Crypto exchange Binance

Market Maker (MKR) / Binance USD (BUSD)

Identifier on Binance: MKRBUSD
Date Price Volume Open Low High Close
2021-02-28 1,959.1950 BUSD 47.1800 MKR 1,981.2400 BUSD 1,902.2000 BUSD 1,929.0200 BUSD 1,908.0900 BUSD
2021-02-27 2,017.5549 BUSD 249.0544 MKR 1,958.5300 BUSD 1,958.5300 BUSD 1,991.2300 BUSD 1,982.1200 BUSD
2021-02-26 2,001.2298 BUSD 511.3153 MKR 2,024.4500 BUSD 1,881.9400 BUSD 1,945.9800 BUSD 1,944.0400 BUSD
2021-02-25 2,212.5367 BUSD 395.6253 MKR 2,239.5100 BUSD 2,049.1400 BUSD 2,121.0200 BUSD 2,093.6400 BUSD
2021-02-24 2,301.8097 BUSD 638.0133 MKR 2,242.1200 BUSD 2,151.9000 BUSD 2,221.8300 BUSD 2,188.5500 BUSD
2021-02-23 2,053.9990 BUSD 1,814.0120 MKR 2,380.5600 BUSD 1,775.0000 BUSD 1,966.8900 BUSD 2,186.6500 BUSD
2021-02-22 2,331.2543 BUSD 979.5985 MKR 2,627.1900 BUSD 2,029.3600 BUSD 2,308.4800 BUSD 2,378.3100 BUSD
2021-02-21 2,653.6687 BUSD 340.8281 MKR 2,604.7900 BUSD 2,545.1200 BUSD 2,595.9800 BUSD 2,593.8400 BUSD
2021-02-20 2,781.8646 BUSD 891.0934 MKR 2,572.8100 BUSD 2,488.5300 BUSD 2,543.3400 BUSD 2,566.6700 BUSD
2021-02-19 2,565.2718 BUSD 376.8445 MKR 2,629.7400 BUSD 2,509.8100 BUSD 2,538.9100 BUSD 2,565.6800 BUSD
2021-02-18 2,638.4816 BUSD 407.5090 MKR 2,620.8100 BUSD 2,547.3900 BUSD 2,579.9900 BUSD 2,605.4000 BUSD
2021-02-17 2,484.2582 BUSD 323.6918 MKR 2,489.5500 BUSD 2,364.8300 BUSD 2,438.7200 BUSD 2,569.9500 BUSD
2021-02-16 2,507.5873 BUSD 232.2066 MKR 2,468.1400 BUSD 2,419.0800 BUSD 2,463.4300 BUSD 2,489.2700 BUSD
2021-02-15 2,407.0166 BUSD 520.8040 MKR 2,515.1100 BUSD 2,208.4700 BUSD 2,335.0100 BUSD 2,485.3400 BUSD
2021-02-14 2,577.1861 BUSD 296.1351 MKR 2,598.7700 BUSD 2,478.0000 BUSD 2,525.6800 BUSD 2,543.9100 BUSD
2021-02-13 2,670.3025 BUSD 410.3455 MKR 2,746.9700 BUSD 2,510.0400 BUSD 2,611.5600 BUSD 2,595.7900 BUSD
2021-02-12 2,662.9715 BUSD 499.2257 MKR 2,550.4500 BUSD 2,510.1800 BUSD 2,566.9700 BUSD 2,722.9400 BUSD
2021-02-11 2,530.6108 BUSD 355.6502 MKR 2,530.7600 BUSD 2,447.8400 BUSD 2,499.2100 BUSD 2,522.6300 BUSD
2021-02-10 2,544.5147 BUSD 573.5329 MKR 2,573.4600 BUSD 2,290.7700 BUSD 2,434.4100 BUSD 2,510.3400 BUSD
2021-02-09 2,531.4915 BUSD 449.2520 MKR 2,493.8600 BUSD 2,440.7700 BUSD 2,491.3400 BUSD 2,574.6000 BUSD
2021-02-08 2,584.4807 BUSD 581.3354 MKR 2,473.9600 BUSD 2,410.7600 BUSD 2,731.0100 BUSD 2,493.8600 BUSD
2021-02-07 2,465.9863 BUSD 668.2016 MKR 2,524.2200 BUSD 2,250.0000 BUSD 2,666.0000 BUSD 2,480.3700 BUSD
2021-02-06 2,571.4542 BUSD 1,040.3145 MKR 2,692.9200 BUSD 2,249.7300 BUSD 2,936.7600 BUSD 2,516.1800 BUSD
2021-02-05 2,545.3598 BUSD 2,718.8666 MKR 2,111.4800 BUSD 2,111.4800 BUSD 3,107.1900 BUSD 2,691.2500 BUSD
