRW 1,186.0000 KRW
2022-11-08 1,418.5885 KRW 6,336,382.1503 EOS 1,557.0000 KRW 1,290.0000 KRW 1,595.0000 KRW 1,390.0000 KRW
2022-11-07 1,586.2397 KRW 292,924.3533 EOS 1,583.0000 KRW 1,573.0000 KRW 1,601.0000 KRW 1,588.0000 KRW
2022-11-06 1,599.2418 KRW 772,523.2187 EOS 1,623.0000 KRW 1,576.0000 KRW 1,627.0000 KRW 1,576.0000 KRW
2022-11-05 1,647.8802 KRW 1,202,395.8906 EOS 1,652.0000 KRW 1,618.0000 KRW 1,698.0000 KRW 1,629.0000 KRW
2022-11-04 1,654.9098 KRW 578,652.0179 EOS 1,661.0000 KRW 1,641.0000 KRW 1,667.0000 KRW 1,662.0000 KRW
2022-11-03 1,634.4499 KRW 375,917.7342 EOS 1,630.0000 KRW 1,622.0000 KRW 1,646.0000 KRW 1,635.0000 KRW
2022-11-02 1,606.1663 KRW 684,901.1228 EOS 1,629.0000 KRW 1,562.0000 KRW 1,640.0000 KRW 1,589.0000 KRW
2022-11-01 1,610.9012 KRW 433,344.4730 EOS 1,614.0000 KRW 1,597.0000 KRW 1,632.0000 KRW 1,602.0000 KRW
2022-10-31 1,587.9839 KRW 631,144.0467 EOS 1,568.0000 KRW 1,567.0000 KRW 1,616.0000 KRW 1,610.0000 KRW
2022-10-30 1,563.7561 KRW 556,980.9991 EOS 1,585.0000 KRW 1,536.0000 KRW 1,586.0000 KRW 1,558.0000 KRW
2022-10-29 1,602.9911 KRW 1,290,711.9928 EOS 1,598.0000 KRW 1,577.0000 KRW 1,623.0000 KRW 1,588.0000 KRW
2022-10-28 1,611.0457 KRW 457,586.0437 EOS 1,612.0000 KRW 1,603.0000 KRW 1,622.0000 KRW 1,604.0000 KRW
2022-10-27 1,579.9946 KRW 576,896.9824 EOS 1,571.0000 KRW 1,570.0000 KRW 1,590.0000 KRW 1,585.0000 KRW
2022-10-26 1,576.8545 KRW 597,467.8061 EOS 1,577.0000 KRW 1,564.0000 KRW 1,589.0000 KRW 1,586.0000 KRW
2022-10-25 1,563.4795 KRW 1,935,181.4803 EOS 1,529.0000 KRW 1,528.0000 KRW 1,599.0000 KRW 1,560.0000 KRW
2022-10-24 1,537.9139 KRW 212,938.5768 EOS 1,543.0000 KRW 1,530.0000 KRW 1,544.0000 KRW 1,532.0000 KRW
2022-10-23 1,552.1950 KRW 374,867.1683 EOS 1,547.0000 KRW 1,540.0000 KRW 1,571.0000 KRW 1,564.0000 KRW
2022-10-22 1,530.6281 KRW 330,531.4190 EOS 1,531.0000 KRW 1,507.0000 KRW 1,553.0000 KRW 1,535.0000 KRW
2022-10-21 1,539.5475 KRW 427,126.5228 EOS 1,513.0000 KRW 1,504.0000 KRW 1,555.0000 KRW 1,543.0000 KRW
2022-10-20 1,519.9761 KRW 523,602.5776 EOS 1,559.0000 KRW 1,486.0000 KRW 1,564.0000 KRW 1,503.0000 KRW
2022-10-19 1,471.9157 KRW 497,325.8246 EOS 1,488.0000 KRW 1,450.0000 KRW 1,494.0000 KRW 1,454.0000 KRW
2022-10-18 1,495.3177 KRW 223,115.2135 EOS 1,500.0000 KRW 1,475.0000 KRW 1,510.0000 KRW 1,509.0000 KRW
2022-10-17 1,514.8543 KRW 198,880.6783 EOS 1,512.0000 KRW 1,505.0000 KRW 1,528.0000 KRW 1,524.0000 KRW
2022-10-16 1,506.7049 KRW 450,592.3973 EOS 1,503.0000 KRW 1,497.0000 KRW 1,522.0000 KRW 1,509.0000 KRW
2022-10-15 1,535.6311 KRW 2,276,543.4130 EOS 1,524.0000 KRW 1,503.0000 KRW 1,554.0000 KRW 1,524.0000 KRW
123...2627