Crypto exchange Binance

Market [unlinked] / Binance USD (BUSD)

Identifier on Binance: SRMBUSD
12...78910
Date Price Volume Open Low High Close
2020-10-24 1.0772 BUSD 29,872.1600 1.0701 BUSD 1.0445 BUSD 1.1013 BUSD 1.0502 BUSD
2020-10-23 1.1027 BUSD 82,095.9500 1.1152 BUSD 1.0436 BUSD 1.1311 BUSD 1.0717 BUSD
2020-10-22 1.1320 BUSD 90,412.0400 1.1028 BUSD 1.0941 BUSD 1.1596 BUSD 1.1154 BUSD
2020-10-21 1.1031 BUSD 104,262.9200 1.0389 BUSD 1.0350 BUSD 1.1518 BUSD 1.1060 BUSD
2020-10-20 1.1002 BUSD 70,509.3200 1.1882 BUSD 1.0386 BUSD 1.1973 BUSD 1.0397 BUSD
2020-10-19 1.2408 BUSD 33,886.9500 1.2958 BUSD 1.1808 BUSD 1.2958 BUSD 1.1886 BUSD
2020-10-18 1.2946 BUSD 25,738.0400 1.2798 BUSD 1.2763 BUSD 1.3161 BUSD 1.2940 BUSD
2020-10-17 1.2758 BUSD 38,257.4400 1.2724 BUSD 1.2434 BUSD 1.3186 BUSD 1.2809 BUSD
2020-10-16 1.3343 BUSD 49,632.0100 1.3979 BUSD 1.2650 BUSD 1.4062 BUSD 1.2776 BUSD
2020-10-15 1.4761 BUSD 407,658.3400 1.3704 BUSD 1.3258 BUSD 1.7444 BUSD 1.4015 BUSD
2020-10-14 1.3519 BUSD 99,704.1700 1.3221 BUSD 1.3098 BUSD 1.3804 BUSD 1.3682 BUSD
2020-10-13 1.3149 BUSD 64,907.9000 1.3135 BUSD 1.2581 BUSD 1.3568 BUSD 1.3247 BUSD
2020-10-12 1.3237 BUSD 135,151.7700 1.2908 BUSD 1.2770 BUSD 1.3692 BUSD 1.3120 BUSD
2020-10-11 1.2794 BUSD 86,370.1400 1.2589 BUSD 1.2124 BUSD 1.3514 BUSD 1.2884 BUSD
2020-10-10 1.3361 BUSD 81,426.0300 1.3686 BUSD 1.2530 BUSD 1.4022 BUSD 1.2632 BUSD
2020-10-09 1.3384 BUSD 180,017.4600 1.2611 BUSD 1.2365 BUSD 1.4471 BUSD 1.3695 BUSD
2020-10-08 1.2241 BUSD 153,052.6600 1.2439 BUSD 1.1204 BUSD 1.3104 BUSD 1.2633 BUSD
2020-10-07 1.2440 BUSD 285,095.9500 1.1510 BUSD 1.0902 BUSD 1.3700 BUSD 1.2453 BUSD
2020-10-06 1.3483 BUSD 139,611.3600 1.5493 BUSD 1.1463 BUSD 1.5683 BUSD 1.1517 BUSD
2020-10-05 1.5682 BUSD 57,942.4700 1.5866 BUSD 1.5043 BUSD 1.6361 BUSD 1.5475 BUSD
2020-10-04 1.5640 BUSD 50,343.8500 1.5806 BUSD 1.5218 BUSD 1.6196 BUSD 1.5886 BUSD
2020-10-03 1.6402 BUSD 26,386.4000 1.6515 BUSD 1.5796 BUSD 1.6707 BUSD 1.5834 BUSD
2020-10-02 1.6561 BUSD 129,916.7600 1.7759 BUSD 1.5627 BUSD 1.7820 BUSD 1.6501 BUSD
2020-10-01 1.7961 BUSD 177,161.7100 1.8473 BUSD 1.6600 BUSD 1.9228 BUSD 1.7741 BUSD
