Crypto exchange Binance

Market [unlinked] / Binance USD (BUSD)

Identifier on Binance: SRMBUSD
Date Price Volume Open Low High Close
2021-07-07 3.7660 BUSD 423,354.5000 3.7427 BUSD 3.5531 BUSD 3.6009 BUSD 3.5696 BUSD
2021-07-06 3.4838 BUSD 347,940.1000 3.3064 BUSD 3.2734 BUSD 3.3086 BUSD 3.5288 BUSD
2021-07-05 3.3143 BUSD 223,704.2800 3.4552 BUSD 3.1876 BUSD 3.2512 BUSD 3.2931 BUSD
2021-07-04 3.4104 BUSD 101,949.8900 3.4002 BUSD 3.2268 BUSD 3.2811 BUSD 3.5462 BUSD
2021-07-03 3.3502 BUSD 132,687.2200 3.2542 BUSD 3.2028 BUSD 3.2522 BUSD 3.3410 BUSD
2021-07-02 3.1474 BUSD 188,085.4000 3.2573 BUSD 3.0429 BUSD 3.0784 BUSD 3.1699 BUSD
2021-07-01 3.2693 BUSD 265,913.1300 3.5401 BUSD 3.1579 BUSD 3.2008 BUSD 3.2690 BUSD
2021-06-30 3.3112 BUSD 397,449.4600 3.2560 BUSD 3.1418 BUSD 3.1951 BUSD 3.5239 BUSD
2021-06-29 3.2530 BUSD 457,863.9600 3.0631 BUSD 3.0459 BUSD 3.1485 BUSD 3.2463 BUSD
2021-06-28 2.9382 BUSD 219,132.6100 2.8666 BUSD 2.8039 BUSD 2.8251 BUSD 3.0433 BUSD
2021-06-27 2.7163 BUSD 222,818.3300 2.6867 BUSD 2.6380 BUSD 2.6758 BUSD 2.8296 BUSD
2021-06-26 2.6247 BUSD 392,269.7400 2.6867 BUSD 2.5209 BUSD 2.5968 BUSD 2.6428 BUSD
2021-06-25 2.7951 BUSD 377,094.4000 2.9833 BUSD 2.6478 BUSD 2.7302 BUSD 2.6791 BUSD
2021-06-24 2.8673 BUSD 269,026.8800 2.8851 BUSD 2.7570 BUSD 2.7925 BUSD 2.9774 BUSD
2021-06-23 2.9007 BUSD 487,760.5500 2.7371 BUSD 2.6409 BUSD 2.8271 BUSD 2.8788 BUSD
2021-06-22 2.7357 BUSD 853,890.2300 2.9361 BUSD 2.3951 BUSD 2.5954 BUSD 2.7040 BUSD
2021-06-21 3.2415 BUSD 445,106.2200 3.7580 BUSD 2.9453 BUSD 3.0179 BUSD 2.9454 BUSD
2021-06-20 3.5871 BUSD 171,313.1200 3.7183 BUSD 3.4477 BUSD 3.5266 BUSD 3.7425 BUSD
2021-06-19 3.8154 BUSD 122,917.3300 3.8439 BUSD 3.7037 BUSD 3.7687 BUSD 3.7595 BUSD
2021-06-18 3.8566 BUSD 229,437.0700 4.0560 BUSD 3.6699 BUSD 3.7357 BUSD 3.8079 BUSD
2021-06-17 4.1468 BUSD 247,386.3800 4.1307 BUSD 3.9785 BUSD 4.0344 BUSD 4.0698 BUSD
2021-06-16 4.2645 BUSD 447,706.7700 4.3515 BUSD 4.0966 BUSD 4.1273 BUSD 4.1273 BUSD
2021-06-15 4.2490 BUSD 340,514.6600 4.2363 BUSD 4.1190 BUSD 4.1690 BUSD 4.3332 BUSD
2021-06-14 4.0890 BUSD 363,350.2500 3.9640 BUSD 3.8892 BUSD 3.9699 BUSD 4.2145 BUSD
