Crypto exchange Bithumb

Market EOS (EOS) / KRW

Identifier on Bithumb: EOS
123...1415
Date Price Volume Open Low High Close
2021-04-17 10,659.1822 KRW 16,497,436.0606 EOS 9,720.0000 KRW 9,575.0000 KRW 11,270.0000 KRW 10,510.0000 KRW
2021-04-16 10,440.9990 KRW 5,749,926.6287 EOS 9,720.0000 KRW 9,575.0000 KRW 10,950.0000 KRW 10,950.0000 KRW
2021-04-15 9,731.6714 KRW 1,619,042.4010 EOS 9,695.0000 KRW 9,535.0000 KRW 9,950.0000 KRW 9,780.0000 KRW
2021-04-14 9,585.4067 KRW 2,783,601.0271 EOS 9,260.0000 KRW 9,200.0000 KRW 9,945.0000 KRW 9,920.0000 KRW
2021-04-13 9,352.3954 KRW 4,722,209.6549 EOS 9,270.0000 KRW 8,855.0000 KRW 9,635.0000 KRW 9,270.0000 KRW
2021-04-12 8,383.0986 KRW 1,182,471.2822 EOS 8,400.0000 KRW 8,220.0000 KRW 8,520.0000 KRW 8,460.0000 KRW
2021-04-11 8,754.7456 KRW 1,261,418.7643 EOS 8,765.0000 KRW 8,640.0000 KRW 8,865.0000 KRW 8,745.0000 KRW
2021-04-10 8,514.3432 KRW 2,939,980.0388 EOS 8,380.0000 KRW 8,305.0000 KRW 8,760.0000 KRW 8,585.0000 KRW
2021-04-09 8,061.5785 KRW 1,023,789.5760 EOS 8,055.0000 KRW 7,950.0000 KRW 8,195.0000 KRW 8,140.0000 KRW
2021-04-08 8,193.7449 KRW 2,013,140.2390 EOS 8,135.0000 KRW 8,040.0000 KRW 8,345.0000 KRW 8,325.0000 KRW
2021-04-07 7,707.0051 KRW 2,601,173.3936 EOS 7,750.0000 KRW 7,405.0000 KRW 7,965.0000 KRW 7,880.0000 KRW
2021-04-06 8,642.7830 KRW 3,094,272.7475 EOS 8,680.0000 KRW 8,380.0000 KRW 9,050.0000 KRW 8,975.0000 KRW
2021-04-05 8,840.3411 KRW 6,753,043.7153 EOS 8,155.0000 KRW 8,080.0000 KRW 9,255.0000 KRW 8,570.0000 KRW
2021-04-04 7,676.4629 KRW 2,794,425.5229 EOS 7,430.0000 KRW 7,260.0000 KRW 8,010.0000 KRW 7,975.0000 KRW
2021-04-03 7,135.4783 KRW 6,136,829.4296 EOS 7,800.0000 KRW 6,605.0000 KRW 7,810.0000 KRW 6,900.0000 KRW
2021-04-02 7,504.3263 KRW 3,530,206.8131 EOS 7,000.0000 KRW 6,940.0000 KRW 7,845.0000 KRW 7,685.0000 KRW
2021-04-01 6,643.8556 KRW 5,982,374.3601 EOS 5,995.0000 KRW 5,880.0000 KRW 7,350.0000 KRW 6,755.0000 KRW
2021-03-31 5,586.5977 KRW 4,613,531.9750 EOS 5,275.0000 KRW 5,225.0000 KRW 5,905.0000 KRW 5,770.0000 KRW
2021-03-30 5,173.1209 KRW 1,133,300.7091 EOS 5,175.0000 KRW 5,085.0000 KRW 5,240.0000 KRW 5,215.0000 KRW
2021-03-29 5,011.6669 KRW 1,041,714.6515 EOS 5,025.0000 KRW 4,950.0000 KRW 5,060.0000 KRW 5,055.0000 KRW
2021-03-28 4,957.9363 KRW 1,100,450.4580 EOS 4,918.0000 KRW 4,894.0000 KRW 5,025.0000 KRW 4,941.0000 KRW
2021-03-27 4,876.3205 KRW 698,276.2938 EOS 4,863.0000 KRW 4,850.0000 KRW 4,920.0000 KRW 4,878.0000 KRW
2021-03-26 4,922.7486 KRW 1,032,575.8517 EOS 4,875.0000 KRW 4,855.0000 KRW 5,010.0000 KRW 4,944.0000 KRW
2021-03-25 4,483.2179 KRW 870,468.1751 EOS 4,533.0000 KRW 4,423.0000 KRW 4,541.0000 KRW 4,501.0000 KRW