2020-09-30 1.7697 BUSD 86,285.7400 1.7692 BUSD 1.6789 BUSD 1.8850 BUSD 1.8461 BUSD
2020-09-29 1.7689 BUSD 44,722.0600 1.7810 BUSD 1.7181 BUSD 1.8050 BUSD 1.7749 BUSD
2020-09-28 1.8282 BUSD 52,209.8200 1.8836 BUSD 1.7650 BUSD 1.8936 BUSD 1.7846 BUSD
2020-09-27 1.8629 BUSD 62,401.8800 1.8919 BUSD 1.8113 BUSD 1.9250 BUSD 1.8813 BUSD
2020-09-26 1.9209 BUSD 60,891.3500 1.9745 BUSD 1.8513 BUSD 2.0080 BUSD 1.8946 BUSD
2020-09-25 1.9493 BUSD 148,365.7500 1.9787 BUSD 1.8315 BUSD 2.0486 BUSD 1.9667 BUSD
2020-09-24 1.8677 BUSD 91,303.9600 1.7403 BUSD 1.7379 BUSD 1.9946 BUSD 1.9765 BUSD
2020-09-23 1.8061 BUSD 117,660.7600 1.8584 BUSD 1.7361 BUSD 1.8979 BUSD 1.7398 BUSD
2020-09-22 1.7798 BUSD 131,059.2900 1.7380 BUSD 1.6632 BUSD 1.8775 BUSD 1.8633 BUSD
2020-09-21 1.7523 BUSD 185,997.8500 1.8800 BUSD 1.6222 BUSD 1.9303 BUSD 1.7325 BUSD
2020-09-20 1.9216 BUSD 81,776.1600 1.9994 BUSD 1.7500 BUSD 2.0065 BUSD 1.8863 BUSD
2020-09-19 2.0458 BUSD 82,262.7300 2.1068 BUSD 1.9575 BUSD 2.1466 BUSD 2.0072 BUSD
2020-09-18 2.0936 BUSD 216,603.1800 1.9399 BUSD 1.9021 BUSD 2.2782 BUSD 2.1092 BUSD
2020-09-17 1.9065 BUSD 171,299.0700 1.8190 BUSD 1.8002 BUSD 1.9818 BUSD 1.9388 BUSD
2020-09-16 1.8965 BUSD 135,748.7200 2.0362 BUSD 1.7483 BUSD 2.0362 BUSD 1.8347 BUSD
2020-09-15 2.2544 BUSD 135,143.6300 2.4006 BUSD 1.9890 BUSD 2.5098 BUSD 2.0384 BUSD
2020-09-14 2.4090 BUSD 178,736.5400 2.3758 BUSD 2.2386 BUSD 2.6462 BUSD 2.4005 BUSD
2020-09-13 2.3941 BUSD 397,259.7900 2.4104 BUSD 2.0500 BUSD 2.6538 BUSD 2.3755 BUSD
2020-09-12 2.3498 BUSD 164,957.1700 2.3846 BUSD 2.2537 BUSD 2.4839 BUSD 2.4078 BUSD
2020-09-11 2.2934 BUSD 128,692.3300 2.2947 BUSD 2.1901 BUSD 2.4094 BUSD 2.3878 BUSD
2020-09-10 2.4415 BUSD 158,294.2500 2.4596 BUSD 2.2642 BUSD 2.5679 BUSD 2.2851 BUSD
2020-09-09 2.3299 BUSD 245,028.1300 2.1271 BUSD 2.0700 BUSD 2.5867 BUSD 2.4576 BUSD
2020-09-08 2.2464 BUSD 176,694.4300 2.4323 BUSD 2.0727 BUSD 2.4701 BUSD 2.1353 BUSD
2020-09-07 2.3540 BUSD 264,521.2700 2.6057 BUSD 2.0738 BUSD 2.7000 BUSD 2.4352 BUSD
2020-09-06 2.3799 BUSD 572,351.6500 2.1967 BUSD 1.9390 BUSD 2.7382 BUSD 2.5967 BUSD
2020-09-05 2.5326 BUSD 431,466.3600 2.8932 BUSD 1.9696 BUSD 3.1471 BUSD 2.2088 BUSD
12...78910