2021-02-04 1,949.6808 BUSD 1,687.2780 MKR 1,759.2600 BUSD 1,644.8900 BUSD 2,370.3700 BUSD 2,108.1700 BUSD
2021-02-03 1,703.5014 BUSD 1,020.9389 MKR 1,703.1600 BUSD 1,635.6600 BUSD 1,770.3700 BUSD 1,759.1800 BUSD
2021-02-02 1,566.4626 BUSD 2,318.7867 MKR 1,473.3100 BUSD 1,466.7000 BUSD 1,775.4400 BUSD 1,701.5900 BUSD
2021-02-01 1,469.1629 BUSD 607.6361 MKR 1,480.5900 BUSD 1,419.3200 BUSD 1,521.5100 BUSD 1,473.5100 BUSD
2021-01-31 1,512.7742 BUSD 1,992.0007 MKR 1,579.6000 BUSD 1,404.8800 BUSD 1,607.0900 BUSD 1,481.9400 BUSD
2021-01-30 1,541.0226 BUSD 1,350.9639 MKR 1,404.9100 BUSD 1,389.9700 BUSD 1,635.0000 BUSD 1,579.6000 BUSD
2021-01-29 1,407.8460 BUSD 413.1779 MKR 1,404.6300 BUSD 1,358.5400 BUSD 1,464.8800 BUSD 1,402.9400 BUSD
2021-01-28 1,404.1902 BUSD 250.3388 MKR 1,334.2100 BUSD 1,304.2100 BUSD 1,450.9500 BUSD 1,404.6300 BUSD
2021-01-27 1,352.0978 BUSD 511.4828 MKR 1,475.6700 BUSD 1,245.6600 BUSD 1,475.6700 BUSD 1,328.3400 BUSD
2021-01-26 1,352.7329 BUSD 1,530.2900 MKR 1,360.0100 BUSD 1,296.0500 BUSD 1,478.7900 BUSD 1,475.6700 BUSD
2021-01-25 1,451.7400 BUSD 365.0363 MKR 1,457.0000 BUSD 1,336.5400 BUSD 1,542.8200 BUSD 1,361.2700 BUSD
2021-01-24 1,415.5684 BUSD 587.9257 MKR 1,380.0300 BUSD 1,366.8400 BUSD 1,471.0000 BUSD 1,457.9500 BUSD
2021-01-23 1,395.7675 BUSD 1,155.1659 MKR 1,415.8100 BUSD 1,346.6700 BUSD 1,471.6400 BUSD 1,380.0300 BUSD
2021-01-22 1,240.4701 BUSD 1,470.8428 MKR 1,154.8900 BUSD 1,064.5000 BUSD 1,450.0000 BUSD 1,409.0000 BUSD
2021-01-21 1,237.7245 BUSD 1,751.0820 MKR 1,419.8700 BUSD 1,125.2700 BUSD 1,420.0300 BUSD 1,152.7200 BUSD
2021-01-20 1,346.4856 BUSD 618.1416 MKR 1,406.3100 BUSD 1,261.3400 BUSD 1,446.0800 BUSD 1,419.8600 BUSD
2021-01-19 1,455.1219 BUSD 915.6893 MKR 1,427.4200 BUSD 1,399.8100 BUSD 1,532.7500 BUSD 1,404.2200 BUSD
2021-01-18 1,440.9416 BUSD 664.2701 MKR 1,447.6400 BUSD 1,374.3000 BUSD 1,464.5400 BUSD 1,424.5700 BUSD
2021-01-17 1,447.6579 BUSD 1,149.5294 MKR 1,480.3200 BUSD 1,417.0900 BUSD 1,512.4600 BUSD 1,446.0800 BUSD
2021-01-16 1,536.6200 BUSD 1,106.3207 MKR 1,476.6600 BUSD 1,450.0000 BUSD 1,620.7300 BUSD 1,480.3300 BUSD
2021-01-15 1,501.6133 BUSD 846.3425 MKR 1,610.5400 BUSD 1,337.8700 BUSD 1,642.7400 BUSD 1,480.1000 BUSD
2021-01-14 1,603.9397 BUSD 1,499.0085 MKR 1,550.0700 BUSD 1,480.9700 BUSD 1,711.8400 BUSD 1,607.8500 BUSD
2021-01-13 1,460.2894 BUSD 1,309.1155 MKR 1,483.2400 BUSD 1,381.8200 BUSD 1,583.4900 BUSD 1,547.6800 BUSD
2021-01-12 1,496.4496 BUSD 3,756.4843 MKR 1,408.8000 BUSD 1,314.7300 BUSD 1,642.7500 BUSD 1,483.2400 BUSD
2021-01-11 1,305.1599 BUSD 2,118.0050 MKR 1,493.2200 BUSD 1,077.2900 BUSD 1,502.6500 BUSD 1,405.5500 BUSD
2021-01-10 1,730.5735 BUSD 2,876.9449 MKR 1,606.7100 BUSD 1,407.2700 BUSD 1,984.6700 BUSD 1,481.4400 BUSD