2021-03-24 4,786.2544 KRW 3,197,459.1333 EOS 5,095.0000 KRW 4,506.0000 KRW 5,145.0000 KRW 4,590.0000 KRW
2021-03-23 4,929.1487 KRW 747,954.5411 EOS 4,898.0000 KRW 4,856.0000 KRW 5,000.0000 KRW 4,930.0000 KRW
2021-03-22 4,972.5819 KRW 2,494,109.9573 EOS 5,070.0000 KRW 4,862.0000 KRW 5,105.0000 KRW 4,878.0000 KRW
2021-03-21 4,906.7773 KRW 954,525.3900 EOS 4,930.0000 KRW 4,862.0000 KRW 4,956.0000 KRW 4,864.0000 KRW
2021-03-20 5,160.6642 KRW 2,278,524.6823 EOS 5,025.0000 KRW 4,999.0000 KRW 5,270.0000 KRW 5,120.0000 KRW
2021-03-19 4,884.6757 KRW 1,624,548.2632 EOS 4,899.0000 KRW 4,812.0000 KRW 4,944.0000 KRW 4,827.0000 KRW
2021-03-18 4,931.6507 KRW 2,042,486.2124 EOS 4,780.0000 KRW 4,762.0000 KRW 5,020.0000 KRW 4,868.0000 KRW
2021-03-17 4,644.2406 KRW 1,743,758.0406 EOS 4,570.0000 KRW 4,530.0000 KRW 4,716.0000 KRW 4,692.0000 KRW
2021-03-16 4,672.1388 KRW 1,042,669.6117 EOS 4,685.0000 KRW 4,603.0000 KRW 4,754.0000 KRW 4,684.0000 KRW
2021-03-15 4,434.3386 KRW 842,804.1509 EOS 4,421.0000 KRW 4,372.0000 KRW 4,500.0000 KRW 4,500.0000 KRW
2021-03-14 4,665.5368 KRW 1,318,708.0188 EOS 4,691.0000 KRW 4,598.0000 KRW 4,712.0000 KRW 4,600.0000 KRW
2021-03-13 4,805.5169 KRW 3,441,564.0992 EOS 4,675.0000 KRW 4,621.0000 KRW 5,040.0000 KRW 4,942.0000 KRW
2021-03-12 4,384.4634 KRW 1,223,619.3281 EOS 4,376.0000 KRW 4,349.0000 KRW 4,420.0000 KRW 4,418.0000 KRW
2021-03-11 4,493.5886 KRW 868,806.3844 EOS 4,523.0000 KRW 4,460.0000 KRW 4,533.0000 KRW 4,497.0000 KRW
2021-03-10 4,636.3888 KRW 1,305,728.5598 EOS 4,663.0000 KRW 4,558.0000 KRW 4,703.0000 KRW 4,617.0000 KRW
2021-03-09 4,647.5904 KRW 1,788,967.9318 EOS 4,571.0000 KRW 4,541.0000 KRW 4,768.0000 KRW 4,760.0000 KRW
2021-03-08 4,413.6249 KRW 1,308,795.4548 EOS 4,397.0000 KRW 4,378.0000 KRW 4,453.0000 KRW 4,447.0000 KRW
2021-03-07 4,321.5254 KRW 1,397,264.3906 EOS 4,291.0000 KRW 4,271.0000 KRW 4,393.0000 KRW 4,366.0000 KRW
2021-03-06 4,251.3695 KRW 925,602.4637 EOS 4,239.0000 KRW 4,209.0000 KRW 4,302.0000 KRW 4,295.0000 KRW
2021-03-05 4,274.8249 KRW 1,422,315.1883 EOS 4,301.0000 KRW 4,190.0000 KRW 4,325.0000 KRW 4,298.0000 KRW
2021-03-04 4,355.9703 KRW 1,311,068.1903 EOS 4,379.0000 KRW 4,237.0000 KRW 4,450.0000 KRW 4,337.0000 KRW
2021-03-03 4,400.2591 KRW 1,481,264.0566 EOS 4,358.0000 KRW 4,351.0000 KRW 4,453.0000 KRW 4,408.0000 KRW
2021-03-02 4,192.7254 KRW 1,546,864.3488 EOS 4,257.0000 KRW 4,113.0000 KRW 4,285.0000 KRW 4,172.0000 KRW
2021-03-01 4,139.9069 KRW 1,557,380.9064 EOS 4,067.0000 KRW 4,064.0000 KRW 4,236.0000 KRW 4,134.0000 KRW
2021-02-28 3,871.7966 KRW 2,869,514.5796 EOS 3,945.0000 KRW 3,728.0000 KRW 4,032.0000 KRW 3,976.0000 KRW
2021-02-27 4,318.7131 KRW 1,605,993.3597 EOS 4,273.0000 KRW 4,229.0000 KRW 4,402.0000 KRW 4,300.0000 KRW
123...1415