2021-06-13 3.7364 BUSD 294,839.0800 3.6719 BUSD 3.5788 BUSD 3.6275 BUSD 3.9335 BUSD
2021-06-12 3.6422 BUSD 322,898.7100 3.8489 BUSD 3.4832 BUSD 3.5619 BUSD 3.7566 BUSD
2021-06-11 4.0821 BUSD 152,388.5300 4.2096 BUSD 3.8411 BUSD 3.9365 BUSD 3.8411 BUSD
2021-06-10 4.3727 BUSD 310,878.7800 4.4969 BUSD 4.1327 BUSD 4.2242 BUSD 4.2139 BUSD
2021-06-09 4.3604 BUSD 391,511.8200 4.2735 BUSD 4.0430 BUSD 4.1633 BUSD 4.4756 BUSD
2021-06-08 4.1728 BUSD 482,800.9100 4.4657 BUSD 3.8100 BUSD 3.9936 BUSD 4.3316 BUSD
2021-06-07 5.0294 BUSD 643,378.8200 4.7959 BUSD 4.5675 BUSD 4.6068 BUSD 4.6003 BUSD
2021-06-06 4.6919 BUSD 227,659.9600 4.5901 BUSD 4.5687 BUSD 4.6127 BUSD 4.7729 BUSD
2021-06-05 4.8162 BUSD 354,211.8800 4.7196 BUSD 4.4292 BUSD 4.5983 BUSD 4.4451 BUSD
2021-06-04 4.8387 BUSD 570,539.8100 5.3022 BUSD 4.4643 BUSD 4.6795 BUSD 4.8161 BUSD
2021-06-03 5.0779 BUSD 538,730.7700 4.8878 BUSD 4.7498 BUSD 4.8220 BUSD 5.2667 BUSD
2021-06-02 4.8447 BUSD 507,334.9600 4.5963 BUSD 4.4216 BUSD 4.5101 BUSD 4.8852 BUSD
2021-06-01 4.6039 BUSD 295,131.0800 4.7556 BUSD 4.4000 BUSD 4.5071 BUSD 4.4819 BUSD
2021-05-31 4.4347 BUSD 284,827.5800 4.2927 BUSD 4.0673 BUSD 4.1398 BUSD 4.7299 BUSD
2021-05-30 4.2110 BUSD 244,149.8500 4.0532 BUSD 3.8321 BUSD 3.9298 BUSD 4.3046 BUSD
2021-05-29 4.2432 BUSD 267,812.8100 4.3396 BUSD 3.8721 BUSD 3.9589 BUSD 4.0275 BUSD
2021-05-28 4.5867 BUSD 432,651.8200 5.0768 BUSD 4.1462 BUSD 4.2845 BUSD 4.2621 BUSD
2021-05-27 5.1241 BUSD 424,254.8500 5.4646 BUSD 4.8589 BUSD 4.9992 BUSD 5.2035 BUSD
2021-05-26 5.0999 BUSD 699,624.3600 4.6243 BUSD 4.4749 BUSD 4.6379 BUSD 5.3908 BUSD
2021-05-25 4.4839 BUSD 673,713.1200 4.7419 BUSD 4.1200 BUSD 4.2658 BUSD 4.6220 BUSD
2021-05-24 4.2296 BUSD 820,504.2900 3.8265 BUSD 3.6535 BUSD 3.8323 BUSD 4.7337 BUSD
2021-05-23 3.8008 BUSD 1,442,997.3200 4.8150 BUSD 3.0402 BUSD 3.4289 BUSD 3.8261 BUSD
2021-05-22 5.0325 BUSD 585,118.7100 5.5555 BUSD 4.6274 BUSD 4.8301 BUSD 4.8393 BUSD
2021-05-21 5.7993 BUSD 1,098,138.2400 6.5257 BUSD 4.6866 BUSD 5.2586 BUSD 5.4822 BUSD
2021-05-20 5.8445 BUSD 1,377,407.9900 5.4332 BUSD 4.6832 BUSD 5.0767 BUSD 6.5380 BUSD
2021-05-19 6.8356 BUSD 1,637,720.5600 9.6161 BUSD 5.0300 BUSD 6.0253 BUSD 5.8289 BUSD